Hálózati tankönyvek, szöveggyűjtemények

Online Coursebooks

*******************************

 

online verzió

offline verzió

Minerva 1.0 pedagógiai böngészőprogrammal!

Alkotói portrék a magyar irodalomból
Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János,
 Ady Endre, József Attila

Az órákat írta és szerkesztette:
Veres András
(Bevezető, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila) és
Tóth Tünde
(Balassi Bálint)

Programfejlesztés és grafika: Farkas László

Szöveggondozás:
Golden Dániel (Minerva) és
Horváth Takács Balázs
(web)

A Sulinet-program számára kiadja az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja

Budapest, 1998

 

 

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény

ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet,
Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja

Budapest, 1996-1999

Szöveggyűjteményünk eredetileg az 1996-os Internet Expo Oktogon állomását gazdagította. Ez az anyag az IDG-szerverén 1998-ban megsemmisült. E közzétételünk alapja a gyűjtemény archivált változata.

A szöveggyűjtemény 130 XVI. századi, 32 XVII. századi és 454 XVIII. századi szöveget tartalmaz.

 

 

Veres András:

Művek, pályák, nemzedékek.
Másfélszáz év magyar irodalma (1780 – 1944)

Gépeskönyv

Budapest, 1999

 

 

A magyar középkor költészete

Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta:
Tóth Tünde

A Sulinet-Írisz program számára kiadja a Gépeskönyv

Budapest, 2000

 

 

Horváth Iván:

Magyarok Bábelben

Gépeskönyv

Budapest, 2000

 

 

Szigeti Csaba:
OuLiPo-antológia

 

Gépeskönyv

Budapest, 2001

 

 

Füst Milán:
A feleségem története

motívumtérképes kiadás

Szöveggondozás: Mesterházi Gábor

Mesterházi Gábor:
A lexéma alapú és a zenei motívumok Füst Milán: A feleségem története című regényében

Gépeskönyv

Budapest, 2001