- Petőfi Sándor -

Tanári kézikönyv

Válogatott irodalomjegyzék

Óravázlat-javaslatok

1) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe I. Népiessége és ars poeticája
2) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe II. Forradalmi látomásköltészete
3) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe III. Tájköltészete és szerelmi lírája

4) Petőfi és a korabeli irodalmi élet

- Bevezetés: életrajz
- Bevezetés: Hatástörténet

- Példa: A helység kalapácsa
- Irodalom: Poór Jenő
- Irodalom: Nádaskay Lajos
- Irodalom: Eötvös József
- értelmezés: Hatástörténet

- Petőfi és Arany János barátsága: életrajz
- Irodalom: Gyulai Pál
- Irodalom: Riedl Frigyes
- Irodalom: Németh G. Béla
- értelmezés: Pályakép (Arany János)

- A petőfieskedők divatja: Hatástörténet
- Irodalom: Gyulai Pál
- Irodalom: Erdélyi János
- Irodalom: Komlós Aladár

- Összegezés

5) Petőfi költészete a forradalom és a szabadságharc idején
6) A Petőfi-kultusz stációi

Feladatok

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv