- Petőfi Sándor -

Tanári kézikönyv

Válogatott irodalomjegyzék

Óravázlat-javaslatok

1) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe I. Népiessége és ars poeticája
2) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe II. Forradalmi látomásköltészete

3) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe III. Tájköltészete és szerelmi lírája

- Bevezetés Petőfi tájköltészetébe

- Példa: Az alföld
- Irodalom: Szerb Antal

- újabb példa: A puszta, télen
- értelmezés: Pályakép
- értelmezés: Hatástörténet

- Bevezetés Petőfi szerelmi lírájába: életrajz
- Bevezetés Petőfi szerelmi lírájába: Pályakép

- Példa: Szeptember végén
- Irodalom: Babits Mihály
- Irodalom: Szerb Antal
- értelmezés: Pályakép
- értelmezés: Hatástörténet

- Összegezés

4) Petőfi és a korabeli irodalmi élet
5) Petőfi költészete a forradalom és a szabadságharc idején
6) A Petőfi-kultusz stációi

Feladatok

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv