A Prae elé  
 
 

 

H. Nagy Péter: Imaginárium II.
Brian Mc Hale: Világok összeütközése
Bényei Tamás: Átszivárgások: Kurt Vonnegut és a science fiction
Brian McHale: POSTcyberMODERNpunkISM
Timothy Leary: A Cyberpunk: Az individuum, mint a Valóság Kormányosa
Veronica Hollinger: Kibernetikus Dekonstrukció: Cyberpunk és Posztmodernizmus
Sz. Molnár Szilvia: Virtuális teátrum

A szerkesztõség ezúton mond köszönetet Bényei Tamásnak a tematika összeállításában nyújtott segítségéért.
Dr. Kovács István: Jézus Pilátus elõtt
Lõrincz Tamás: Törlés
Jorgosz Baia: Versek
Merena Rudolf: Bár lenne más (Függelék P. H. T. regényéhez)
Vaskó Péter: Versek
Balogh Endre: Uborkaszezon és Pitypang utca
Martialis: Versek
Deák Botond: Egyszeri tél
Mócsai Gergely: Versek
Keresztesi József: A Szõranya Emlékzenekar dalszövegeibõl
Stemler Miklós: Bors és szerelem (Salman Rushdie: A Mór utolsó sóhaja)
Török Lajos: Az olvasás regénye (Umberto Eco: A tegnap szigete)
Bednanics Gábor: A kézzelfoghatóság igézete
   (A pozitivisztikus megragadás illúziója és az elbeszélés hermeneutikai esélyei Barnás Ferenc
Az élõsködõ címû regényében)
Gyõrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba: Donnerwetter - ítéletidõ tizenegy kalamitásban

 

 

E számban a Donnerwetter címû drámához Tettamanti Béla, a többi szöveghez Hódi Rezsõ készített illusztrációkat. A borító Hódi Rezsõ alkotásának felhasználásával készült.E szám az ELTE BTK HÖK Közmûvelõdési Kuratóriuma és az EKI Trió Bt. támogatásával jött létre.