Hírek

News
Kiadványok

Online Products
Gerézdi-könyvtár

Bibliotheca Gerézdiana
Egyetemi oktatás

Courses
Tudományos kutatás

Contentware Research
Konferenciák

Conferences
Kiállítások

Exhibitions
Látogatottság

Hálózati kritikai kiadások
Online Critical Editions

 • 1998: Balassi Bálint összes verse
 • 1998: Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós (demó)
 • 1999: Wathay Ferenc összes verse (demó)
 • 1999: Czegei Névtelen: Effectus Amoris
 • 2001: Érdy-kódex. A Karthauzi Névtelen összes műve (demó)
 • 2001: Hieronymi Angeriani Carmina (demó)
 • 2003: Rimay János ifjúkori versgyűjteménye


 • Sorozatszerkesztő: Horváth Iván

  Rövid tájékoztatás a programról

  A reneszánsz programban (CHER) folyó kutatások egy részének nemcsak irodalomtudományi, hanem művelődéstörténeti irányultsága is van. A reneszánsz program (CHER) művelődéstörténeti jellegű kutatásai elsősorban a koraújkori gondolkodástörténeti válsággal foglalkoznak, mindenekelőtt az előző információrobbanás problémáival és a manierizmussal.


  Irodalom- és művelődéstörténeti kutatások
 • Érdy-kódex munkacsoport
 • Villanyspenót
 • Rimay-kutatócsoport
 • Koraújkori Csoport
 • Epinicia-csoport (a készülő kiadvány)
 • Pesti Gábor-kutatócsoport
 • Hálózati széphistória-kiadássorozat


 • RPHA - Az 1601 előtti magyar versek adatbázisaBalassi Bálint összes műveinek hálózati kritikai kiadásaWathay Ferenc összes műveinek hálózati kritikai kiadásaRégi magyar irodalmi szöveggyűjteményAdriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós

  Aktuális információk • Reneszánsz és barokk mesterkurzus. PhD-hallgatóknak és a Koraújkori magyar irodalom program hallgatóink felvehető kurzus; de minden érdeklődő látogathatja. Kéthetente csütörtökön, szept. 29-től. A kurzussal kapcsolatos kérdések, válaszok a fórumban olvashatók.


 • Aktuális kurzusmeghirdetések a Doktoriskola honlapján: szakmai tárgyak és általánosan kötelező tárgyak, információk, kódszámok. • Irodalmi adatbázisok
  Online Literary Databases

 • 1999: Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) A régi magyar vers repertóriuma
 • 2001: XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet
 • Hálózati tankönyvek
  Online Coursebooks

 • 1996-99: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény - 130 XVI. századi, 32 XVII. századi és 454 XVIII. századi szöveg
 • 1998: Veres András - Tóth Tünde: Alkotói portrék a magyar irodalomból: Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila
 • 2000: Horváth Iván: Magyarok Bábelben
 • 2000: Középkori magyar költészeti szöveggyűjtemény
 • 2002: Új Magyar Irodalomtörténet
 • Folyóiratok a szerveren
  Journals


 • 1996-: Palimpszeszt
 • 1999?-: Sÿren@
 • 1999-: Űrnő
 • 2002: Arianna
 • Zene
  Musica Combinatorica

 • 1999: a Mozart- / Kirnberger-féle zeneautomata hálózati változata

 • Konferenciák
  Conferences
 • 1995. november : Régi Modernek - matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig
 • 1996. november : La poèsie dans le contexte de la science
 • 1997. május : Renaissance Meeting '97
 • 2000. június 7-11.: Philology in the Internet Era / Philologie à l’ère de l’Internet


 • Kiállítások
  Expositions
 • 1999: Az 51. Frankfurti Könyvvásár (1999. október 12-17.) multimédia-kiállításának megszervezése és lebonyolítása. A részkiállítás hivatalos honlapja
 • 2000: SMAU, Milánó


 • A reneszánsz program (CHER) nyilvános felolvasóüléseinek összesített programja 1995-2000-ig  PhD-hallgatók
  ABÉRT Viktória
  Abért Viktória
  2005-

