Hírek

News
Kiadványok

Online Products
Fórum

Régi Fórum
Egyetemi oktatás

Courses
Tudományos kutatás

Contentware Research
Konferenciák

Conferences
Kiállítások

Exhibitions
Látogatottság

Hálózati kritikai kiadások
Online Critical Editions


 • 1998: Balassi Bálint összes verse
 • 1998: Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós (demó)
 • 1999: József Attila minden tanulmánya és cikke
 • 1999: Wathay Ferenc összes verse (demó)
 • 1999: Czegei Névtelen: Effectus Amoris
 • 2001: Kosztolányi Dezső: Édes Anna (demó)
 • 2001: Érdy-kódex. A Karthauzi Névtelen összes műve (demó)
 • 2001: Hieronymi Angeriani Carmina (demó)
 • 2001: Rimay János ifjúkori versgyűjteménye (demó)
 • 2003: Eötvös József: A falu jegyzője
 • 2004: Balassi 3.0
 • 2004: Wathay 1.0
 • 2004: Árgirus históriája


 • Sorozatszerkesztő: Horváth Iván
  BIOuml;P-fórum
  Üdvözöljük a BIÖP honlapján
  Welcome to ELTE BTK Contentware Lab!

  Bölcsészeti informatika specializáció
  a bolognai rendszerben tanulóknak

  Aktuális információk


 • III. Budapesti Összehasonlító Metrikai és Poétikai Napok
  2007. március 30–31.
  Részletesen... (html)
  Részletesen... (pdf, 57 kb)

 • Tájékoztatjuk azokat a hallgatókat, akik a Program kötelező 12 tanegységét már teljesítették, hogy a Diáktanácsadóban kérhetnek ún. programkísérő lapot, melyet kitöltve, és a programvezető úrral aláíratva kell majd ugyanott leadniuk, hogy a programbizonyítványukat megkaphassák.
  A kreditrendszerben tanulók ne feledjék, hogy a programbizonyítványhoz programzáró dolgozatot (szakdolgozatot) is kell írniuk!

 • Irodalmi adatbázisok
 • 1999: Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) A régi magyar vers repertóriuma
 • 2001: XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet
 • 2002: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • Hálózati tankönyvek
 • 1996-99: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény - 130 XVI. századi, 32 XVII. századi és 454 XVIII. századi szöveg
 • 1998: Veres András - Tóth Tünde: Alkotói portrék a magyar irodalomból: Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila
 • 1999: Veres András: Művek, pályák, nemzedékek. Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
 • 1999: Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet
 • 2000: Horváth Iván: Magyarok Bábelben
 • 2000: Középkori magyar költészeti szöveggyűjtemény
 • 2001: Szigeti Csaba: OuLiPo-antológia
 • 2001: Füst Milán: A feleségem története
 • 2002: Új Magyar Irodalomtörténet
 • Tanulmányok
 • 1998: Golden Dániel - Tóth Tünde - Turi László: Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban
 • 2000: Horváth Iván: Magyarok Bábelben
 • 2001: Szűts Zoltán: A Hypertext
 • 2001: Pálfi Norbert: Az e-book
 • 2001: Horváth Iván: Az f-book
 • 2001: Horváth Iván: Az Internet fenomenológiája
 • Kortárs szépirodalom
 • 1996: Szilágyi Ákos: Szittya szótyár
 • 1998: Karátson Gábor: Ulrik úr keleti utazása, avagy a zsidó menyasszony
 • 1998: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok
 • 1998: Szilágyi Ákos: Légzőgyakorlatok kezdő haldoklók számára
 • 1998-: Ezredvég
 • 1999-: Prae
 • 2000: 2000
 • 2000: Karsai Róbert: Bábeli könyvtár
 • 2001: Németh Gábor: A Semmi Könyvéből
 • 2002: Mártonfi Ferenc: Halandzsavers generátor
 • 2002: Vaskó Péter: Árnyéklovasság. (Vang So verseskönyve)
 • 2002: Kibédi Varga Áron: Hántani, fosztani
 • 2002: Képes Gábor: Az élet egy nagy öröklakás
 • 2002: Czakó Gábor honlapja
 • 2002: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • 2005: Varga Virág: Sehrezád apokrif meséi
 • Folyóiratok a szerveren

