Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

 

Történeti kitekintés – tojás a fészekben

 

A dokumentum és a hypertext közti különbségről

 

A hypertext nyomai

 

Berekesztett hypertext

 

Félig zárt hypertext

 

Szétmart szöveg (hypertext)

I.

A klónozott szöveg, a save és a save as fogalma

II.

Bábeli könyvtár – a teljes tudás létezése

III.

A szöveg (dokumentum) szabadsági foka

1.

0 szabadsági fokú dokumentum – a mozdulatlan szöveg

2.

1 szabadsági fokú dokumentum

3.

2 szabadsági fokú dokumentum

4.

3 szabadsági fokú dokumentum

IV.

Ki az olvasó

V.

A nem lineáris írás

VI.

Újraolvasás mint hypertext

VII.

Hypertext - a plurális szöveg

VIII.

Zsarnok-e a hypertext szerzője? Biztonsági korridor a szerző akaratából, avagy az orránál fogva vezetett olvasó?

a)

Asszociációk kontra linkek

b)

Interrupció

c)

Utalást nem lehet nem észrevenni – szájbarágás

IX.

Textpoligon

X.

A dokumentumtól a hypertext felé

XI.

Az abbáziai történet

XII.

Mesterszonett – a berekesztett hypertext

XIII.

Az intertext - a félig zárt hypertext

XIV.

A szerteágazó ösvények kertje – back mint visszaút

XV.

Fuharosok – kivonulás a szövegből?

XVI.

Anatomische Theater – korlátozott számú válasz

XVII.

Válaszd magad a kalandod

XVIII.

A Hypertext (a szétmaratott szöveg) – szigorúan technikai megközelítés

XIX.

Problémafelvetések: Ki a szerző, kié a szerzői jog? Megőrizhető-e a szöveg egysége?

XX.

A lenyomozható olvasat

 

Függelék

 

A fuharosok cd-rom térképe

 

Fogalomtár

 

Felhasznált irodalom