- Ady Endre -

Szöveggyűjtemény

Ülj törvényt, Werbőczi

Szende Pálnak küldöm.

Még magasról nézvést
Megvolna az ország,
Werbőczi-utódok
Foldozzák, toldozzák.
A Föld nem tud futni,
Csak a Földnek népe

S ezer Kinizsi sem
Térülhet elébe
.

Nagy az idegen Föld,
Sokasul az útja,
Tegnap csatatér volt
S ma puszta a Puszta:
Éhes magyaroknak
Nem futja a kedvük,
Míg az igazukat
Tán kiverekedjük.

Verekedés közben,
Hajh, ürül a korcsma,
Menekül az inség
Szökve, bukdácsolva.
Bécsben a korcsmáros
Tán még nem is sejti,
Vagy ha tán sejti is,
Könnyen elfelejti.

Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve
Zselénszky gulyása,
Tisza urak csősze.
Hivogatja a síp,
Nyomor eldobolja:
Úgy elfogy a magyar,
Mintha nem lett volna.

Elmegy a kútágas,
Marad csak a kútja,
Meg híres Werbőczi
Úri pereputtya.
Árvult kastély gondját
Kóbor kutya őrzi,
Hivasd a törvénybe,
Ha tudod, Werbőczi.


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

130.Werbőczi: Werbőczy István (1458-1541) köznemesi származású politikus, jogtudós, 1526-tól nádor. A Dózsa-parasztháború leverése után kezdeményezője a jobbágyok röghöz kötését kimondó 1514. évi törvényeknek..(Vissza)

131.A Föld nem tud futni, / Csak a Földnek népe:

utalás a magyar parasztság tömeges méretű kivándorlására.(Vissza)

132.S ezer Kinizsi sem / Térülhet elébe: Kinizsi Pál (?-1494) Mátyás király hadvezére, aki megelőzte az Erdélybe betörő török sereget és Kenyérmezőnél megsemmisítő csapást mért rá.(Vissza)

133.Zselénszky: az idegen eredetű gróf Zselénszky Róbert egyik legkonokabb képviselője volt a nagybirtokos agrárérdekeknek.(Vissza)

134.Tisza urak:a Bihar megyei Tisza családról van szó, amely Magyarországnak két miniszterelnököt is adott: Tisza Kálmánt és fiát, Tisza Istvánt - az utóbbit Ady a konzervatív politika szimbólumának, a haladás legfőbb kerékkötőjének tartotta.(Vissza)