INFORMATIKAI IRODALOMTUDOMÁNY

 

 

Szöveg

Ifjúság

Szöveg és mű

Egy –> sok

Sok –> egy

Gerézdi

Könyvészeti jegyzet

 

Az eszményítő Balassi-kiadások ellen

Az eszményítő kiadások

Rendellenességek az általánosan elfogadott elméletben

Az 1589-es ősmásoló kérdése

Két elveszett vers

Kihagyások a Balassa-kódexben

A „más könyv“

A Balassa-kódex minősége

A hármas, kilences, harminchármas, kilencvenkilences szám – Rimaynál

A világirodalmi párhuzam hiánya

Előzetes javaslat a fönti megfigyelések magyarázatára

A szövegek leszármazásának enyhén módosított útja

Crux philologorum

További rendellenesség

Az újonnan nyert kötetfölépítés értelme

 

A legnehezebb kérdés