Hírek

News
Kiadványok

Online Products
Fórum Egyetemi oktatás

Courses
Tudományos kutatás

Contentware Research
Konferenciák

Conferences
Kiállítások

Exhibitions
Látogatottság

Hálózati kritikai kiadások
Online Critical Editions

 • 1998: Balassi Bálint összes verse
 • 1998: Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós (demó)
 • 1999: József Attila minden tanulmánya és cikke
 • 1999: Wathay Ferenc összes verse (demó)
 • 1999: Czegei Névtelen: Effectus Amoris
 • 2001: Kosztolányi Dezső: Édes Anna (demó)
 • 2001: Érdy-kódex. A Karthauzi Névtelen összes műve (demó)
 • 2001: Hieronymi Angeriani Carmina (demó)
 • 2003: Rimay János ifjúkori versgyűjteménye


 • Sorozatszerkesztő: Horváth Iván
  Üdvözöljük a BIÖP honlapján
  Welcome to ELTE BTK Contentware Lab!

  A 2003/2004-es tanév
  őszi félévének kurzuskínálata
  itt olvasható
  Tanulmányi információk


 • A 2003/2004. tanév őszi félévi óráinak megbeszélése (tanárvásár) várhatóan az első hét péntekjén, délben lesz a
  MUK I -109-es teremben.
  Ha változik az időpont vagy a helyszín, itt tesszük közzé.


 • Az Sz-100-as tanegység
  továbbra is bármely ZC-I-s BIÖP-kurzussal kiváltható!


 • BIÖP-szoba:
  Múzeum körút 4.
  „I” épület
  alagsor, 108-as szoba

  (MUK I -108).
 • Irodalmi adatbázisok
 • 1999: Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) A régi magyar vers repertóriuma
 • 2001: XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet
 • 2002: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • Hálózati tankönyvek
 • 1996-99: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény - 130 XVI. századi, 32 XVII. századi és 454 XVIII. századi szöveg
 • 1998: Veres András - Tóth Tünde: Alkotói portrék a magyar irodalomból: Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila
 • 1999: Veres András: Művek, pályák, nemzedékek. Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
 • 1999: Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet
 • 2000: Horváth Iván: Magyarok Bábelben
 • 2000: Középkori magyar költészeti szöveggyűjtemény
 • 2001: Szigeti Csaba: OuLiPo-antológia
 • 2001: Füst Milán: A feleségem története
 • 2002: Új Magyar Irodalomtörténet
 • Tanulmányok
 • 1998: Golden Dániel - Tóth Tünde - Turi László: Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban
 • 2000: Horváth Iván: Magyarok Bábelben
 • 2001: Szűts Zoltán: A Hypertext
 • 2001: Pálfi Norbert: Az e-book
 • 2001: Horváth Iván: Az f-book
 • 2001: Horváth Iván: Az Internet fenomenológiája
 • Kortárs szépirodalom
 • 1996: Szilágyi Ákos: Szittya szótyár
 • 1998: Forgács Zsuzsa: Talált nő Jelszavas!
 • 1998: Karátson Gábor: Ulrik úr keleti utazása, avagy a zsidó menyasszony
 • 1998: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok
 • 1998: Szilágyi Ákos: Légzőgyakorlatok kezdő haldoklók számára
 • 1998-: Ezredvég
 • 1999-: Prae
 • 2000: 2000
 • 2000: Karsai Róbert: Bábeli könyvtár
 • 2001: Németh Gábor: A Semmi Könyvéből
 • 2002: Mártonfi Ferenc: Halandzsavers generátor
 • 2002: Vaskó Péter: Árnyéklovasság. (Vang So verseskönyve)
 • 2002: Kibédi Varga Áron: Hántani, fosztani
 • 2002: Képes Gábor: Az élet egy nagy öröklakás
 • 2002: Czakó Gábor honlapja
 • 2002: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • Folyóiratok a szerveren

 • 1996-: Palimpszeszt
 • 1996-1997: Irodalmi Lapok
 • 1998-: Ezredvég
 • 1999?-: Sÿren@
 • 1999-2002: Űrnő
 • 1999-: Prae
 • 1999-: posztmodern.múlt
 • 2000: 2000
 • 2001-: TVmonitor, gyermekjogi médiafigyelő
 • 2002: Arianna
 • 2002: EMIR - Kortárs SzövEgér
 • Zene
 • 1999: a Mozart- / Kirnberger-féle zeneautomata hálózati változata • Balassi Bálint összes műveinek hálózati kritikai kiadása RPHA - Az 1601 előtti magyar versek adatbázisa
  Palimpszeszt - tudományos és kulturális folyóirat
  Adriai tengernek syrénája, gróf Zrínyi Miklós Wathay Ferenc összes műveinek hálózati kritikai kiadása
  Arianna - a koraújkori (XVI.–XVIII. század) magyar irodalom kutatóinak fóruma
  Interaktív Mozart-zenegép Interaktív Kirnberger-zenegép
  Hálózati irodalomkönyv a SuliNet-program számára: Veres András - Tóth Tünde: Alkotói portrék a magyar irodalomból: Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila Veres András: Művek, pályák, nemzedékek. Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
  József Attila minden tanulmányának és cikkének hálózati kritikai kiadása Kosztolányi Dezső: Édes Anna - a regény hálózati kritikai kiadása
  Új Magyar Irodalomtörténet - Villanyspenót Füst Milán: A feleségem története - a regény motívumtérképes kiadása

  Konferenciák
 • 1995. november : Régi Modernek - matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig
 • 1996. november : La poèsie dans le contexte de la science
 • 1997. május : Renaissance Meeting '97
 • 2000. június 7-11.: Philology in the Internet Era / Philologie à l’ère de l’Internet


 • Kiállítások
 • 1999: Az 51. Frankfurti Könyvvásár (1999. október 12-17.) multimédia-kiállításának megszervezése és lebonyolítása. A részkiállítás hivatalos honlapja
 • 2000: SMAU, Milánó


 • f-book means free book  Programleírás

  Célkitűzés

  A program célja, hogy felkészítse a bölcsész szakos hallgatókat arra a nem kis feladatra, hogy a nyomtatott betűn alapuló művelődés világát szakszerűen, a lehető legkisebb veszteséggel átírják a hálózat számjegyrejtjelzésű közegébe.

  Tanmenet

  A tanmenet 6 félév alatt teljesíthető 12 tanegységből áll.
  Ezalatt a hallgatók elsajátíthatják ama hagyományos, e-szöveges, hiperszöveges, relációs vagy tárgyorientált bölcsészeti (elsősorban irodalmi) adatbázisok használatát, amelyek immár nemcsak a tudományos kutatásban, hanem a középiskolai oktatásban is egyre fontosabb szerephez jutnak. Megismerkedhetnek a bölcsészeti informatika eddigi történetével és elméleti kérdéseivel. Maguk is részt vesznek a hálózati szöveggondozás és adatbázisépítés munkájában, s itt gyakorlati tapasztalatokat szereznek. A tudományos kutatásban megszokott számítógépes környezetet bocsátjuk rendelkezésükre (UNIX, VMS), de dolgozhatnak olyan környezetben is, mely az otthoni számítógép-használatban terjedt el (Linux, OS/2, Windows).  Horváth Iván: Magyarok Bábelben - tanulmányok az információs társadalomról és az irodalomtudományi informatikáról
  Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény
  Elméleti kutatások
 • f-book kutatócsoport
 • Elemző Csoport
 • Irodalom- és művelődéstörténeti kutatások
 • Hálózati széphistória-kiadássorozat
 • Érdy-kódex munkacsoport
 • Rimay-kutatócsoport
 • Koraújkori Csoport
 • Epinicia-csoport (a készülő kiadvány)
 • Pesti Gábor-kutatócsoport
 • Villanyspenót
 • Informatikatörténeti kutatások
 • Ács Ernő-kutató Csoport
 • Jacques Roubaud, Paul Fournel, Georges Perec és Raymond Queneau műveből olvashatnak itt Szigeti Csaba fordításában Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok - regény

  Kibédi Varga Áron: Hántani, fosztani - verseskötet Karátson Gábor: Ulrik úr keleti utazása, avagy a zsidó menyasszony - regény

  Szilágyi Ákos: Szittya szótyár - versezet Vaskó Péter: Árnyéklovasság. (Vang So verseskönyve)

  Prae - irodalmi folyóirat  A BIÖP tudományos műhelyében a tartalomgyártás új technológiáit kutatjuk (és a gyakorlatban mindjárt ki is próbáljuk). A kérdés, melyre a választ keressük: milyen lesz a hálózati szöveg (az ún. „új könyv”). Válaszadásunk módja: technológiai, tartalomipari és gazdasági megoldások (elemzések, tanulmányok, ajánlások), továbbá referencia-értékű, technológiájukban új és tartalmukban is értékes hálózati szolgáltatások (kiadványok) fejlesztése.

  A jövőben – a hazai és a nemzetközi folyamatoknak megfelelően – a bölcsészeti informatika várhatóan egyre nagyobb teret nyer. Az ELTE Bölcsészkarán lassan egy évtizede folyik irodalomtudományi informatikai oktatás és kutatás. 1998 őszétől ez nem korlátozódik csupán szakszemináriumokra, speciálkollégiumokra, hanem szervezett formában, a Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (a következőkben: BIÖP) keretein belül zajlik. A BIÖP tudományos műhelye az 1970-es, ’80-as években a szegedi egyetemen működött Szegedi Számítógépes Munkacsoport jogutódja és szellemi örököse.

  Műhelyünk sikeresen működik együtt az Országos Széchényi Könyvtárral (Soros Alapítvány, FEPP), és az MTA I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztálya Textológiai Munkabizottságának felkérésére ajánlást készít a hálózati kritikai kiadásról az I. Osztály elé terjesztendő új, akadémiai textológiai szabályzat számára.


  Tanegységlista

  ZC-I01 ill. ZAN-BI01 A szöveg a hálózaton I. K1
  ZC-I02 ill. ZAN-BI02 Adatbázisépítés I. G2
  ZC-I03 ill. ZAN-BI03 A szöveg a hálózaton II. K1
  ZC-I04 ill. ZAN-BI04 Adatbázisépítés II. G2
  ZC-I05 ill. ZAN-BI05 Bölcsészeti informatika I. K1
  ZC-I06 ill. ZAN-BI06 Adatbázisépítés III. G2
  ZC-I07 ill. ZAN-BI07 Bölcsészeti informatika II. K1
  ZC-I08 ill. ZAN-BI08 Adatbázisépítés IV. G2
  ZC-I09 ill. ZAN-BI09 A bölcsészeti informatika előzményei K1
  ZC-I10 ill. ZAN-BI10 Adatbázisépítés V. G2
  ZC-I11 ill. ZAN-BI11 Irodalmi informatika K1
  ZC-I12 ill. ZAN-BI12 Adatbázisépítés VI. G2
  Középkori magyar költészet - szöveggyűjtemény
  Oktatók
  Horváth Iván Horváth Iván
  programvezető
  Tóth Tünde Tóth Tünde
  programvezető-helyettes
  Bárczi Ildikó Bárczi Ildikó
  docens (Régi Magyar It. Tsz.)
  Molnár Márton Molnár Márton
  rendszergazda
  Orlovszky Géza Orlovszky Géza
  docens (Régi Magyar It. Tsz.)
  Szentpéteri Márton Szentpéteri Márton
  tudományos ösztöndíjas
  Golden Dániel Golden Dániel
  óraadó
  Fodor János Fodor János
  tanársegéd (Kvtud.-Inf. Tsz.)
  Szűts Zoltán Szűts Zoltán
  óraadó
  Képes Gábor Képes Gábor
  óraadó
  Meghívott előadók
 • Alain Vuillemin
 • Ambroise Barras
 • Bernard Cerquiglini
 • Daniel Heller-Roazen
 • Elena Llamas Pombo
 • Havasi Attila
 • Jacques Roubaud
 • Káldos János
 • Kibédi Varga Áron
 • Kovács Győző
 • Martin Dietrich Glessgen
 • Monok István
 • Olivier Collet
 • Prószéky Gábor
 • Sashegyi Gábor
 • Vadai István
 • Wagih Azzam
 • További munkatársak
  Barta András Barta András


  Devescovi Balázs Devescovi Balázs
  Horváth Takács Balázs Horváth Takács Balázs
  Karsai Róbert Karsai Róbert


  Magyar Gyöngyvér Magyar Gyöngyvér
  Seláf Levente Seláf Levente


  Teslár Ákos Teslár Ákos
  Tóth András Tóth András
  Turi László Turi László
  Witzl Tamás Witzl Tamás
  Bezerédi Kami
  
  
  
  TVmonitor, gyermekjogi médiafigyelő
  f-book - EMIr - RPHA - Palimpszeszt - Villanyspenót