- Petőfi Sándor -

Tanári kézikönyv

Válogatott irodalomjegyzék

Óravázlat-javaslatok

1) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe I. Népiessége és ars poeticája

2) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe II. Forradalmi látomásköltészete

- Példa: Egy gondolat bánt engemet...
- Irodalom: Horváth János
- értelmezés: Pályakép

- újabb példa: A XIX. század költői
- értelmezés: Pályakép

- újabb példa: Nemzeti dal
- értelmezés: Pályakép

- újabb példa: Az apostol
- értelmezés: Pályakép
- Irodalom: Horváth János
- Irodalom: Illyés Gyula
- Irodalom: Szegedy-Maszák Mihály
- értelmezés: Hatástörténet

- Kitekintés: Irodalom: Erdélyi János
- Irodalom: Gyulai Pál

- Összegezés

3) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe III. Tájköltészete és szerelmi lírája
4) Petőfi és a korabeli irodalmi élet
5) Petőfi költészete a forradalom és a szabadságharc idején
6) A Petőfi-kultusz stációi

Feladatok

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv