Fontosabb adatok| Oktatói munka| Ösztöndíjak| Munkák| Publikációk| Hivatkozások|


Tóth Tünde
szakmai életrajza és publikációs jegyzéke1. Önálló könyv, könyvfejezet

 • 1999:
 • Balassi és a neolatin szerelmi költészet, PhD-értekezés, Balassi Bálint összes verse, hálózati kritikai kiadás, 1.1 Szerkesztette: Horváth Iván és Tóth Tünde, főmunkatárs: Vadai István, munkatársak: Dióssi Adrienn, Kővári Krisztina, Leányvári Enikő, Mihály Eszter, Parádi Andrea, Rák Balázs, Surányi Anna, Tar Sándor és Vágner Edina. Készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában (Centre des Hautes Études de la Renaissance, CHER) és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában. Kiadja a Gépeskönyv. Bp., 1998-1999. https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/, https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itanulm.htm

  2. Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

 • 1998:
 • Balassi Bálint összes verse, hálózati kritikai kiadás, 1.0 Szerkesztette: Horváth Iván és Tóth Tünde, főmunkatárs: Vadai István, munkatársak: Dióssi Adrienn, Kővári Krisztina, Leányvári Enikő, Mihály Eszter, Parádi Andrea, Rák Balázs, Surányi Anna, Tar Sándor és Vágner Edina. Készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában (Centre des Hautes Études de la Renaissance, CHER) és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában. Kiadja a Gépeskönyv. Bp., 1998. https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/
 • 2001:
 • Hieronymi Angeriani Carmina, demó verzió, Gépeskönyv, Bp., 2001. https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/hac/

  3. Tanulmány

 • 1993:
 • „Egy vers neménec megjobbitot modgyai” – Szenci Molnár Albert a versről, Irodalomtörténeti Közlemények, (Köv.: ItK) 1993, 501-509.
 • 1995:
 • Rimay verstanának matematikája, a CHER honlapján, https://www.btk.elte.hu/celia/regimod/tothom.htm
 • 1996a:
 • Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója, (Bíró Gyöngyivel közösen), Balassa-kódex-CD, Tanulmányok, Hypermedia Systems 1996.
 • 1996b:
 • Uez., Internet Expo, Magyar Pavilon, Oktogon Állomás, https://www.idg.hu/expo/­balassa/rekonst.htm (1998-ban megsemmisült.)
 • 1996c:
 • Uez., Iskolakultúra, 1996/9, 49-57.
 • 1996d:
 • Rimay verstanának matematikája, abCD, 1996/2.
 • 1996e:
 • Balassi, Angerianus és a török bejtek, „Neolatin irodalom Európában és Magyarországon”, szerk., Jankovits László és Kecskeméti Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996, 101-112.
 • 1997a:
 • Irodalomtörténészek a Bábeli Könyvtárból (A régi magyar vers repertóriuma), ItK, 1997, 133-145.
 • 1997b:
 • Balassi Bálint és az inventio poetica, Palimpszeszt, 7. szám, „Hommages à Kulin Katalin, Tanulmányok és műfordítások”, szerk., Bánki Éva, 1997. november, https://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali8/ (A Palimpszeszt azóta új helyre költözött: https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/02.htm)
 • 1997c:
 • Uez., „Hommages à Kulin Katalin, Tanulmányok és műfordítások”, szerk., Halász Katalin, Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Bp., 1997, 263-283.
 • 1998a:
 • Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban, (Golden Dániellel és Turi Lászlóval) https://www.neumann-haz.hu/digital/studies/object/objects.html (A Neumann Ház megrendelésére készült dolgozatban a Magyar Nyelv Történeti Kódtáblájáról és a szöveghagyományozás történetéről szóló részekkel foglalkozott.)
 • 1998b:
 • Uez., Palimpszeszt, 10. szám, „Horváth Iván 50. születésnapjára”, szerkesztette Décsi Tamás és Tóth Tünde, 1998. április 4., https://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali10/ (A Palimpszeszt azóta új helyre költözött: https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/20.htm)
 • 1998c:
 • 1998d:
 • Uez., Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf. (1988. augusztus-szeptember) 299-314.
 • 2001:
 • Balassi Bálint Lengyelországban, „Miscellanea. Tanulmányok a régi magyar irodalomról”, szerk., Szentpéteri Márton, JAK Füzetek, Kijárat Kiadó, Bp., 2001, 35-48.
 • 2002a:
 • Rimay János ifjúkori versgyűjteményének rekonstrukciója, (Horváth Ivánnal), Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., „Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére”, 2002. május 8., szerk., Bánki Éva és Tóth Tünde, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/06.htm
 • 2002b:
 • Uez., „Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29.”, szerk., Szentmártoni Szabó Géza, Universitas Kiadó, Bp., 2002, 457-467.
 • 2002c:
 • Nőképek a régi magyar széphistóriákban, Palimpszeszt, 19. szám, „Nőképek az irodalomban”, szerk. Uő., 2002. december, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/05.html
 • 2002?d:
 • Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban, (Golden Dániellel és Turi Lászlóval) Szavak.hu, https://szavak.hu/szavak/hun/source/ref/archive/objects.html
 • 2003a:
 • Tíztől egyig. Az antik görög epigrammaköltészet reneszánszkori továbbélése a humanista bókversekben: a hiperbolikus dicséret (laudatio) két típusa, Palimpszeszt, 20. szám, „Szerelemképek”, szerkesztette Uő., 2003. szeptember, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/20_szam/03.html
 • 2003b:
 • Uez., Kalligram, „Antikvitás az ezredfordulón” c. tematikus szám, 2003. december, 74-81.
 • 2003c:
 • A volgai lovas asszonya. A 19. századi irodalomtörténet-írás régi magyar nőképe, „Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században”, szerk., Pető Andrea, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, H.n., É. n., [Bp., 2003], 9-28.
 • 2004a:
 • Nőképek a régi magyar széphistóriákban, Kalligram, XII. évf. (2004), február, 85-96.
 • 2004b:
 • Bábeli nyelvzavar. Mi az a „corpus digitale”?, Filológia és digitális barbárság, 2004. március 4., ELTE BTK BIÖP, https://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/cikkek/tt.htm
 • 2004c:
 • Balassi Bálint verseinek új, hálózati kritikai kiadása, HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 15 – Szerkesztette: Tuomo Lahdelma, Amadeo Di Francesco, Pasztercsák Ágnes; Universität Jyväskylä 2004.
 • 2004d:
 • Online kritikai szövegkiadás Magyarországon az ezredfordulón, Helikon – Irodalomtudományi Szemle, L. évf. (2004), 3. szám, „A hipertext”, szerk. Kappanyos András, 417–441.
 • 2004e:
 • Balassi a régi magyar irodalom történetében: regiszterek és stílusok. A virágének-vita, Gömörország, V. évfolyam 3. szám (2004. ősz).
 • 2004f:
 • Uez., online verzió, [ábrák nélkül], https://www.gomororszag.host.sk/535.html

