- Petőfi Sándor -

Tanári kézikönyv

Válogatott irodalomjegyzék

Óravázlat-javaslatok

1) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe I. Népiessége és ars poeticája
2) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe II. Forradalmi látomásköltészete
3) Bevezetés Petőfi Sándor költészetébe III. Tájköltészete és szerelmi lírája
4) Petőfi és a korabeli irodalmi élet
5) Petőfi költészete a forradalom és a szabadságharc idején

6) A Petőfi-kultusz stációi

- Bevezetés: életrajz

- Kisajátítási kísérletek a századfordulón: Hatástörténet
- A Nyugat Petőfi-képe: Babits ellen-mítosza: Irodalom: Babits Mihály
- Ady Petőfi-értelmezése: Hatástörténet
- Horváth János Petőfi-koncepciója: Hatástörténet
- Kisajátítási kísérletek a két háború között: Hatástörténet
- újnépies kultusz: Irodalom: Illyés Gyula
- Pártállami kisajátítása: Hatástörténet

- Összegezés

Feladatok

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv