Gulyás Borbála szakmai életrajza és publikációs jegyzéke


 • Név: Gulyás Borbála Anna
 • e-mail: gulyasbr@kfhik.hu, gulyasbori@chello.hu
 • Születési dátum: 1978. december 23.
 • Születési hely: Budapest
 • Tanulmányok:

 • 1993–1997: Ferences Gimnázium, Szentendre (érettségi)
 • 1997–1999: Janus Pannonius (jelenleg: Pécsi) Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs – magyar szak (magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, diplomavédés: 2003. január, „Kép és szöveg viszonya Wathay Ferenc Énekeskönyvében”) ill. művészettudomány szak (4 félév)
 • 2001–: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest – művészettörténet szak
 • 2003- : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest – Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar reneszánsz Program (Centre des Hautes Études de la renaissance – CHER): PhD-hallgató (témavezető: Bárczi Ildikó)
 • Nyelvtudás:

 • angol középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
 • 1997-1998: német középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
 • Tudományos tevékenység, előadások:

 • a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium tagja – ennek keretében három előadást tartott
 • Babits Mihály olaszországi utazásai
 • Itália motívuma Babits műveiben
 • Thienemann Tivadar kiadatlan levelei
 • 1999. márc.: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, előadás („Babits itáliai utazásai”)
 • 2001 márc.: I. Kerényi Konferencia, előadás (Wathay Ferencről)
 • 2001 ápr.: XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, előadás („Wathay Ferenc Énekeskönyvének illusztrációi”)
 • 2003 máj.: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században c. „ReBaKucs”–konferencia, előadás („Kép és szöveg viszonya Wathay Ferenc Énekeskönyvében”)
 • Ösztöndíjak:

 • kiemelt tanulmányi ösztöndíj, Pécs
 • Köztársasági Ösztöndíj
 • Wathay Ferencről írt dolgozata elnyerte az ELTE BTK Tudományos Ösztöndíjának Magyar irodalom szekciójában a kiemelt I. díjat (2002. máj.)


 • Publikációs jegyzék


  Tanulmányok:

 • 2002: A Wathay-énekeskönyv tervezett kiadásához tervezett litográfiák, Jankovich Miklós (1772-1846) gyűjteményei [Kiállítási katalógus], szerk. MIKÓ Árpád, Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 2002, 328-329.
 • Sajtó alatt:

 • „Vathay Ferencz munkajahoz tartozo rajzolatok.” Egy meg nem valósult Wathay-kiadás képanyagának tanulságai, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században (RMKT XVII. század), szerk. ÖTVÖS Péter, SZILASI László, VADAI István.

 • Utolsó frissítés: 2004. január 31.