tanegységlista| célkitűzés| záródolgozat| aktuális kurzuskínálat| fórum| történet| PhD-program| sajtóvisszhang|


A BIÖP-képzés célkitűzése


A tanmenet 6 félév alatt teljesíthető 12 tanegységből áll, a kreditrendszerben tanulók számára záródolgozatuk sikeres megvédésével zárul.

Ezalatt a hallgatók elsajátítják ama hagyományos e-szöveges, hiperszöveges, relációs vagy tárgyorientált irodalmi adatbázisok használatát, amelyek immár nemcsak a tudományos kutatásban, hanem az irodalomtanításban is egyre fontosabb szerephez jutnak. Megismerkedhetnek a bölcsészeti informatika eddigi rövid történetével és elméleti kérdéseivel. Maguk is részt vesznek a hálózati szöveggondozás és adatbázis-építés munkájában, s itt gyakorlati tapasztalatokat szereznek.

A Hálózat forradalmát egyesek az írás, mások a könyvnyomtatás feltalálásához hasonlítják. A most végző bölcsészek feladata bizonyosan nem lesz kisebb a 15-16. század humanistáiénál. Ők a kéziratokból nyomtatványokat állítottak elő. A mostani bölcsészeknek a nyomtatott betűn alapuló művelődés egész világát szakszerűen, a lehető legkisebb veszteséggel kell majd átírniuk az Internet digitális közegébe. A tanment kifejezetten erre készíti fel a program hallgatóit. Mivel az átírandó szövegek egy részéhez kép-, mozgókép-és hangállományok is tartoznak (kézirat- és nyomtatvány-hasonmás, megzenésített szöveg, szavalat, színházi előadás stb.), a tanmenetben multimédia- és hipermédia-oktatás is szerepet kap.

Ehhez kapcsolódó, csábító lehetőség, hogy a tanmenet kialakításakor tekintettel legyünk a most kibontakozó digitális médiaipar szakemberéhségére; míg azonban a jövő szélessávú számítógépes hálózatára rákapcsolt távolbalátó-készülék elsősorban bizony a tömegszórakoztatásnak, nem pedig a művelődésnek tesz eszköze – mi arra képezzük ki hallgatóinkat, hogy az új, digitális közegben is otthonosan és szakszerűen tudjanak bánni irodalmi szöveggel, képzőművészeti vagy zenei alkotással, történelmi forrással, de nem tanítunk nekik számítógép-vezérlésű vágást vagy éppen hirdetéslélektant.

Célunk az, hogy humanistákat képezzünk a mai kor számára.


Horváth Iván, egyetemi tanár
a program vezetője


Utolsó frissítés: 2004. február 24.

WEB: Ördöglovas