Az előadások

1. ülés, délelőtt
Elnök: Horváth IvánOrlovszky Géza, C.Sc., egyetemi docens, ELTE BTK RÉgi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
 • Orlovszky Géza, doc. (ELTE BTK RMIT):
  A digitális szövegkiadás helyzetéről
  vitaindító és javaslatok. • Monok István, C.Sc., főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár
 • Monok István, főigazgató (OSzK) Hozzászólás • Kecskeméti Gábor, C.Sc., 
tudományos munkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály
 • Kecskeméti Gábor, (MTA ITI RO)
  Hozzászólás • Golden Dániel, MTA Filozófiai Kutatóintézet
 • Golden Dániel, (MTA FKI) Wörösmarty és a (digitális) barbárság kora • Vadai István, tudományos munkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály
 • Vadai István, (MTA ITI RO) Szövegrögzítés
 • Tóth Tünde, (BIÖP) Bábeli nyelvzavar. Mi az a „corpus digitale”?


 • Az új könyv| f-book| Szoftver, szabadalom, Európa| Az elektronikus szövegek alapjai| Virtuális örökkévalóság| Munkaszervezés| Szövegpusztulás| fórum|


  Filológia és digitális barbárság


  Az előző információrobbanás, a reneszánsz idején a filológus jól keresett. A nyomtatott könyvön alapuló új művelődés, mely a kézirati alapú művelődés helyébe lépett, felértékelte a szövegtudományokat. A nagy könyvműhelyek ontották a klasszikus szerzők egyre megbízhatóbb szövegű, jegyzetekkel és magyarázatokkal kísért kiadásait. A sajtó alá rendezőnek bőven volt munkája.

  Ma a digitalizálási eurómilliók nem a könyvkiadókhoz, hanem a könyvtárakba kerülnek, s ott formálódnak a legszebb és legbecsvágyóbb tervek. A tudományos könyvkiadók nehezen találják meg helyüket a hálózat világában, és nem bízzák meg az irodalomtörténészeket, hogy rendezzék képzetessajtó alá a klasszikusokat. A könyvtárosok maguk oldják meg a kiadói feladatokat. Az irodalomtörténészek munkájára alig tartanak igényt, legföljebb, olykor, a nevükre.

  A Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, a Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, valamint a Reneszánsz Doktori Program közös vitanapjának délelőttjén azt fogjuk megbeszélni, hogy nem jár-e ez hátrányokkal. Hogy nem kellene-e a digitalizálási megbizatások egy picinyke részét – a magyar nemzeti művelődés szempontjából legfontosabb szövegek képzetessajtó alá rendezését - az egyetemek és az Akadémia filológiai műhelyeire bízni. Délután pedig arról lesz szó, hogy az ilyen, filológiailag megalapozott, de újfajta, hálózati szövegkritikai kiadások létrehozásának milyen gazdasági, jogi és politikai feltételei vannak.
  A tanácskozás színhelye az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanácsterme
  1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt.


  Program:

  Délelőtt (10h)
  arról lesz szó, hogy (eltérően az előző információrobbanás, a reneszánsz idejétől) a digitalizálási projektekből most kimaradtak a filológusok, a tanszékek. Ennek az az oka, hogy azok, akik a reneszánsz filológusoknak munkát adtak, a könyvkiadók, a hálózat világában egyelőre maguk is még csak keresik a helyüket. A könyvtárak (ahol a digitalizálási pénzek landolnak) viszont nem elsősorban a szövegtudományok műhelyei. Ebből persze bizonyos nehézségek, olykor melléfogások is adódnak. Ilyen példákat vitatunk meg délelőtt. A várható következtetés: a digitalizálási torta egy kicsinyke szeletét a könyvtárosok a jövőben nemcsak egyedi kivételként, hanem intézményesen osszák meg a tanszékekkel és akadémiai intézetekkel.
  Gyakorlati javaslat: a Neumann Ház teljesen alakuljon át: hálózati szolgáltatásait vegye át más képzeteskönyv- vagy dokumentumtár, képzeteskönyv-előállító üzemének helyére pedig kerüljön egy, alapvetően filológusi irányítás alatt álló testület, amely a nemzeti művelődés szempontjából legfontosabb szövegek hálózati szövegkritikai kiadásait szerény, de állandó állami és uniós forrásokból a következő 100-200 év alatt szakszerűen elvégezteti, elsősorban egyetemi és akadémiai műhelyekkel.

  Délután (14h)
  a hálózati szövegkritikai kiadások (és általában a fontos, tudományos kiadványok) készítésének gazdasági, jogi és politikai kérdéseiről beszélgetünk. Szemináriummal nyitnánk, ahol a kötelező olvasmány Magyar Bálint miniszter úr római előadása (pdf), ill. egy régi HVG-cikk (doc). A római előadásból az „If we all pay for it, we all should be able to reach it” gondolatot állítjuk a szeminárium középpontjába. A szemináriumhoz javasolt anyag még egy hároméves honlap: http://www.f-book.com.
  A szemináriumhoz szabad vita kapcsolódik a hálózati tudományos és tankönyvkiadásról. A vitaindító hozzászólók egyike egy nagy, nemzetközi tudományos könyvkiadónál, másika egy internetes könyvkiadással foglalkozó mikrovállalatnál szerezte tapasztalatait.


  Utolsó frissítés: 2004. július 1.

  Az előadások

  2. ülés, délután
  Horváth Iván egyetemi tanár és
  Magyar Bálint, oktatási miniszter
  Magyar Bálint,
  oktatási miniszter
  közös szemináriuma
  szünet


  3. ülés, délután
  Elnök: Tóth Tünde


  Mesterházi Gábor
 • Mesterházi Gábor
  Kultúra közpénzen?


 • Pomázi Gyöngyi
 • Pomázi Gyöngyi Elektronikus szövegkiadás szakmai háttér nélkül?
 • szünet


  3. ülés, délután
  Elnök: Tóth Tünde


  vita
  Mesterházi Gábor
 • Mesterházi Gábor
  Hozzászólás


 • Horváth Iván, D.Sc., tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK RÉgi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
 • Horváth Iván, egyetemi tanár. (ELTE BTK RMIT):
  Egy műfaj halála


 • Bereczky Lóránd – Gecsényi Lajos – Gyürei Vera – Monok István – Fejős Zoltán – Kovács Tibor – (Szakértőként – György Péter – Tószegi Zsuzsanna – Dippold Péter – Fehér Miklós – Horváth Iván – Papp Gábor – Varga János – Szabó László – Szakadát István – Halácsy Péter) ,
  A közgyűjtemények a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában – közös felhívás, 2004. 06. 01. • WEB: Ördöglovas