- Ady Endre -

Szöveggyűjtemény

Hunn, új legenda

Hatvany Lajosnak küldöm szeretettel és hálával azért, mert szeret, bánt és félt.

Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?:
Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak
S életemnek csak nézői a maiak.

Messziről és messzire megy ez élet
S csak: élet ez, summája ezrekének,
Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott.

S életük ez a mérsékelt csodáknak,
Mikben mégis ős állandóság vágtat,
Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik.

Másolja ám el életét a gyönge,
Fúrja magát elélten a göröngybe,
Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály.

Ha ki király, Sorsának a királya,
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,
Hogy tempóz Arany s Petőfi hogy istenül.

Nekem beszédes költő-példák némák,
Sem a betelt s kikerített poémák,
Sem a mutatványos fátum nem kenyerem.

Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca.

Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar.

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.

Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek.

Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.

Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja.

A tolakodó Gráciát ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,
A Minden kellett s megillet a Semmisem.

Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

87.Hatvany Lajos:a Nyugat egyik legjelentősebb kritikusa, mecénása (1880-1961), aki Adyval szoros baráti kapcsolatban állt. Az ajánlás szövege is jelzi, hogy Ady válaszképpen írta versét Hatvany bíráló szavaira.(Vissza)

88.zsarnokin életik:zsarnokin módon érvényesül.(Vissza)

89.kikerített poémák:gondosan megformált versek.(Vissza)

90.bevárás:a nemtörődöm, belenyugvó patópáli magatartást, magyar megkésettséget nevezi Úrverte ajándéknak, nemzeti sorscsapásnak.(Vissza)

91.Jacques Bonhomme:(e. zsak bonom) a hivatkozásnak feltehetően az az alapja, hogy a nagy francia forradalmat a Jacques-ok lázadásának nevezték.(Vissza)

92.Eb ura fakó:szállóige; jelentése: egyik kutya, másik eb.(Vissza)

93.Ugocsa non coronat:szállóige; jelentése: Ugocsa (vármegye) nem koronáz - a vármegye tiltakozó bejelentése egy 16. vagy 17. századi országgyűlésen. Később a rendi ellenállás jelszavává vált.(Vissza)

94.gramma:betű, könyv.(Vissza)

95.Nem bámitott az Élet sok, új kapuja:összevonás; visszautal a „bámul, mint a borjú az új kapura” szólásmondásra.(Vissza)

96.Gráciák:a báj és a kellem istennői a görög mitológiában.(Vissza)

97.a Nagyúr sírja szolgákat követel:a hunn mondakörben a fejedelmek, „nagyurak” temetésén leölték a szolgákat is, hogy tovább szolgálják urukat a másvilágon.(Vissza)