 • 1996-: Palimpszeszt
 • 1996-1997: Irodalmi Lapok
 • 1998-: Ezredvég
 • 1999?-: Sÿren@
 • 1999-: Űrnő
 • 1999-: Prae
 • 1999-: posztmodern.múlt
 • 2000: 2000
 • 2001: TVmonitor, gyermekjogi médiafigyelő
 • 2002-: Arianna
 • 2002-: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • Zene
 • 1999: a Mozart- / Kirnberger-féle zeneautomata hálózati változata • Konferenciák
 • 1995. november : Régi Modernek - matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig
 • 1996. november : La poèsie dans le contexte de la science
 • 1997. május : Renaissance Meeting '97
 • 2000. június 7-11.: Philology in the Internet Era / Philologie à l’ère de l’Internet


 • Kiállítások
 • 1999: Az 51. Frankfurti Könyvvásár (1999. október 12-17.) multimédia-kiállításának megszervezése és lebonyolítása. A részkiállítás hivatalos honlapja
 • 2000: SMAU, Milánó • Balassi Bálint összes műveinek hálózati kritikai kiadásaRPHA - Az 1601 előtti magyar versek adatbázisa
  Palimpszeszt - tudományos és kulturális folyóirat
  Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós Wathay Ferenc összes műveinek hálózati kritikai kiadása
  Arianna - a koraújkori (XVI.–XVIII. század) magyar irodalom kutatóinak fóruma
  Interaktív Mozart-zenegép Interaktív Kirnberger-zenegép
  Hálózati irodalomkönyv a SuliNet-program számára: Veres András - Tóth Tünde: Alkotói portrék a magyar irodalomból: Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila Veres András: Művek, pályák, nemzedékek. Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
  József Attila minden tanulmányának és cikkének hálózati kritikai kiadása Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a regény hálózati kritikai kiadása
  Új Magyar Irodalomtörténet - Villanyspenót Füst Milán: A feleségem története - a regény motívumtérképes kiadása

  f-book means free book  Programleírás

  Célkitűzés

  A program célja, hogy felkészítse a bölcsész szakos hallgatókat arra a nem kis feladatra, hogy a nyomtatott betűn alapuló művelődés világát szakszerűen, a lehető legkisebb veszteséggel átírják a hálózat számjegyrejtjelzésű közegébe.

  Tanmenet

  A tanmenet 6 félév alatt teljesíthető 12 tanegységből áll.
  Ezalatt a hallgatók elsajátíthatják ama hagyományos, e-szöveges, hiperszöveges, relációs vagy tárgyorientált bölcsészeti (elsősorban irodalmi) adatbázisok használatát, amelyek immár nemcsak a tudományos kutatásban, hanem a középiskolai oktatásban is egyre fontosabb szerephez jutnak. Megismerkedhetnek a bölcsészeti informatika eddigi történetével és elméleti kérdéseivel. Maguk is részt vesznek a hálózati szöveggondozás és adatbázisépítés munkájában, s itt gyakorlati tapasztalatokat szereznek.

  A BIÖP tudományos műhelyében a tartalomgyártás új technológiáit kutatjuk (és a gyakorlatban mindjárt ki is próbáljuk). A kérdés, melyre a választ keressük: milyen lesz a hálózati szöveg (az ún. „új könyv”). Válaszadásunk módja: technológiai, tartalomipari és gazdasági megoldások (elemzések, tanulmányok, ajánlások), továbbá referencia-értékű, technológiájukban új és tartalmukban is értékes hálózati szolgáltatások (kiadványok) fejlesztése.

  A jövőben – a hazai és a nemzetközi folyamatoknak megfelelően – a bölcsészeti informatika várhatóan egyre nagyobb teret nyer. Az ELTE Bölcsészkarán lassan egy évtizede folyik irodalomtudományi informatikai oktatás és kutatás. 1998 őszétől ez nem korlátozódik csupán szakszemináriumokra, speciálkollégiumokra, hanem szervezett formában, a Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (a következőkben: BIÖP) keretein belül zajlik. A BIÖP tudományos műhelye az 1970-es, ’80-as években a szegedi egyetemen működött Szegedi Számítógépes Munkacsoport jogutódja és szellemi örököse.

