Fontosabb adatok| Oktatói munka| Ösztöndíjak| Munkák| Publikációk| Hivatkozások|


Tóth Tünde
szakmai életrajza és publikációs jegyzéke1. Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban (Golden Dániellel és Turi Lászlóval)

 • 1999a:
 • Nyíri Kristóf, Információs társadalom és nemzeti kultúra, Replika, 38. szám (1999/4.), https://www.replika.c3.hu/38/11nyiri.htm
 • 1999b:
 • 1999c:
 • 2002a:
 • Balog Éva, Digitális térképek a világhálón, Szeged, 2002. https://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/adatbazisok/e_szovegek/digitalis_terkepek.html
 • 2002b:
 • Pajor Enikő, Conrad Gesnertől a virtuális Bibliotheca Universalisig , Könyvtári Figyelő, 48. évfolyam, 2002. 4. szám, https://www.ki.oszk.hu/kf/2002/4/pajor.html
 • 2002c:
 • Benczik Vilmos, A hang mágiájától a hang forradalmáig, „Mobilközösség – mobilmegismerés”, szerk. Nyíri Kristóf, Bp., 2002, 91-107, 107. https://21st.century.phil-inst.hu/2002_konf/hn3_kot/benczik.pdf
 • 2003:
 • Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének nagyprojektje, A 21. század tudományrendszere, https://www.fil.hu/tudrend/earlierpapers.htm

  2. Régi magyar irodalom az Interneten (Golden Dániellel)

 • 1997:
 • Kunszenti Ágnes – Kovács Ferenc, Internet vagy Internet? II. Internet az oktatásban, Magyar Felsőoktatás, 1997/8., https://www.magyarfelsooktatas.hu/97.8/27.html

  3. Balassi Bálint és az inventio poetica

 • 1999:
 • Szőnyi György Endre, Az énformálás petrarkista technikái Balassi Bálint és Philip Sidney költészetében, ItK, CIII. évf. (1999), 3-4. szám, 251-272, 266, 277. https://itk.iti.mta.hu/1999-34/szonyi.htm
 • 2004:
 • Horváth Iván, Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás, Mindentudás Egyeteme, 2004. május 10., https://origo.hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510bibliografia.html

  4. „Egy vers neménec megjobbitot modgyai” – Szenci Molnár Albert a versről

 • 1993:
 • Vadai István, Ultima manus manum lavat (Cholnoky Viktor Trivulzió-novelláinak szinoptikus kiadásáról), Vár Ucca Tizenhét, 1993/1, 100-109, 109.
 • 2000?–:
 • Nyíregyházi Főiskola Irodalom Tanszék, Tantárgyleírások, kötelező olvasmányok és szakirodalom jegyzéke a magyar szakos hallgatók részére, Nyíregyháza, 2000, 2002.

  5. Balassi Celia-ciklusának aaab–szerkezetéről: Balassi kétféle verstípusa (ea. 1998. febr. 25.) és Balassi Bálint Lengyelországban (2001)

 • 1998:
 • Mihály Eszter, A Celia-ciklus szimmentrikus szerkezete, Palimpszeszt, 10. szám, „Horváth Iván 50. születésnapjára”, szerkesztette Décsi Tamás és Tóth Tünde, 1998. április 4., https://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali10/06.htm (A Palimpszeszt azóta új helyre költözött: https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/06.htm)
 • 2000:
 • Uő, Ua., Első Század, összeállította Váradi Péter, ELTE HÖK, Bp., 2000, 55-68.
 • 2001:
 • Székely Júlia, Balassi Bálint éneki és komédiája, Talentum műelemzések, Akkord kiadó, [H. n.], 2001, 73.
 • 2002:
 • Tóth Csilla, Előmunkálatok a Széll Farkas-kódex hálózati kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/26.htm, = Uő., A megszerkesztettség nyomai a Széll Farkas-kódexben, Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, Palimpszeszt, Bp., 2002, 299-313, 302, 312.

  6. Balassi Bálint összes verse – a világ első hálózati kritikai kiadása

 • 2002a:
 • Parádi Andrea, Előmunkálatok az Árgirus-história hálózati kritikai kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/14.htm
 • 2002b:
 • Tóth Csilla, Előmunkálatok a Széll Farkas-kódex hálózati kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/26.htm
 • 2002c:
 • 2003:
 • Benke Gábor, A tartalomipar elmélete. Horváth Iván: Magyarok Bábelben, Iskolakultúra, 2003/1, 115-119, 119. https://www.iskolakultura.hu/documents/2003/1/kritika2003-1.pdf
 • 2004:
 • Horváth Iván, Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás, Mindentudás Egyeteme, 2004. május 10., https://origo.hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510bibliografia.html

  7. A magyar középkor költészete

 • 2003:
 • 2004:
 • Horváth Iván, Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás, Mindentudás Egyeteme, 2004. május 10., https://origo.hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510bibliografia.html

  8. Balassi és a neolatin szerelmi költészet

 • 2001:
 • Ács Pál, „Az idő ósága”. Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Osiris, Bp., 2001, 46, 69.
 • 2002:
 • Tóth Csilla, Előmunkálatok a Széll Farkas-kódex hálózati kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/26.htm, = Uő., A megszerkesztettség nyomai a Széll Farkas-kódexben, Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, Palimpszeszt, Bp., 2002, 299-313, 302, 312.
 • 2003:
 • Forgács Nóra Kinga – Grósz Enikő, Újabb érvek a Széll Farkas-kódex megszerkesztettsége mellett, Palimpszeszt, 20. szám, „Szerelemképek”, szerkesztette Tóth Tünde., 2003. szeptember, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/20_szam/04.html
 • 2004:
 • Horváth Iván, Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás, Mindentudás Egyeteme, 2004. május 10., https://origo.hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510bibliografia.html

  9. Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója (Bíró Gyöngyivel)

 • 2001:
 • Ács Pál, „Az idő ósága”. Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Osiris, Bp., 2001, 51.
 • 2002:
 • Tóth Csilla, Előmunkálatok a Széll Farkas-kódex hálózati kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/26.htm, = Uő., A megszerkesztettség nyomai a Széll Farkas-kódexben, Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, Palimpszeszt, Bp., 2002, 299-313, 302.

  10. Rimay János ifjúkori versgyűjteményének rekonstrukciója (Horváth Ivánnal)

 • 2002:
 • Tóth Csilla, Előmunkálatok a Széll Farkas-kódex hálózati kiadásához, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/26.htm

  11. Nőképek a régi magyar széphistóriákban

 • 2004:
 • Parádi Andrea, Erőszakmotívumok a XVI. századi magyar nyelvű széphistóriákban, Kalligram, XII. évf. (2004), február, 97–109, 97, 98, 109. = Uő., Ua., Palimpszeszt, 21. szám, 2004. április, „Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején”, szerk., Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/21_szam/13.html

  12. A 19. századi irodalomtörténetírás régi magyar nőképe

 • 2004:
 • Parádi Andrea, Erőszakmotívumok a XVI. századi magyar nyelvű széphistóriákban, Kalligram, XII. évf. (2004), február, 97–109, 99, 109. = Uő., Ua., Palimpszeszt, 21. szám, 2004. április, „Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején”, szerk., Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/21_szam/13.html


  Utolsó frissítés: 2004. május 11.