Régi magyar irodalmi szöveggyűjteményE válogatás a készülő új nagyszótár XVI., XVII. és XVIII. századi forrásszövegeit tartalmazza. A szövegeket nyelvimintavétel céljára rögzítette a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, ezért ezek többnyire csak a művek rövidebb-hosszabb részletei; összesen 641 szöveg. (Bővebb ismertetés: Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia, Budapest, 1990.) A rögzítés a lehető legnagyobb mértékben szöveghűen történt, azonban a a World Wide Weben meg-nem-jeleníthető korabeli írásjeleket a funkciójukban hozzájuk legközelebb álló mai jelekre kényszerültünk cserélni.

A gyűjtemény eredetileg az 1996-os Internet Expo Oktogon állomását gazdagította. Ez az anyag a szerver meghibásodása folytán 1998-ban megsemmisült; a mostani közzététel alapja a gyűjtemény CD-n archivált változata. Ezért az egyes szövegek tartalmazzák az Internet Expo grafikai megjelenésének néhány elemét, illetve olyan hivatkozásokat, melyek sajnos már csak a semmibe mutatnak - emléket állítva ezzel a magyar digitális kultúra első nagy szövegpusztulásának.© 1996-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtörténeti Intézet
Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja