Adriai tengernek syrénája,

gróf Zrínyi Miklós

*

párhuzamos forráskiadásban közzéteszi:

Orlovszky Géza

*

Budapest, 1998

Készült az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén.

A kiadást az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatta.

© Orlovszky Géza

© Gépeskönyv