Tóth Tünde:

BALASSI ÉS A NEOLATIN SZERELMI KÖLTÉSZET

Tartalomjegyzék

1. melléklet
Balassi énekeinek idegennyelvű forrásai

Balassi Bálint idegennyelvű forrásait – 1913-as tanulmányában – Eckhardt Sándor vizsgálta a legkimerítőbben.361 Máig alapvető munkának számító cikkéhez Szilády Áron 1879-es Balassi-kiadását használta,362 melyben Szilády nagyrészt meghatározta már a költő idegen forrásait. Eckhardt érdeme nem csupán az a néhány filológiai adalék, amellyel ezt megtoldotta, pl. Jacob Regnart műveinek esetében, hanem az az értelmezői munka, mely mai beszédünket is meghatározza, ha Balassinak és irodalmi mintáinak kapcsolatáról szólunk, és amely alapján ma is tanítjuk azt egyetemeinken.363

Több mint nyolcvan évvel Eckhardt tanulmánya és több mint negyven évvel Eckhardt kiadása364 után, a készülő új365 kritikai kiadás366 előmunkálatai során kezdtem foglalkozni Balassi Bálint énekeinek idegen mintáival. A Szilády-féle kiadás óta természetesen rengetegen kutatták már a témát( Stoll Béla bibliográfiája 1994-ben 87 tanulmányt sorol fel a Kapcsolatok, irodalmi minták címszó alatt.367

Feladatomnak azt tekintettem, hogy a kritikai kiadás számára meghatározzam az irodalmi mintákat. Ehhez természetesen szükség van a fogalmak tisztázására is. Meg kell különböztetni egymástól a közvetlen forrást, a forrásul szolgáló irodalmi hagyományt, és a hasonló forrásokra visszamenő, de mintául nem szolgáló szöveget.

Két szöveg vagy hasonlít egymásra, vagy különbözik egymástól. Ez a hasonlóság illetve különbözőség tartalmi és terjedelmi egyaránt lehet. Tartalmi hasonlóságnak nevezem a téma (inventio), a forma (dispositio) és a stílus (elocutio) hasonlóságait. Formán a szerkezetet értem; a versforma nem tartalmi, hanem terjedelmi jellemző, mert egy sor/strófa/vers terjedelmét határozza meg.

Eckhardt tárgyalásából is kiderül, hogy az irodalmi minta sokszor nem egy megnevezhető szöveg, hanem egy bizonyos irodalmi hagyomány. A legjobb példa erre Balassinál a 44., a Mindennap jó reggel... kezdetű ének, mely Dézsi szerint a felhőposta-motívum első magyar feldolgozása, de nem ismerjük a közvetlen forrását, ha egyáltalán volt ilyen.

Eckhardt főmintának nevezi azokat az idegennyelvű verseket, amelyeknek – ha nem is mindig de voce ad vocem,368 de mégis – szoros átdolgozása a magyar szöveg.369

Érdemes tehát összefoglalnunk, hogy az eddigi kutatás mely művekben határozta meg Balassi főmintáit, idegennyelvű forrásait. Ezt szolgálja a következő táblázat. A táblázatban az énekeket a legújabb eredmények által rekonstruált sorrendben közlöm,370 már azokban a részekben, ahol volt sorrend. Ezután következnek a gyűjteményeken kívül fennmaradt, elveszett, ill. kétes hitelű énekek.

Balassi énekeinek forrásai a szakírók alapján

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

1. Jelentem versben mesémet

     

2. Cupido szívemben

     

3. Eredj édes gyűrőm

Georgius Buchananus, Adamas in cordis effigiem sculptus, annuloque insertus, quem Maria Scotorum Regina ad Elizabetham Anglorum Reginam misit, anno MDLXIV.

 

- Ovidius, Amores, II.15.

- Ovidius, Heroidae, Leander Heroni.

  

4. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét

  

-Aeneas Sylvius Piccolomineus, Historia de Eurialo et Lucretia...

  

5. Nő az én örömem

  

Waldapfel idézi Pietro Bembo egyik versének kezdősorait, [Gioia m' abonda al cor tanta e si pura...]

  

6. Beteges lelkem

     

7. Mondják jövendölők

     

8. Reménségem nincs már nékem

  

Jacob Regnart, [Ich hab fermaint...]

  

9. Ó, te csalárd világ

  

Ovidius, Amor. III.11.

  

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

10. Valaki azt hiszi

Marullus, De perfidia puellari, [An quisquam inanem...]

Marullus, De perfidia puellari, [An quisquam inanem...]

Marullus, De perfidia puellari, [An quisquam inanem...]

Marullus, De perfidia puellari, [An quisquam inanem...]

Marullus, De perfidia puellari, [An quisquam inanem...]

11. Áldott szép Pünkösdnek

     

12. Széllyel tündökleni

Marullus, Ad Manilium Rhallum, [Non vides verno...]

Marullus, Ad Manilium Rhallum, [Non vides verno...]

Marullus, Ad Manilium Rhallum, [Non vides verno...]

Marullus, Ad Manilium Rhallum, [Non vides verno...]

Marullus, Ad Manilium Rhallum, [Non vides verno...]

13. Siralmas nékem

     

14. Csak búbánat immár

  

Ovidiusi heroidák.

  

15. Hallám egy ifjúnak

 

Joannes Secundus, Basium XIX.

Joannes Secundus, Basium XIX.

-Joannes Secundus, Basium XIX, (csak az alapötlet azonos)

 

16. Kikeletkor, jó Pünkösd havában

  

- Meglepő hasonlóságot mutat vele Walter von der Vogelweide egyik éneke (XIII. sz.), mely maga is bizonyára valami hasonló francia vers utánzata.

- Az Istenhez intézett aposztrophé gyakori a peroratióban Regnartnál.

Vmilyen latin vágánsének, v. német, v. olasz vers.

 

17. Csókolván ez minap

Marullus, Ad Neaeram [Suaviolum invitae...]

- Marullus, Ad Neaeram [Suaviolum invitae...]

- Angerianusnak is van hasonló tárgyú verse.

Marullus, Ad Neaeram [Suaviolum invitae...]

Marullus, Ad Neaeram [Suaviolum invitae...]

Marullus, Ad Neaeram [Suaviolum invitae...]

18. Szabadsága vagyon

 

Regnart I.3., I.7.

Regnart I.3., I.7.

 

Regnart I.3 [Nun bin ich einmal frei...]

19. Vajha én tüzemnek

     

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

20. Már csak éjjel hadna

 

Regnart, [Wann ich den ganzten tag...]

Regnart, [Wann ich den ganzten tag...]

Regnart, [Wann ich den ganzten tag...]

Regnart, [Wann ich den ganzten tag...]

21. Nő az én gyötrelmem

     

22. Íme, az pellikán

     

23. Keserítette sok bú és bánat

  

-Aeneas Sylvius, Historia de Eurialo et Lucretia...

  

24. Most adá virágom

     

25. Lelkemet szállotta

     

26. Szentírás szerint is

     

27. Az én szerelmesem

     

28. Minap mulatni mentemben

Ismeretlen török ének.

 

Ismeretlen török ének.

Ismeretlen török ének.

[Ben seyrane gider iken...]

29. Mint sík mezőn

     

30. Mire most, barátom

 

-Aeneas Sylvius

-Ovidius

-Fulgosius

Aeneas Sylvius, Historia de Eurialo et Lucretia..., Epist. CXIII.

-Aeneas Sylvius, Historia de Eurialo et Lucretia...

 

31. [vacat...]

     

32. Áldj meg minket, Úristen

Ismeretlen a forrás.

Ismeretlen a forrás.

Lubelczyk Jakab,lengyel költő [BĹ‚ogosĹ‚aw nas nasz Panie...]

Lubelczyk zsoltárfordításának 67. darabja.

Jakub Lubelczyk, Ps. 67-68. [Błogosław nas nasz Panie...]

33. Bocsásd meg, Úristen

  

6. (7.) zsoltár

  

34. Méznél édesb

szép szók

     

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

35. Régi

szerelmem nagy

tüze

  

Párhuzamos vele Ascanio Pignatelli egyik szonettje, [Sento l’ antiche mie fiamme amorose...]

  

36. Egy nagy

követséggel

     

37. Ez világgal

bíró

Angerianus: Ad Caeliam [Quid speculum spectas?...]

Angerianus: Ad Caeliam [Quid speculum spectas?...]

Az utolsó szakaszhoz: Angerianus: Ad Caeliam [Quid speculum spectas?...]

  

38. Egy kegyes

képében

  

Az első szakaszhoz: Aeneas Sylvius: De duobus amantibus: Euryalo et Lucretia...

  

39. Ez világ sem kell már nékem

 

Törökből.

Ismeretlen török énekből.

  

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

40. Engemet

régolta

Marullus: Ad Neaeram [Ignitos quotiesque...]

-Petrarca: I. sestina, IV. canzone, CLXI. szonett, XVI.canzone, CVIII.szonett,

XII. canzone. Dézsi szerint közvetett átvétel is lehet.

-Marullus: Ad Neaeram [Ignitos quotiesque...]

-Petrarca XVI. canzonéja [ Ben mi credea...] az alapgondolat.

- Aeneas Sylvius: De duobus amantibus: Euryalo et Lucretia, a 22-27. sorhoz.

-Petrarca CVIII. szonettje [In qual parte del cielo...]

-Cristoforo Castelletti L’ Amarilli pastorale c. játéka [ Poiche natura ha nel tuo vago viso Tutto il suo bel compitamente accolto, Perchè con la beltĂ la corteria Non giungi?...]

  

41. Széllyel hogy

vadásza

Angerianus: De Caelia venante [Dum vaga venatur...]

-Angerianus: De Caelia venante [Dum vaga venatur...]

-Ovidius

Angerianus: De Caelia venante [Dum vaga venatur...]

Angerianus: De Caelia venante [Dum vaga venatur...]

Angerianus: De Caelia venante [Dum vaga venatur...]

42. Fáradsága után

Angerianus: De Caelia et Amore [Lassatus cursu...]

Angerianus: De Caelia et Amore [Lassatus cursu...]

Angerianus: De Caelia et Amore [Lassatus cursu...]

Angerianus: De Caelia et Amore [Lassatus cursu...]

Angerianus: De Caelia et Amore [Lassatus cursu...]

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

43. Te, szép

fülemile

Angerianus: Ad Caeliam [Tu felix cantas...]

Angerianus: Ad Caeliam [Tu felix cantas...]

Angerianus:

-Ad Caeliam [Tu felix cantas...]

-Ad achantidem

-Ad hirundinem

- Bembo [O rossignuol, che in queste verdi fronde...]

- Török ének.

Angerianus: Ad Caeliam [Tu felix cantas...]

Angerianus: Ad Caeliam [Tu felix cantas...]

44. Mindennap jó

reggel

 

A Felhőposta-típusú motívum első magyar feldolgozása

A nemzetközi népköltésből ismert madárüzenet feldolgozása

  

45. Kérde egy

barátom

Angerianus: De seipso dialogus [Cur sic exardes?...]

Angerianus: De seipso dialogus [Cur sic exardes?...]

Angerianus: De seipso dialogus [Cur sic exardes?...]

Angerianus: De seipso dialogus [Cur sic exardes?...]

Angerianus: De seipso dialogus [Cur sic exardes?...]

46. Bezzeg nagy

bolondság

Angerianus: De Amore [In tabula primus...]

Angerianus: De Amore [In tabula primus...]

-Angerianus: De Amore [In tabula primus...]

-Elterjedt téma a humanizmus idején.

-Propertius II.12. az „őstéma”.

Angerianus: De Amore [In tabula primus...]

 

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

47. Idővel paloták

Angerianus: De suo amore aeterno [Tempore tecta ruunt...]

Angerianus: De suo amore aeterno [Tempore tecta ruunt...]

Angerianus: De suo amore aeterno [Tempore tecta ruunt...]

Angerianus: De suo amore aeterno [Tempore tecta ruunt...]

Angerianus: De suo amore aeterno [Tempore tecta ruunt...]

48. Szerelem s

Julia

Angerianus: De Caelia [Stabat Amor...]

Angerianus: De Caelia [Stabat Amor...]

Angerianus: De Caelia [Stabat Amor...]

Angerianus: De Caelia [Stabat Amor...]

Angerianus: De Caelia [Stabat Amor...]

49. Ha ki akar látni

Szilády nem találta meg a német erdetit

Regnart [Wer sehen will...]

Regnart [Wer sehen will...] kezdetű éneke.

Regnart [Wer sehen will...]

Regnart [Wer sehen will...]

50. Julia két szemem

Angerianus:

-De Caelia et Amore [Caelia fatur...]

-Ad Caeliam

[In crine accendens...]

Angerianus:

-De Caelia et Amore [Caelia fatur...]

-Ad Caeliam [In crine accendens...]

-Aeneas Sylvius Piccolomini: De duobus amantibus: Euryalo et Lucretia.

A költemény első részében: Angerianus:

-De Caelia et Amore [Caelia fatur...]

-Ad Caeliam

[In crine accendens...]

Angerianus:

-De Caelia et Amore [Caelia fatur...]

-Ad Caeliam

[In crine accendens...]

Angerianus:

-De Caelia et Amore [Caelia fatur...]

-Ad Caeliam

[In crine accendens...]

51. Áldott Julia

-Marullus: De Neaera [Inuenta nuper...]

-Angerianus: De Caelia et Cupidine [Vidit Amor dominam...]

-Marullus: De Neaera [Inuenta nuper...]

-Angerianus: De Caelia et Cupidine [Vidit Amor dominam...]

-Marullus: De Neaera [Inuenta nuper...]

-Angerianus: De Caelia et Cupidine [Vidit Amor dominam...]

-Marullus:

De Neaera [Inuenta nuper...]

-Angerianus:

De Caelia et Cupidine [Vidit Amor dominam...]

-Marullus:

De Neaera [Inuenta nuper...]

-Angerianus:

De Caelia et Cupidine [Vidit Amor dominam...]

52. Édest

keserűvel

 

Forrása ismeretlen.

   

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

53. Hét fő csillag

vagyon

Angerianus: Coelo comparat amicam [Septem errant ignes...]

Angerianus: Coelo comparat amicam [Septem errant ignes...]

Angerianus: Coelo comparat amicam [Septem errant ignes...]

Angerianus: Coelo comparat amicam [Septem errant ignes...]

Angerianus: Coelo comparat amicam [Septem errant ignes...]

54. Ó, magas

kősziklák

Secundus: Echo, Viator.

Secundus:

Echo, Viator

-Castelletti: L’ Amarilli pastorale III. felv.

-Pasqualigo: Gl’ intricati, IV. 3.

-Castelletti: L’ Amarilli pastorale

-Pasqualigo: Gl’ intricati.

-Castelletti: L’ Amarilli pastorale, 3 [Cavi dirupi, e solitari boschi...]

-Pasqualigo: Gl’ intricati.

55. Mi dolog,

Úristen

 

Forrása ismeretlen.

   

56. Kegyes vidám

szemű

Végső strophája szerint törökből fordítá.

Ismeretlen török ének.

Török versekből készült.

A colophon szerint törökből.

„Török szép versekből.”

57. Én édes

szerelmem

Angerianus:

De Caelia [Ferrum flamma domat...]

Angerianus:

De Caelia [Ferrum flamma domat...]

-Castelletti L’ Amarilli..., a 25-30. sorhoz, [Tu fai torto a te stessa, Perchè in Dee non regnò mai crudeltate.]

-Jakob Regnart [Ach Englisch gsicht...]

  

58. Ó, nagy kerek

kék ég

Szilády bujdosás-

motívumot tartalmazó népdalokat idéz.

 

Cristoforo Castelletti L’ Amarilli pastorale c. pásztordrámája, [Che mi rileva errar...]

 

Cristoforo Castelletti L’ Amarilli pastorale, 1. [Che mi rileva errar per gli hermi boschi...]

59. Szerelem istene

     

60. Az Zsuzsánna egy

     

61. Vitézek mi lehet

     

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

Ennéhány, Istenhez való énekek

(1.) Nincs már hova lennem

     

(2.) Az én jó Istenem

Buchanan, Ps. XXVII. Dominus illuminatio mea

Buchananus

Buchanan, Ps. XXVII. Dominus illuminatio mea

George Buchanan, Ps. 27.

George Buchanan, Ps. 27 [Deus in tenebris quum mihi praeluceat...]

(3.) Az te nagy nevedért

Ismeretlen latin forrás.

Ismeretlen latin ének.

Béza zsoltárparafrázisa.

Théodore de Bèze, Ps. 54.

Théodore de Bèze, Psalmus 53.(54.) [Deus per nomen tuum serva me...]

(4.) Mennyei seregek

Lehet, hogy Buchananus?

 

Béza egyik zsoltárparafrázisa.

Théodore de Bèze, [Felix sydera turba sedens domo...]

Théodore de Bèze, Idem Psalmus CXLVIII, monocolos, ut XXVIII. [Felix sydera turba sedens domo...]

(5.) Az Szentháromságnak első személye

     

(6.) Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak

     

(7.) Az Szentháromságnak harmadik személye

     

(8.) Segélj meg engemet

     

(9.) Mint az szomjú szarvas

Buchanan?

 

Buchanan? Béza? Kochanowski?

Théodore de Bèze prózai zsoltárparafrázisa.

Théodore de Bèze, Ps. 41. (42.)

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

[62...]. Vitézek karjokkal

Marullus, Ad Neaeram [Sic me blanda tui...]

-Marullus, Ad Neaeram

-Fulgosius

-Tasso, Aminta

-Petrarca CIX. sonetto.

- Az első szakasz őse Anakreon egyik epigrammája.

- Castelletti, Amarilli [Quid’ altrui movan guerra...]

- 13-15. sor: Marullus.

- 25. sor: Petrarca, [Amor ed io...]

  

[63...]. Nyolc ifiú legén

     

[64...]. De mit gyötresz

     

Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak

(1.) Ez széles világon

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(2.) Ti, kik szegénséget

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(3.) Ismét felvetette

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(4.) Tebenned, Julia

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(5.) Ha nagy haragjában

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(6.) Egykor szép Juliát

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(7.) Mikoron kirepül

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(8.) Egykor szép Julia

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

(9.) Rózsa színű lelkem

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

A török bejt a forrás.

[65...]. Pusztában zsidókat

     

[66...]. Ó, én édes hazám

  

Érzik a CXLVIII. zsoltár emléke.

  

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

Celia-versek

1. [vacat...]

     

2. (a,) ...Kit csak azért

     

(2. b,) Két szemem világa

     

3. Kegyelmes szerelem

     

4. Csudálván egy ferdőt

Az első str. eredetije:

Angerianus, De Caeliae balneo [Inclyta laudatas...]

Angerianus, De Caeliae balneo [Inclyta laudatas...]

Az első szakaszhoz: Angerianus, De Caeliae balneo [Inclyta laudatas...]

Angerianus, De Caeliae balneo [Inclyta laudatas...] csak az első szakaszhoz.

Angerianus, De Caeliae balneo [Inclyta laudatas...]

5. (a,) Mely csuda gyötrelem

  

Két olasz villanella.

  

(5. b,) Kiáltok csak, bolygok

 

Octavius, De formae Iulia, [Amore captus Iuliae miser semper Huc erro stb....]

   

6. Az mely keresztyén hű

     

7. Mely keserven kiált

 

Az eredtije ismeretlen.

   

8. (a,) Ó, én bolond eszem

     

(8. b,) Vétettem ellened

     

9. Julia szózatját

     

10. (a,) Szít Zsuzsánna tüzet

     

(10.b,) Friss szép fejér póka

     

Saját kezű versfüzér, Cím nélküli gyűjtemény

(1.) Ha szinte érdemem

   

(2.) Forr gerjedt elmémre

   

(3.) Mint szép liliomszál

   

(4.) Hajnalban szépülnek

   

(5.) Lettovább Juliát

   

 

 

Sorszám és incipit

Szilády, 1879.

Dézsi, 1923.

Eckhardt, 1951.

Kőszeghy és Szabó, 1986.

Repertórium, 1992.

Gyűjteményen kívül fennmaradt istenes énekek

(1.) Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod

     

(2.) Ó, én Istenem

     

(3.) Ó, szent Isten

Ismeretlen. [Quem tu summe Deus ...]

[Quem tu summe Deus semel Placatus patrio lumine respicis....]

Protestáns körökben elterjedt Horatius-paródia.

[Quem tu summe Deus semel Placatus patrio lumine respicis....]

Deo vitae mortisque arbitrio [Quem tu summe Deus semel...]

(4.) Kegyelmes Isten

     

(5.) Adj már csendességet

     

(6.) Lelkemnek hozzád való

     

(7.) Ó, én kegyelmes Istenem

     

(8.) Végtelen irgalmú

Béza paraphrasisa.

Béza latin zsoltára.

Théodore de Bèze Ps. LI. [Ah Deus immensum clemens...]

Théodore de Bèze [Ah Deus immensum clemens...]

Théodore de Bèze, Ps. 50. (51.) [Ah Deus immensum clemens miserere precantis...]

Töredékek, kétes hitelűek

(1.) Vallyon meddig akarsz

     

(2.) Láss hozzám, idvösségemnek Istene!

     

(3.) Pokolbeli kísértetek faggatnak

     

(4.) Eger, vitézeknek

     

(5.) Íme ez szívembe

Angerianus, Ad Cupidinem, [Si tua castra sequor...]

-Angerianus,

-Marullus

-Propertius, II. 12.,

-Ovidius, Amor. II.21.

-Propertius, II. 12.,

-Ovidius, Amor. II.21.

-Angerianus, Ad Coeliam, [Ni lacrimae fluerent...]

-Marullus,

Propertius, II. 12.

Sextus Propertius, De opere praeclaro pictoris [Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit amorem...]

Az idegen minták egymáshoz való arányát foglalja össze a következő táblázat:

A felhasznált szerző neveAz idegen nyelvHány versét tolmácsolta Balassi
Angerianus, Hieronymuslatin14
Marullus, Michaellatin6
Beza, Theodoruslatin4
Regnart, Jakobnémet4
Castelletti, Cristoforoolasz2
Ambrosius, Sebastianuslatin1
Buchananus, Georgiuslatin1
Lubelczyk, Jakublengyel1
(ismeretlen)török9

Balassi tehát közvetlen forrásként 26 latin nyelvű verset, kilenc törököt, négy németet, két olaszt és egy lengyelt használt fel. A felhasznált verseknek több mint fele (26:16) latin nyelvű, és a felhasznált versek harmada (14:42) Hieronymus Angerianus szerzeménye.


Vissza
Tovább