Ady Endre

Szöveggyűjtemény

Góg és Magóg fia vagyok én...
A vár fehér asszonya
Mert engem szeretsz
Hiába kísértsz hófehéren
Egy ócska konflisban
Meg akarlak tartani
Héja-nász az avaron
A Hortobágy poétája
Ének a porban
A Tisza-parton
Lelkek a pányván
A lelkek temetője
A magyar Ugaron
Egy párisi hajnalon
A Gare de l’Esten
A Szajna partján
Az én menyasszonyom
Búgnak a tárnák
Harc a Nagyúrral
Vörös szekér a tengeren
Temetés a tengeren
Új Vizeken járok
Párisban járt az Ősz
A Halál rokona
Sírni, sírni, sírni
Három őszi könnycsepp
A fekete zongora
Beszélgetés egy szekfűvel
Fölszállott a páva
Mátyás bolond diákja
A magyar Messiások
Páris, az én Bakonyom
Az ős Kaján
Bolyongás Azúr-országban
Csak egy perc
Havasok és Riviéra
Vér és arany
Örök harc és nász
Lédával a bálban
Egyedül a tengerrel
A bélyeges sereg
Az Értől az Oceánig
Az Úr Illésként elviszi mind...
Az Isten balján
Krisztus-kereszt az erdőn
A Sion-hegy alatt
Álmom: az Isten
Magyar jakobinus dala
Az én magyarságom
Nekünk Mohács kell
A Hadak Útja
Az utca éneke
Csák Máté földjén
A grófi szérűn
Dózsa György unokája
Akit én csókolok
A fehér kendő
A muszáj Herkules
Sem utódja, sem boldog őse...
Bujdosó kuruc rigmusa
Esze Tamás komája
A föl-földobott kő
Így szaladsz karjaimba
Küldöm a frigy-ládát
Álmodik a Nyomor
Proletár fiú verse
Kocsi-út az éjszakában
Hiszek hitetlenül Istenben
A Szerelem eposzából
A márciusi Naphoz
A fajok cirkuszában
Pimasz, szép arccal
Áldásadás a vonaton
Istenhez hanyatló árnyék
Az új Kísértet
Történelmi lecke fiúknak
Elbocsátó, szép üzenet
Valaki útravált belőlünk
Rohanunk a forradalomba
Új, tavaszi sereg-számla
A Tűz csiholója
Hunn, új legenda
Ülj törvényt, Werbőczi
Sípja régi babonának
Az Idő rostájában
Kétféle velszi bárdok
Hát ahogyan a csodák jönnek...
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Ember az embertelenségben
Véresre zúzott homlokkal
A Rémnek hangja
Tegnapi Tegnap siratása
E nagy tivornyán
Intés az őrzőkhöz
Mag hó alatt
Kurucok így beszélnek
A fajtám sorsa
A mesebeli János
Az eltévedt lovas
Krónikás ének 1918-ból
Ifjú szívekben élek
Menekülés az Úrhoz
Mégsem, mégsem, mégsem
A szamaras ember
Őrizem a szemed
De ha mégis?
Nézz, Drágám, kincseimre
Új s új lovat
Az utolsó hajók
Üdvözlet a győzőnek
Ismeretlen Korvin-kódex margójára
A magyar Pimodán
A duk-duk affér
Petőfi nem alkuszik

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv