A „IX. szimfónia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale. Presto ma non troppo, 1

 

Elterjedt, hogy le vagyunk filmezve, és valóban el is mentünk az osztálytársaimmal valami moziba, hogy a híradóban láthassuk magunkat, amint rohanunk a távozó Yehudi Menuhin (Pablo Casals?) kocsija után. Budapesten ez volt az első ének-zene tagozatú ált. iskola. Kicsi volt, mint mi magunk, de velünk együtt ő is növekedett. Mindig mi voltunk a legöregebb évfolyam. Kodály enyhén szólva otthon érezte magát nálunk (egyszer kimászott a napközi ablakán), és persze az őt meglátogató hírességeknek mind el kellett jönniük megcsodálni az iskolát. Tényleg elég jó hely volt.

Csak a zene ne lett volna. A naponkénti énekóra, a karének, a zongora nem zavart, az sem, amikor mi énekeltünk a Zeneakadémián, mondjuk ápr. 4-én, hanem a hangversenyek, amelyeket időnként mégiscsak végig kellett hallgatni, azok nagy szenvedést okoztak nekem. A zene ténylegesen (hiszen hangokkal) beszél az emberhez, mondatai vannak és szavai, de szavainak nincs jelentésük, és nem lehet megérteni őket. Illetve, úgy látszik, vannak kiválasztottak, akik ismerik a zeneértés titkát. Zene közben elaludni ezért épp olyan megalázó, mint amikor az ember egy tartalmas, de nehéz, hozzáértést igénylő tudományos előadás közben szundít el.

Megpróbálkozom pedig mindennel. Bámulom J.-t, aztán (hetediktől) E.-t. Eltűnődöm egy rézfúvós pufók arckifejezésén. Megpróbálok érzelmeket érezni. Most ez a zene bizonyára szomorú – akkor most szomorúnak kellene lennem? Vagy engedjek szabad folyást a gondolataimnak, és ábrándozzam? Vagy behunyom a szemem, és átadom magam a zenének, megpróbálok képeket vízionálni – és amikor fölébredek a tapsviharra, villámgyorsan összeütögetem a tenyeremet, és óvatosan körülnézek.

Ámde most énektanárunk, M. bácsi kiválóságának kell emléket állítanom (ma már ugyan csak M., nem bácsi, mert lényegében egyidősek lettünk), ugyanis egy délelőtt ő cipelte be azt a lemezjátszót meg a IX. szimfóniát. Azt akarom elmesélni, amit ő mesélt.

Csak az utolsó tételhez fűzött magyarázatára emlékszem. Valami nagy feszültségről és riadalomról beszélt, bizonyára nem alaptalanul, mert a tétel csakugyan valami olyasmivel kezdődik, amit, azóta itt-ott látom, „a rémület harsonájának” szoktak nevezni (Richard Wagner nyomán?) – és ezután jön a zeneszerző, személyesen, ahogy M. magyarázta. Ugyanis Beethoven bennehagyta a műben a rögtönzést, a komponálás folyamatát. Megszólal egy dallam, majd a felénél abbamarad – lehurrogják az egyszólamban játszó, elégedetlen csellók és nagybőgők. Megszólal egy másik dallam, egy szaporább – majd ez is félben marad, átveszik a szót az iménti mélyvonósok, de végül ezt is elvetik. Aztán egy harmadik, lassú és békés téma részlete következik – a zeneszerzőt jelképező mélyvonósok érdeklődést tanúsítanak – a dallam egy-két hangig még folytatódik is, már-már a híres örömódát előlegező motívum ez – de a csellók és nagybőgők szólama rövid tanakodás után ezt a kérdést is lezárja, igaz, csak ideiglenesen. Szünet. És akkor, egyetlenegy szólamban – igen, a mélyvonósokon – nagyon halkan felhangzik az Örömóda. (A zeneszerző ül a zongoránál, és balkézzel, egészen bizonytalanul eljátssza önmagának.) Aztán óvatosan, félénk lelkesedéssel („csakugyan ez volna az?”) csatlakozik az első hegedű, aztán a második, végül pedig hatalmas zenekari tutti jön, a megtalált dallam ujjongása.

És ekkor megint „a rémület harsonái”... Ez sem jó, így sem jó! – értelmezte M. a történteket. Szünet. És akkor egyszercsak megszólal a legnemesebb hangszer: az emberi hang. Egy baritonista énekli el ugyanazt a dallamot, amelyet az imént az elégedetlen mélyvonósok szólaltattak meg. Ki is mondja, hogy elégedetlen: „O Freunde, nicht diese Töne!” Óh barátaim, ne ezeket a hangokat! Aztán ilyen-olyan kitérőkön és fokozásokon keresztül megint elérkezünk egy óriási tuttihoz, amelyben ezúttal nemcsak a zenekar, hanem a kórus is résztvesz, elérkezünk a lángoló lelkesedéshez... – valami ilyesmire emlékszem M. órájáról, amelyen zenehallgatóvá lettem.