- József Attila -

Értelmezések

Szövegváltozatok
A névvarázs elmélete
Megfáradt ember (1923)
Nem én kiáltok (1924)
Tiszta szívvel (1925)
Szabados dal (1927)
Medáliák (1928)
Ringató (1928)
Klárisok (1928)

Nyár (1929/34)

A Nyár első változatát 1929 nyarán írta József Attila. Mindhárom változatában a feszültség verse, egész szerkezetében és részleteiben is. - állapítja meg Szabolcsi Miklós - A békés idilltől, a nyugalomból a pusztító viharig, térben pedig a lapálytól az égig feszül a vers íve. Időben kettős a mozgás: a mozdulatlan kezdettől a vihar lassú készülődésén át a kitörésig, illetőleg a nyártól a valódi vagy kozmikus télig.” (A télre való utalás csak az utolsó változatra igaz; a Döntsd a tőkét, ne siránkozz kötetben található változat a termés learatása előtt megvillanó kaszaél képével nem lép ki a nyárból.)

A táj lírai megteremtésében oroszlánrésze van a József Attila-i képalkotásnak; nem véletlen, hogy Hankiss Elemér a József Attila komplex képeit elemző híres tanulmányában egyik példának a Nyár első strófáját választotta. Az „Ily gyorsan múlik el nyaram” sor utólag hasonlítóvá nyilvánítja a virágzó, majd elhervadó nyári tájat: a sorsán meditáló költői én beteljesedését, illetve a zeniten való túljutását, elmúlását jelképezi. (A három változat eltérő jelentéséről korábban szóltunk.) Tárgyiasság és szubjektivitás, leírás és jelentőségteljesség kettősége jellemzi a verset (verseket): a Nyár a harmincas évek nagy tájköltészetének (Külvárosi éj, Téli éjszaka, 1932, Elégia, 1933) előkészítője.

Favágó (1929/31)
Betlehemi királyok (1929)
Ihlet és nemzet (1928-30)
A város peremén (1933)
Téli éjszaka (1932)
Óda (1933)
Eszmélet (1934)
Mama (1934)
Altató (1935)
Születésnapomra (1937)
Közéleti versek
Szerelmi lírája
A Dunánál (1936)
Istenes versek
A számvetés versei
Tudod, hogy nincs bocsánat (1937)
Talán eltünök hirtelen... (1937)
Karóval jöttél... (1937)
Ime, hát megleltem hazámat... (1937)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv