F-book–TEAM

f-book

**************************************************

Tartalomjegyzék

 

1.

Horváth Iván

 

Magyar művelődéspolitika az informatika térhódításának korában

 

2.

Horváth Iván

 

F-BOOK, F-CONTENT

 

3.

Devescovi Balázs

Golden Dániel

Karsai Róbert

Molnár Márton

Seláf Levente

Szentpéteri Márton

Tóth Tünde

 

Hozzászólások Horváth Iván fenti tanulmányaihoz

4.

Horváth Iván

 

Művelődés közpénzen

 

5.

Iván Horváth

(ford. Élisabeth

Minik-Putz)

 

Aprčs le e-book, le f-book

 

6.

Vince Péter
közgazdász (KOPINT, Budapest)

 

Bírálat Horváth Iván: Művelődés közpénzen c. cikkéről

7.

Margócsy Dániel angol nyelvű összefoglalója

 

f-book means free book

 

8.

Tóth András

(tartalom)

és

Karsai Róbert

(webszerk., design)

 

f-book honlap 2000-ből

9.

David Irving

 

f-book honlap (2001. október 30.)