GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szakirodalom

Rimay János

Ráday Gedeon

Ráday Gedeon azt írja jegyzetben Horányi Elek Memoria Hungarorum című művéhez az 1700-as évek második felében:
„Sokkal több versei vagynak Balassának, mint az melyek ki vannak nyomtatva, kivált világi és szerelmes versei, úgyhogy azok, ha kinyomtatódnának, kétannyit is tennének. Nékem volt ez manusciptumban, Barakonyi keze írásábúl; de vagy eltévelyedett, vagy elidegenítették tőlem, mert nem találom.”

Toldy Ferenc
Eckhardt Sándor
Szerb Antal
Gerézdi Rabán
Klaniczay Tibor
Varjas Béla
Horváth Iván
Pirnát Antal
Jorge Luis Borges


Életrajz
Pályakép
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Balassa: Sokáig felváltva használták a Balassi és a Balassa névalakokat.(Vissza)

manuscriptum: (e.:manuszkriptum) kézirat(Vissza)

id. Ráday Gedeon: (1713–1792) költő, irodalompártoló főúr a 18. században.(Vissza)