Keresztesi József

 

A Szõranya emlékzenekar dalszövegeibõl


Derik és Hari barátok


derik és hari barátok
együtt járják az utcákot
a bûnösöket elfogják
de az ártatlant jól életben hagyják
derik és hari kolégák
barátok és kolégák
életben hagyják elfogják
megvédik vagy bezárják
szeretik egymást és a munkát
antialkoholisták
rács mögé zárják a kurvát
a kéjgyilkost a garázdát
a szipózót a paráznát
a maffiózót meg a barátját
akik mérgezik a malátát
kolégák kolégák!
derik és hari barátok
együtt gyõzték le a mumpszot
kolégák és barátok
kolégák és barátok
stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn
és a fegyverhasználat
az majdnem ki van zárva
mert tudják hogy az emberélet
rohadt drága
eneszkába!

stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn
stefán derik hari klejn


Hans és a pemzliHans és a pemzli
színes német film!
Megmutatja nékünk, miért e sok-sok kín!


Hans egy pici kis alpesi házikóban
él kedvesével, Juttával.
Napközben Jutta otthon fõz,
takarít, mialatt Hans a nyájat
legelteti a hegyoldalban. Vidám
dala elhallatszik a messzi
völgyekig: oli-oli-óóóóó!!!


Hans és a pemzli
színes német film!
Megmutatja nékünk, miért e sok-sok kín!


A falu leggazdagabb emberének
elkényeztetett fia, a gonosz Jürgen
állandóan Jutta körül ólálkodik,
ám õ mégsem adja be a derekát.
"Távozz tõlem, gonosz Jürgen! Fene
a pofádat!"
mondja neki
minduntalan. S alig várja Hans
hazatértét, hogy vacsora után
együtt üljenek ki a kis házikó elé s
daluk elszálljon egész a messzi
völgyekig: oli-oli-óóóóó!!!


Hans és a pemzli
színes német film!
Megmutatja nékünk, miért e sok-sok kín!


Egy szép napon, ahogy Hans
hazahajtja a nyájat, hát mit lát!
Nem mást, mint a tejfölszõke
Jürgen tömi hátulról Juttát a
fészerben, nincs rajta semmi más,
csak egy stüszivadász kalap meg
egy pár fehér Adidas-zokni. "Az
asszony ingatag!"
villant át Hans
agyán a felismerés s azonnyomban
ráijesztett a buja párra: oli-oli-óóóóó!!!


Hans és a pemzli
színes német film!
Megmutatja nékünk, miért e sok-sok kín!


Megragadott egy óriási pemzlit és
lemeszelte elõször a hûtlen Juttát,
majd a gonosz Jürgent. Ezután
kimeszelte a képbõl a kis házikót
a bárányokkal és Fritzet, a
hûséges juhászkutyát is. De nem
érte be ennyivel, nekiállt
lemeszelni az egész nyamvadt
világot. Így végzõdik a
történetünk: Hans meszel,
meszel, s közben száll a dal, ami
egyedül megmarad majd a világból
a munka befejeztével: oli-oli-óóóóó!!!


Hans és a pemzli
színes német film!
Megmutatja nékünk, miért e sok-sok kín!

integess nekem


helló, barátom, én most itt vagyok
aztán elmegyek, és máshol leszek
helló, barátom, annyit akarok
integess nekem, mielõtt elmegyek
integess nekem, integess nekem, integess nekem a kezeddel!
integess nekem, integess nekem, intelligensen a kezeddel!


helló, barátom, miért fintorogsz
én most elmegyek, te meg integetni fogsz
én majd kóborlok messzi földeken
te meg itt maradsz, és integetsz nekem
integess nekem, integess nekem, integess nekem a kezeddel!
integess nekem, integess nekem, intelligensen a kezeddel!helló, barátom, nekem jó lesz most
és ha úgy vesszük, akkor neked rossz
de ezt is kétfelé lehet bontani:
van, akinek rossz, és van, aki csak azt hiszi
hát integess nekem, integess nekem, integess nekem a kezeddel!
integess nekem, integess nekem, intelligensen a kezeddel!Nincsen apám versem


nincsen apám sem anyám
nyomdahibás a bibliám
se csókom se szeretõm
se szemkenõcs
harmadnapja nem
legszívesebben


Szabadságot Svájcnak


sötét felleg tornyosul
a madarak messze szálltak
sírnak a svájci anyák
szabadságot svájcnak


elolvadt a csoko-csokoládé
keserû lett a szájad
ütött a svájci óra testvér
szabadságot svájcnak


szabadság! szabad svájc!
szabadság! szabad svájc!rázza rácsát börtönét
szétzúzza a jó svájci nép
a szabadságért lázad
szabadságot svájcnak


szabadság! szabad svájc!
szabadság! szabad svájc!szárnyal a dal svájc felett
és visszazengik az alpesek
írd föl a számlaszámot
szabadítsd föl svájcot


szabadság! szabad svájc!
szabadság! szabad svájc!


1670: egy Arnold Schwarzenegger
nevû svájci földmunkásnak egy
zsoldoskatona lecsavarja az orrát.
1870: Friedrich Nietzschét, a
bázeli egyetem professzorát erõs
fejfájásrohamok gyötrik.
1970: a genfi rendõrök csuklani kezdenek.
1995: csuklik az egész ország!
Összecsuklik az egész ország!


szabadság! szabad svájc!
szabadság! szabad svájc!szárnyal a dal svájc felett
és visszazengik az alpesek
írd föl a számlaszámot
szabadítsd föl svájcot


szabadság! szabad svájc!
szabadság! szabad svájc!