- József Attila -

Értelmezések

Szövegváltozatok
A névvarázs elmélete

Megfáradt ember (1923)

A Nem én kiáltok című kötetben (1924) jelent meg, de maga a költő is annyira jelentősnek ítélte, hogy fölvette a Nincsen apám se anyám című kötetébe (1929) is. Nincs itt egy henye szó sem. - írta a versről Fejtő Ferenc - A négy kezdősorban tökéletes tájhangulat: a földeken hazainduló komoly és hallgatag parasztok, a folyóparton hever a költő. A mondanivalója a versnek a fáradtság határtalan gyengédsége és szeretetvágya. »Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én«: egyszerre fejezi ki a természettel való testvéresülést (mint a következő: »gyenge füvek alusznak«) s egyben a hiányt, a magányosságot; hiszen »a folyó meg én« kapcsolat nem nélkülözi a szomorkás iróniát. A fáradtság valóban egyszerre teljes elmagányosodás s lemeztelenülés: »se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér«, s ugyanakkor beleilleszkedés a természet békés, pihentető, regeneráló rendjébe. Ez a kettősség: a magány, elbújtatott s csak közvetve kitörő s áthárítható vágyaival, s a béke, az esti csönd enyhülete csodálatos kifejezést nyer az utolsó strófában, ahol »a békességet szétosztja az este«, mint...? A versből hiányzik, de bennünk okvetlenül megrezdül már az asszociáció: mint az apa, családi vacsorán, a kenyeret. - S a »gyengébbek« kedvéért a versképző ösztön hasonlatátugrással erősíti fel a rejtett célzást: »meleg kenyeréből [ti. a békességnek] egy karaj vagyok«. Mert hiába van itt a békesség kenyeréről szó, bennünk az elfojtott hasonlat rezg tovább, s a békében bánatot, a nyugalomban fájdalmat érzünk sajogni.”

Nem én kiáltok (1924)
Tiszta szívvel (1925)
Szabados dal (1927)
Medáliák (1928)
Ringató (1928)
Klárisok (1928)
Nyár (1929/34)
Favágó (1929/31)
Betlehemi királyok (1929)
Ihlet és nemzet (1928-30)
A város peremén (1933)
Téli éjszaka (1932)
Óda (1933)
Eszmélet (1934)
Mama (1934)
Altató (1935)
Születésnapomra (1937)
Közéleti versek
Szerelmi lírája
A Dunánál (1936)
Istenes versek
A számvetés versei
Tudod, hogy nincs bocsánat (1937)
Talán eltünök hirtelen... (1937)
Karóval jöttél... (1937)
Ime, hát megleltem hazámat... (1937)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv