- Petőfi Sándor -

Tanári kézikönyv

Válogatott irodalomjegyzék

Óravázlat-javaslatok

1) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe I. Népiessége és ars poeticája

- Példa: Megy a juhász szamáron...
- értelmezés: Pályakép

- Előzmények: Irodalom: Erdélyi János

- újabb példa: Befordúltam a konyhára...
- értelmezés: Pályakép

- újabb példa: Temetésre szól az ének
- értelmezés: Pályakép
- Irodalom: Horváth János
- Irodalom: Pándi Pál

- újabb példa: A helység kalapácsa
- értelmezés: Pályakép
- újabb példa: János vitéz
- értelmezés: Pályakép
- Irodalom: Szerb Antal
- Irodalom: Illyés Gyula
- Irodalom: Pándi Pál

- Petőfi ars poeticája: A természet vadvirága
- értelmezés: Pályakép

- újabb példa: Arany Jánoshoz
- Korabeli fogadtatása: Irodalom: Poór Jenő
- Irodalom: Nádaskay Lajos
- Irodalom: Eötvös József
- értelmezés: Hatástörténet

- Összegezés

2) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe II. Forradalmi látomásköltészete
3) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe III. Tájköltészete és szerelmi lírája
4) Petőfi és a korabeli irodalmi élet
5) Petőfi költészete a forradalom és a szabadságharc idején
6) A Petőfi-kultusz stációi

Feladatok

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv