A „IX. szimfónia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scherzo. Molto vivace

 

Van egy hihetetlenül derűs történetem, mely ráadásul roppant vigasztaló erkölcsi tanulságot hordoz, továbbá vitathatatlanul csodálatos. Sőt: valóban végbement csodáról szól. Lemezismertetésemet – melyben előbb a zeneműről, majd az előadásról esett szó – ezzel a történettel fejezem be, melynek maga a hanghordozó eszköz, a hanglemez a hőse.

Az 1942-es, berlini IX.-et először 1974-ben, Moszkvában szereztem be, számos egyéb Furtwängler-lemez társaságában, amelyeken elég tömör feliratok ékeskedtek, például: „Szimfonyicseszkaja Muzika”, vagy csak egyszerűen: „Mono”. (Ez utóbbi fontos körülmény volt, mert a sztereólemez 1.25-be került, a monó pedig csak 1 rubelbe.) Nagy híve voltam a Melogyija cégnek, a világ talán legnagyobb kalózvállalatának. Rengeteg nyugati lemez másolatát fillérekért meg lehetett vásárolni, állítólag azért, mert a Szovjetunió nem fogadta el valamelyik szerzői jogi egyezményt. Persze mindig azt kellett megvenni, ami éppen kapható volt, ‘74-ben főleg Furtwänglert. Aztán jóval később, Pesten tudtam meg, hogy ezeket a fölvételeket nem valamelyik nagy, nyugati lemezvállalat kiadványairól másolta a Melogyija, hogy ezek a csodálatos fölvételek valóságos Első Kiadások. Az 1942-es, berlini IX. szimfóniát először Moszkvában tették közzé.

Igen: a háborús koncertek Furtwängler-hangját a világ a ‘60-as, ‘70-es, ‘80-as években közzétett szovjet hanglemezek nyomán ismerhette meg. A lemezek a Szovjetunión kívül nem kerültek kereskedelmi forgalomba, de a zenei világ felfigyelt rájuk. Gyűjtők jelentős összegeket fizettek a kicsempészett példányokért. Független kiadók lemásolták, és újra kiadták egyiket-másikat. Kritikusok vitatták hitelességüket, pl. Haydn imént említett „Londoni” szimfóniáját egyesek a „hamis Furtwänglerek” (mert ilyenek is vannak!) közé sorolták, amíg a moszkvai cég alkalmazottja egy Bruckner(!)-lemez hátsó borítóján sort nem kerített a szükséges filológiai magyarázatra.[1]

(Mindez két további kérdést is fölvet. Ki volt az a vöröskatona vagy az a tiszt, aki 1945 tavaszán a Masurenallée-i Rádióházban [Funkhaus] fölfedezte a kezdetleges és végtelenül sérülékeny hangszalagokat, fölismerte értéküket, és szakszerűen biztonságba helyezte őket? Ráadásul akkor még az amerikaiak sem ismerték a „Magnetophon” nevű készüléknek, az AEG-Telefunken újdonatúj találmányának működését, nemhogy a szovjetek! S ki az a csodálatos ember, aki a ‘60-as évektől kezdve folyamatosan kiadatta a Melogyija cégnél ezt a sorozatot? A titokzatos Grjunberg elvtárs, akinek a nevét ott látom a lemezeken? Miközben a nyugatnémetek – a hivatalos szóhasználat szerint – újrafölfegyverkező „revansisták” voltak, és Furtwängler bizony Nyugaton hunyt el. Továbbá Furtwängler otthon töltötte a Hitler-uralom éveit, tehát ezek a Melogyija által sokszorosított előadások végeredményben a Harmadik Birodalom hangdokumentumai! Egyik-másik köhögés eredhet akár egy náthás SS-től is! És hogy csengett a ‘60-as évek Szovjetuniójában annak a Wilhelm Furtwänglernek a neve, aki, mint nácigyanús, évekig nem léphetett pódiumra? Ki adatta ki a Melogyija sorozatát?)

1987. október 15-én, a glasznoszty-időben a szalagok visszatértek eredeti őrzési helyükre, Berlinbe. A Deutsche Grammophon GmbH kiadásában csakhamar meg is jelent egy 10 sugárlemezből álló album, csodálatos restaurátori munka eredményeképp. Ami pedig ebbe nem fért bele: például egy Brahms-Negyedik, vagy az a Beethoven-Kilencedik, amelyről ez az ismertetés szólt... nos, azokat nem adták ki. A gyűjtők azért továbbra is meg tudják szerezni őket kopott, de méregdrága Melogyija-mikrólemezeken, vagy gyanús eredetű kalózkiadványokon. A németeknek – ha még léteznek németek – a jelek szerint nem hiányoznak.

 

 1 Azóta újabb fordulat: Ardoin és Hunt (1994, 362) arra figyelmeztet, hogy Ernst Lumpe az általam nem ismert Alfons Dressel személyében határozná meg a karmestert, a zenekar pedig a Müncheni Rádiózenekar volna. Nem ismerem Lumpe bizonyítékait.