  Műhelyünk sikeresen működik együtt az Országos Széchényi Könyvtárral (Soros Alapítvány, FEPP), és az MTA I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztálya Textológiai Munkabizottságának felkérésére ajánlást készít a hálózati kritikai kiadásról az I. Osztály elé terjesztendő új, akadémiai textológiai szabályzat számára.
  Elméleti kutatások
 • f-book kutatócsoport
 • Elemző Csoport
 • Irodalom- és művelődéstörténeti kutatások

 • Hálózati széphistória-kiadássorozat
 • Érdy-kódex munkacsoport
 • Rimay-kutatócsoport
 • Koraújkori Csoport
 • Epinicia-csoport (a készülő kiadvány)
 • Pesti Gábor-kutatócsoport
 • Villanyspenót
 • Informatikatörténeti kutatások

 • Ács Ernő-kutató Csoport
 • Jacques Roubaud, Paul Fournel, Georges Perec és Raymond Queneau műveből olvashatnak itt Szigeti Csaba fordításában Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok - regény

  Kibédi Varga Áron: Hántani, fosztani - verseskötet Karátson Gábor: Ulrik úr keleti utazása, avagy a zsidó menyasszony - regény

  Szilágyi Ákos: Szittya szótyár - versezet Vaskó Péter: Árnyéklovasság. (Vang So verseskönyve)

  Karsai Róbert: Bábeli Könyvtár Képes Gábor: Az élet egy nagy öröklakás

  Németh Gábor: A Semmi Könyvéből Varga Virág: Sehrezád apokrif meséi

  Prae - irodalmi folyóirat

  Tanegységlista
  ZC-I01 ill. ZAN-BI01 A szöveg a hálózaton I. K1 3kr.
  ZC-I02 ill. ZAN-BI02 Adatbázisépítés I. G2 3kr.
  ZC-I03 ill. ZAN-BI03 A szöveg a hálózaton II. K1 3kr.
  ZC-I04 ill. ZAN-BI04 Adatbázisépítés II. G2 3kr.
  ZC-I05 ill. ZAN-BI05 Bölcsészeti informatika I. K1 3kr.
  ZC-I06 ill. ZAN-BI06 Adatbázisépítés III. G2 3kr.
  ZC-I07 ill. ZAN-BI07 Bölcsészeti informatika II. K1 3kr.
  ZC-I08 ill. ZAN-BI08 Adatbázisépítés IV. G2 3kr.
  ZC-I09 ill. ZAN-BI09 A bölcsészeti informatika előzményei K1 3kr.
  ZC-I10 ill. ZAN-BI10 Adatbázisépítés V. G2 3kr.
  ZC-I11 ill. ZAN-BI11 Irodalmi informatika K1 3kr.
  ZC-I12 ill. ZAN-BI12 Adatbázisépítés VI. G2 3kr.

  A program záródolgozattal zárul: 10 kredit.
  Ez mindösszesen: 46 kredit.

  A program elvégzését igazoló programkísérő lap a Diáktanácsadóban átvehető.
  Oktatók
  Horváth Iván
  Horváth Iván tszvez. egyetemi tanár
  programvezető

  Tóth Tünde
  Tóth Tünde
  óraadó prgvez-hely.
  (VE – adj.)

  Bárczi Ildikó
  Bárczi Ildikó
  docens
  (Régi Magyar It. Tsz.)

  Szentpéteri Márton
  Szentpéteri Márton
  óraadó (MIE – adj.)

  S. Sárdi Margit S. Sárdi Margit
  docens
  (Régi Magyar It. Tsz.)

  Juhász László
  Juhász László
  óraadó


  Fodor János
  Fodor János tanársegéd
  ( Kvtud. Inf. tsz.)


  Képes Gábor
  Képes Gábor
  óraadó
  (OMM)


  Vaskó Péter
  Vaskó Péter óraadó; kritikus
  ( FIDIEP-doktorandusz)

  Békefi Róbert
  Békefi Róbert
  óraadó; fényképész

  Haader Lea
  Haader Lea docens ( MMNyT)

  Rajhona Flóra
  Rajhona Flóra
  PhD-hallg. (CHER)
  Meghívott előadók
 • Alain Vuillemin
 • Ambroise Barras
 • Bernard Cerquiglini
 • Daniel Heller-Roazen
 • Elena Llamas Pombo
 • Havasi Attila
 • Jacques Roubaud
 • Káldos János
 • Kibédi Varga Áron
 • Kovács Győző
 • Martin Dietrich Glessgen
 • Monok István
 • Olivier Collet
 • Prószéky Gábor
 • Sashegyi Gábor
 • Vadai István
 • Wagih Azzam
 • További munkatársak
  Horváth Andor Márton
  Horváth Andor Márton
  rendszergazda

  Golden Dániel
  Golden Dániel

  alapító (MTA Fil. Int.)


  Molnár Márton
  Molnár Márton
  webmester,
  Érdy-kx.

  Karsai Róbert
  Karsai Róbert
  webmester, RPHA
  
  
  
  WEB: Bibliopolisz
  Utolsó frissítés: 2007. 03. 12.
  (C) BIÖP – Bibliopolisz