  4. Tankönyv, jegyzet

 • 1997:
 • Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, Humanizmus, Balassi Kiadó, Bp. A következő szerzők latin műveinek és magyar műfordításuk sajtó alá rendezése ill. a hozzájuk tartozó jegyzetek: Hagymássy Bálint, Nagyszombati Márton, Váradi Péter és Zsámboky János.
 • 1998:
 • Balassi Bálint, „Alkotói portrék a magyar irodalomból. Az alkotó portré; Balassi Bálint; Petőfi Sándor; Arany János; Ady Endre; József Attila. Pedagógiai böngészővel felszerelt hálózati tankönyv.” Az órákat írta és szerkesztette: Veres András és Tóth Tünde. Programozás: Farkas László. Műszaki szerkesztők: Golden Dániel és Horváth Takács Balázs, EL­TE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER), Budapest, 1998. https://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/index.htm

  5. Szerkesztés

 • 1997:
 • a Palimpszeszt című tudományos és kulturális hálózati folyóirat társszerkesztője
 • 1998.
 • április 4.: Décsi Tamással közösen szerkeszti a Palimpszeszt 10. számát Horváth Iván 50. születésnapja tiszteletére, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/
 • 1999–:
 • hálózati széphistória-kiadássorozat a CHER ill. BIÖP együttmœködésében: https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/szhist.html
 • 2001–:
 • a Palimpszeszt című tudományos és kulturális hálózati folyóirat társszerkesztője
 • 2002.
 • május 8.: Bánki Évával közösen szerkeszti a Palimpszeszt 17. számát Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/
 • 2002:
 • Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, szerk.: Bánki Éva és Tóth Tünde, Palimpszeszt, 2002.
 • 2002.
 • december: a Palimpszeszt c. folyóirat Nőképek az irodalomban c. tematikus számának szerkesztése, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/
 • 2003.
 • szeptember: a Palimpszeszt c. folyóirat Szerelemképek c. tematikus számának szerkesztése, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/20_szam/
 • 2004.
 • április: a Palimpszeszt c. folyóirat Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején c. tematikus számának szerkesztése, https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/21_szam/index.html

  6. Népszerű kiadások sajtó alá rendezése és szerkesztése

 • 1999:
 • Középkori költészet, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Tóth Tünde, Unikornis Kiadó, Budapest, 1999. (A magyar költészet kincsestára sorozat 79. köteteként jelent meg az 1999-es Ünnepi Könyvhétre.)
 • 2000:
 • A magyar középkor költészete, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Tóth Tünde, a Sulinet-Írisz program számára kiadja a Gépeskönyv, Budapest, 2000. https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/

  7. Irodalomelméleti szövegfordítás

 • 1992:
 • Petrus Ramus, A pronuntiatio, Pompeji, 1992/4., 114-130.

