Mócsai Gergely  
 

Élõsköd

Fel kell bontani a szálakat
újra lehessen fonni
fonalakból szõni.
Emberemhez képest nagyon nagy
elõre és végig láthatalan
idõközönként kerül új dolog
a kéz ügyébe szinte mindenkor vissza
kell hát térnünk az idõs szálakért.
Akkor kerül amikor
a föld színén
terjengõ szövész
egy-egy alkalommal
valóban fel tudja szippantani
a barázdák közé rekedt ködöt
mi mindig egy már
elillant hajnal remeke.
A ködbõl szinte a semmibõl kell
erényövet kovácsolni emberem keresztényei szerint
nehogy a szövész megtermékenyítse a földet
ahogy õ maga
javasolta. Arról az alkalomról álmodik
azóta mikor a ködbetakarítás egybeesik
a hajnallal
és a szippantáshoz még feljebb
emelhetõ a fej
ha nem más
a magas levegõt érezni minek
a közökben rejlõ köd esszenciája
de az éghajnal teljességét végül formáló lenyomata is
egyben.