GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szakirodalom

Rimay János
Ráday Gedeon
Toldy Ferenc
Eckhardt Sándor
Szerb Antal
Gerézdi Rabán

Klaniczay Tibor

Klaniczay Tibor tanulmánya A szerelem költőjét mutatja be. Ő beszél először lírai önéletrajzról, melynek középpontjában Julia áll.
„A szerelem költője maradt Balassi tavaszi énekeinek írásakor is, a szerelemtől való szabadulás élménye lappang mindkettő mélyén.”

„Vallásos versei ugyanis jórészt szerelmi lírájának a függvényei, olykor ellenpólusai, a szerelemtől való menekülés eszközei, s vitézi témájú költészete is a szerelmi poézisből, s részben az istenesből bontakozik ki.”

„A Célia-ciklus Balassi szerelmi költészetének váratlan utójátéka, csodálatos és méltó ráadás egy szerelmi költő már lezártnak hitt életművére. Ez a ráadás azonban nem lazán odaillesztett függelék, hanem az eddigiekhez szervesen hozzákomponált folytatás, mert Balassi gondoskodott arról, hogy életének az a művészetté emelt lírai-retorikus kerete, melyet a Júlia-ciklusban kodifikált, s melyet fenntartott s továbbépített az elbujdosás előtti hónapokban is, szervesen ölelje magába a Célia-versek kis sorozatát.”

„Az eszménnyé alakult Júlia rejtőzik tehát a költőt új szerelemre gerjesztő Célia remélt és beteljesült ölelésében. De Júliát kereste, és ha csak percekre is, őt vélte megtalálni az előző hónapok futó kaladjaiban is. A bécsi Zsuzsannát, Anna Máriát, a mezítlábas Margarétát ugyanúgy festette le, mint Júliát vagy Céliát... Miután a női szépség és a szerelem, s ennek legmagasabb, legtökéletesebb inkarnációja: Júlia, már a földi boldogság harmóniájának képzetévé, szimbólumává alakult gondolatkörében, a hasonló, sztereotíp fogalmazások, a Júliára való tudatos vagy önkéntelen emlékezések e harmóniakeresés megújuló tendenciái.”

Varjas Béla
Horváth Iván
Pirnát Antal
Jorge Luis Borges


Életrajz
Pályakép
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Klaniczay Tibor: (1923–1992) nemzetközi hírű irodalomtörténész.(Vissza)