Sors bona nihil aliud EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361
485 5200/ 5113 / 5414 / 5118 / 5119
syrena @magyar-irodalom.elte.hu
 
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok

Mesterkurzus

Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail
Festina lente

Frissítve: 2005-11-3.

 

A Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 1953-ban jött létre, amikor az ELTE BTK odáig egységes irodalomtörténeti intézete korszaklogika alapján négy önálló tanszékre bomlott szét. A kezdetben a IV. sorszámot, majd a hatvanas évektől a mai nevét viselő régi magyaros tanszék első vezetője Tolnai Gábor lett. Tolnai halála után, 1983-tól 1993-ig Tarnai Andor, 1993-tól 2002-ig Kovács Sándor Iván vezette a tanszéket. 2002 júliusa óta Horváth Iván a tanszékvezető.
Tanszékünk illetékeségi körébe hagyományosan két előadás és két kötelező szeminárium tartozik. Az őszi félévben kezdetektől az 1500-as évek végéig terjedő időszakot átfogó előadást (MR-271), illetve a korszakhoz tartozó szemináriumokat (Mr-151); a tavaszi félévben a 17–18. század irodalmi jelenségeit bemutató előadást (MR-272) és témájukban kapcsolódó szemináriumokat (MR-277) szoktunk hirdetni. Korábban a mi feladatunk volt az egyetemi irodalmi tanulmányokat bevezető ún. proszemináriumok vezetése is. A kötelező tanegységeken túl természetesen az érdeklődő hallgatók számára speciális régi magyaros szakszemináriumotat (MR-3xx) is kínálunk.

A 2002 őszétől bevezetett kreditált magyar szakos tanterv szerint a tanszék hat tanegység megirdetéséért felelős. A bevezető képzési szakaszban az MRN-402 Bevezetés az irodalomtörténetbe I. előadás és az MRN-403 Filológia (bevezetés az egyetemi magyar szakos tanulmányokba) szeminárium. Mindkettő az első félévben teljesítendő. A törzsképzési szakaszban két előadás, az MRN-541 Régi magyar irodalom I. (középkor-reneszánsz) előadás és az MRN-542 Régi magyar irodalom II. (17-18. szd); valamint két szeminárium, az MRN-553 Régi magyar irodalom III. (középkor-reneszánsz) és az MRN-554 Régi magyar irodalom IV. (17
18. szd). Mind a négy tanegység az első szigorlat előtt teljesítendő. Az első szigorlatig minimálisan egy kollokviumot és egy szemináriumot (gyakorlati jegy) kell teljesíteni (4 kredit). A szigorlathoz szükséges 20 kreditbe beleszámolható azonban mind a négy tanegység teljesítése is (8 kredit). Az intézet az átlagos érdeklődésű hallgatók számára egy régi magyar előadás és két szeminárium felvételét javasolja (lásd a tanszéki mintatantervet). A korszak iránt érdeklődők számára javasoljuk mind a négy tanegységünk teljesítését. Javasoljuk továbbá, hogy a régi magyaros tanegységeket kronológikus sorrendben vegyék fel, lehetőség szerint párhuzamosan az azonos korszakkal foglalkozó előadást és szemináriumot. Mindenkit bátorítunk, hogy szakdolgozatát a korszakunkkal kapcsolatos témából írja, illetve, hogy szakdolgozati témavezetőjét tanszékünk oktatói közül válassza. Tájékoztatásul közöljük, hogy a szakon bármely témával bármely oktató felkérhető témavezetőnek. A tanszék által javasolt szakdolgozati témák listája megtekinthető itt és a tanszéki faliújságon (a IV. emelet 406 előtt).
Tanszékünkön két PhD-hallgatókat oktató műhely működik. A reneszánsz doktori program vezetője Horváth Iván professzor, a barokk programé Kovács Sándor Iván professzor. PhD témavezetőnek a tanszék bármelyik fokozattal rendelkező tanára (a professzorok mellett Bóta László ny. doc., S. Sárdi Margit doc., Bárczi Ildikó doc., Orlovszky Géza doc.) felkérhető.
A tanszék munkájához kapcsolódik a Koraújkori Magyar Irodalom és a Bölcsészeti Informatika önálló program. .

 

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ysa pur es chomuv uogmuc. Menyi milostben terumteve eleve miv isemucut adamut. es odutta vola neki, paradisumut hazoa. Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tul. Ge mundoa neki meret numeneyc. ysa ki nopun emdul oz gimils twl. halalnak halalaal holz.Hadlaua choltat terumtev isten tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tilut gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec vvl keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn halalnec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozuc. miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet. Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt. es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut. hug legenec neki seged uromc scine eleut. hug isten iv uimadsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung ildetuitvl. es pucul kinzotvitwl. es vezesse wt paradisum nugulmabeli. es oggun neki munchi uruzagbele utot. es mend iovban rezet. Es keassatuc uromchoz charmul. Scerelmez bratym uimagguc ez scegin ember lilki ert. kit ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun testet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. clamate ter Kyrie eleyson

 

 
A lap technikai feltételeit az ELTE BTK Bölcsészeti Informatikai Programja biztosítja.
Szerkeszti: Orlovszky Géza.
A megjelenést 256 színre és 800×600 pixeles felbontásra terveztük.
Megtekintéséhez a HTML 4.0 szabványt ismerő böngésző használatát javasoljuk.
A megjelenést IE 6.0 böngészővel ellenőriztük.
Amennyiben bárki úgy érzi, hogy közzétet anyagainkkal megsértettük szerzői jogait, kérjük, értesítsen minket.
Minden további, az oldalak megjelenésével és tartalmával kapcsolatos véleményt szívesen fogadunk.
E-mail címünk: syrena@magyar-irodalom.elte.hu.