Számítógépes költészet

 

Látványköltészet

Mindhárman a képköltészet művelői, és többé-kevésbé nyomdászok; így természetes, hogy első elektronikus berendezésük a fényszedőgép volt, s műveik mindmáig főként olyan képversek, amelyeknek létrejöttében szöveg- és kiadvány-, sőt olykor képszerkesztő programoknak is szerep jutott. Festészeti vagy rajzművészeti alkotásoknak is tekinthetjük őket.

A 20. századi képzőművészet gyakori jelensége a mobil: a működő műtárgy. A számítógépes költemény sem csak álló lehet, hanem mozgó is, melyet alakulásában kell szemügyre vennünk.

Csak a ‘80-as években dolgoztak ki eljárást mesterséges zenei- és beszédhang-előállításra, illetve három­ki­ter­je­désű tárgyak gépi tervezésére. Bizonyára ezért oly kevés a magyar számítógépes hangköltő, és ezért nincs szó-szobrász.