  SÁPI Nóra
  Sápi Nóra
  2005-

  MOLNÁR Dávid
  Molnár Dávid

  2004-

  RAJHONA Flóra
  Rajhona Flóra

  2004-

  SZÜCSINÉ Laczkó Eszter
  Szücsiné Laczkó Eszter
  2004-

  TÓTH Csilla életrajza és publikációs jegyzéke
  Tóth Csilla

  2003-

  CSEHY Zoltán életrajza és publikációs jegyzéke
  Csehy Zoltán
  1998-2001

  SELÁF Levente életrajza és publikációs jegyzéke
  Seláf Levente
  1998-2002

  Marian ŁUCZYWO
  Marian Łuczywo
  1997-2002

  TÓTH Tünde életrajza és publikációs jegyzéke
  Tóth Tünde
  1996-1998

  ILLÉS Hajnalka
  Illés Hajnalka
  1995-

  TÓTH Ágnes
  Tóth Ágnes

  1995-

  HELESZTA Éva életrajza és publikációs jegyzéke
  Heleszta Éva
  1994-1997

  SZABADOS Imre életrajza és publikációs jegyzéke
  Szabados Imre
  1994-1997

  BÁLINT Anna Mária
  Bálint Anna Mária
  1993-1996

  DOBOLÁN Katalin életrajza és publikációs jegyzéke
  Dobolán Katalin
  1993-1996


  A táblázatban szereplő évszámok
  a tanulmányok megkezdését illetve a doktori szigorlat évét jelzik.

  Oktatók
  Professors / Professeurs

  HORVÁTH Iván, head of the CHER HORVÁTH Iván, D.Sc.
  professzor
  head

  BÁRCZI Ildikó BÁRCZI Ildikó, C.Sc.

  docens

  ORLOVSZKY Géza
  Orlovszky Géza, C.Sc.


  docens

  TÓTH Tünde Tóth Tünde, Ph.D.

  adj. (VE)

  SELÁF Levente életrajza és publikációs jegyzéke
  Seláf Levente, Ph.D.
  posztdokt. öd.
  Külföldi vendégek
  Ambroise Barras Ambroise Barras

  (Genève)


  Bernard Cerquiglini
  Bernard Cerquiglini
  (Paris)

  Jacques Roubaud
  Jacques Roubaud
  (Paris)

  Kibédi Varga Áron
  Kibédi Varga Áron
  (Amsterdam)

 • Alain Vuillemin (Arras)
 • Alice A. Doek (Rotterdam)
 • Augustijn Callewaert (Louvain)
 • Daniel Heller-Roazen (Princeton)
 • Danilo Romei (Firenze)
 • Elena Llamas Pombo (Salamanque)
 • Étienne Brunet (Nice)
 • Eva Kushner (Université de Toronto)
 • Franz Eybl (Wien)
 • Gianni Venturi (Ferrara)
 • Jacqueline Cerquiglini-Toulet, (Sorbonne, Paris IV)
 • Jean-Claude Margolin
 • Lia Van Gemert (Nijmegen)
 • Marie-Madeleine Fragonard (Université de Paris III)
 • Mario Martelli (Firenze)
 • Martin-Dietrich Glessgen (Strasbourg)
 • Olivier Collet (Genève)
 • Shimon Markish
 • Wagih Azzam (Genève)
 • William R. Bowen (Toronto)
 • Yves Giraud (Fribourg)

 • Horváth Iván: Magyarok Bábelben - tanulmányok az információs társadalomról és az irodalomtudományi informatikáról


  Fokozatot szerzett hallgatók


  Heleszta Éva

  Heleszta Éva, Ph.D.
  1999

  Tóth Tünde

  Tóth Tünde, Ph.D.
  2000

  Dobolán Katalin

  Dobolán Katalin, Ph.D.
  2001

  Seláf Levente

  Seláf Levente, Ph.D.
  2003

  Csehy Zoltán

  Csehy Zoltán, Ph.D.
  2003

  Szentpéteri Márton

  Szentpéteri Márton, Ph.D.
  2005  
  
  f-book means free book
  
  f-book - EMIr - RPHA - Palimpszeszt - Villanyspenót

  Ördöglovas