Tóth Tünde:

BALASSI ÉS A NEOLATIN SZERELMI KÖLTÉSZET

PhD-értekezés

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében
és
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézete Doktoriskolájának Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában

Budapest, 1998


Tartalomjegyzék

Előszó

Balassi petrarkizmusa

 • A virágének-vita
 • Balassi Bálint és az inventio poetica
  A szakirodalom állásfoglalásai
  A Balassi-követők szóhasználata
  Donatus inventio poeticája
  Inventio poetica multiplex
  Balassi Bálint inventio poeticái
  Az inventio poetica jelentése
 • Szellemes szerelem
  Erósz játéka
  A fokozott irodalmi jelleg
  A petrarkista költészet toposzai

  A megkomponált versgyűjtemény

 • „Egy vers neménec megjobbitot modgyai” (Szenci Molnár Albert a „vers”-ről)
 • A Celia-ciklus aaab-szerkezete
  Tizennégy vagy tizenhárom-e a tíz?
  A Celia-ciklus verstípusai
 • Fordítottan platonikus versgyűjtemény
  Descensio

  1. melléklet Balassi énekeinek idegennyelvű forrásai

  2. melléklet A neolatin szerelmes versek

 • 1. Fordítások
 • 2. Bővítések
 • 3. Motívumátvételek
  Angerianus és a hatodik bejt
  Flaminius és a hetedik Celia-ének

  3. melléklet Nem neolatin illetve nem szerelmes versek

  4. melléklet Angerianus a régi irodalmi lexikonokban

 • 1) Scaliger, 304, A, 1.
 • 2.) Iacobus Gaddius, 32-33.
 • 3.) Morhof, 1061.

  5. melléklet Beza Praefatio poeticája

  Irodalomjegyzék  Tovább