Számítógépes költészet

 

 

1995-ben megbíztak, hogy a Pannon Enciklopédia számára írjak népszerű ismeretterjesztő cikket a következő címmel: „Posztavangárd törekvések és a számítógépes költészet”. A Dunakanyar Kiadó szíves engedélyével itt újra közlöm az írás megszerkesztetlen szövegét (némely példákat elhagyva s a cím megváltoztatásával).

*

A posztavantgárd (avantgárd-utáni) irodalmi korszak sokféle irányzata között megleljük magát az újra- vagy továbbélő avantgárdot is. A ‘60-as és ‘70-es években az irodalompolitikai gyanakvás miatt az ilyen törekvéseknek főleg külföldi folyóiratok adtak otthont, elsősorban a párizsi Magyar Műhely, másodsorban az újvidéki Új Symposion. A párizsi műhely költő-triásza: Bujdosó Alpár (1935), Nagy Pál (1934), Papp Tibor (1936). A magyar költészetben ők honosították meg a számítógépet.