Tartalom

 

 Informatikai irodalomtudomány és hálózatpolitika

 

 A TESTVÉRISÉG ESZMÉNYE

 

 A „IX. Szimfónia”

Finale. Presto ma non troppo, 1.

Finale. Presto ma non troppo, 2.

Allegro, ma non troppo, un poco maestoso

Finale. Presto ma non troppo, 3.

Scherzo. Molto vivace

Kritika

Jegyzet 1999-ben

 

 A „Gondolatok a könyvtárban”

Levegő

Egészség

Tulajdon

Politika

Gondolatok a könyvtárban

 

 

 HÁLÓZATPOLITIKA ÉS IRODALOM

 

 Számítógépes költészet

Látványköltészet

Költői kombinatorika

Számítógép az irodalomtudományban

Irodalom a hálózaton

 

 Mi marad meg a Bábeli Könyvtárban?

A Háló felzúdul

Az elektronikus könyvtár is könyvtár

Magyar klasszikusok a Bábeli Könyvtárban

 

 Bölcsészet a Bábeli Könyvtárban

Neveléstani módszer

Milyen legyen a Tárház?

Milyen adatbázisok felelnek meg a Tárház céljainak?

Általános adatmodell

Szövegrögzítési eljárások

Munkaszervezés

 

 Bábeli Könyvtár, magyar könyvespolc

Pénz és Palota

A két Neumann-könyvtár

Képzetes Népkönyvtár

Képzetes Nemzeti Könyvtár

A hálózat hátránya: fennmaradás helyett pusztulás?

 

 Az új könyv

A hálózati tudományos könyvkiadás alapelvei

Öt tárgy és öt mondat

Öt tárgy

Öt mondat

 

 INFORMATIKAI IRODALOMTUDOMÁNY

 

 Szöveg

Ifjúság

Szöveg és mű

Egy – >sok

Sok – >egy

Gerézdi

Könyvészeti jegyzet

 

 Az eszményítő Balassi-kiadások ellen

Az eszményítő kiadások

Rendellenességek az általánosan elfogadott elméletben

Az 1589-es ősmásoló kérdése

Két elveszett vers

Kihagyások a Balassa-kódexben

A „más könyv“

A Balassa-kódex minősége

A hármas, kilences, harminchármas, kilencvenkilences szám – Rimaynál

A világirodalmi párhuzam hiánya

Előzetes javaslat a fönti megfigyelések magyarázatára

A szövegek leszármazásának enyhén módosított útja

Crux philologorum

További rendellenesség

Az újonnan nyert kötetfölépítés értelme

 

 A legnehezebb kérdés

 

 KÖNYVÉSZET

 A kötetben megjelent tanulmányok lelőhelye