  8. Nem publikált előadások

 • 1996.
 • október 29.: Golden Dániel – Tóth Tünde, Régi magyar irodalom az Interneten, a Magyar Adatbázis­forgalmazók VI. Konferenciájának és Kiállításának Multimédia szekciójában.
 • 1997.
 • május 24.: A pronuntiato, az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem közös (neolatin) ülésszakán.
 • 1998.
 • február 25.: Balassi kétféle verstípusa, az MTA Irodalomtudományi Intézetében.
 • 1998.
 • október 1.: Dániel Golden – Iván Horváth – Tünde Tóth – László Turi – András Veres, Multimedia und Internet im Dienste der Literaturwiessenschaft, (Kerekasztalbeszélgetés a Kulturwiessenschaften, Datenbanken und Europa c. nemzetközi tudományos ülésszak programjában, Debrecen, 1998. szeptember 29.-október 3. Az ülésszakot az Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse szervezte.)
 • 2001.
 • augusztus: Kiadványok ELTE BTK tartalomipari laboratóriumában, előadás az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus „A közgyűjtemények és a hatalom” szimpóziumán, Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.
 • 2001.
 • augusztus: A hálózati kritikai szövegkiadás, előadás az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus „Klasszikusok kiadása / Publishing classics” szimpóziumán, Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.
 • 2003.
 • április 11: Reneszánsz 2.0, az „Info Savaria 2003: Informatika és kommunikáció az oktatásban” c. konferencián, Szombathely, 2003. április 10-12.
 • 2003.
 • május 16.: „Művelt, irodalomkedvelő férfiú” , a „Régi Magyar Költők Tára XVII.” c. konferencián, Szeged, 2003. május 15-17.
 • 2003.
 • november 21: Irodalom a hálózaton, az „INFO ÉRA 2003 – Az informatikaoktatás a közoktatásban, annak szabályozása és módszertana” c. konferencia „Információs társadalom” c. szekciójában, Békéscsaba, 2003. november 20-22.
 • 2004.
 • április 28: A virágének-vita, Magyar Athenas – előadássorozat a régi magyar irodalomról a Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete szervezésében, Pozsony, Comenius Egyetem, Magyar Tanszék
 • 2004.
 • április 29: Balassi megkomponált versgyűjteménye, Magyar Athenas – előadássorozat a régi magyar irodalomról a Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete szervezésében, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Magyar Tanszék
 • 2004.
 • május 27: Lovagok darócban. A Lucretia-história és a társadalmi nemek, A szerelem költői. Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29.
 • 2004.
 • október 29: Szenci Molnár Albert és a tria genera dicendi, a Károli Gáspár Református Egyetem és az Országos Széchényi Könyvtár Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulója tiszteletére rendezett konferenciáján, az OSzK-ban.
 • 2004.
 • november 4: Arisztokratikus versus populáris regiszter vagy más?, ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Toldy Ferenc Könyvtár rendezte Traditio renovata c. – fiatal irodalomtörténészek Balassi-konferenciája, 2004. november 4-5. Budapest, ELTE.
 • 2004.
 • november 11: Online kritikai kiadások és kulturális adatbázisok, (Vaskó Péterrel közösen), , Digitalizálás lépésről-lépésre. Műhelykonferencia az Országos Széchényi Könyvtárban, 2004. november 10-11. (PPT - 3.22 MB)

  9. Sajtó alatt, egyéb

 • A női kegyetlenség, előadás, illetve az Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején c. szekció szervezése a BKÁE Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központjának „Erőszak és nemek” c. konferenciáján, 2003. október 27-29.
 • 1896 – A volgai lovas asszonya. A 19. századi irodalomtörténet-írás régi magyar nőképe, fejezet a Gondolat kiadónál megjelenő új magyar irodalomtörténeti kézikönyvben, főszerk., Szegedy-Maszák Mihály.
 • 1485 – A virágének-vita. Emericus Terek köszön Krisztinának, fejezet a Gondolat kiadónál megjelenő új magyar irodalomtörténeti kézikönyvben, főszerk., Szegedy-Maszák Mihály.


  Utolsó frissítés: 2005. január 20.