GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szakirodalom

Rimay János
Ráday Gedeon

Toldy Ferenc

Toldy Ferenc Balassija leginkább 1500-as évekbeli Petőfi-előképnek tűnik. A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig c. irodalomtörténeti munkában:
„Meghatók hazafiúi énekei, mikben a haza hanyatló ügyét siratja; és igen kellemesen hangzik vissza keblünkben azon pár dala, amelyben a szép természet s a vitézi élet szeretete derült tüzes röpdösést veszen.”

Eckhardt Sándor
Szerb Antal
Gerézdi Rabán
Klaniczay Tibor
Varjas Béla
Horváth Iván
Pirnát Antal
Jorge Luis Borges


Életrajz
Pályakép
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Toldy Ferenc: (1805–1875) a múlt század nagy irodalomtörténésze.(Vissza)