PALIMPSZESZT
16. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

MASSAY ÁGNES
Hálaadás tiszta életért

Mostan vöttem, Uram, én ezt eszemben,
hogy meghallgattál engem kérésemben,
nem akartad veszedelmem éltemben, 
tisztán megtartottál tisztességemben.

Az szentírás nem ok nélkül azt írja,
bosszúállást ember Istenre hagyja,
mert az Isten az övéit nem hagyja,
minden háborúból kiszabadítja.

Sőt szent Ezekiás ugyan kiáltja,
Krisztus urunk erősen parancsolja:
senki egymáson bosszúját ne állja,
háborúban az egy Istent kiáltsa.

Sokan voltak e világban ellenem,
kik nem nézték az én nyomorult fejem,
sőt, hamis szóval alázták életem; 
mind hamis volt, jól látod, én Istenem.

Akkoron én nagy siralmat míveltem,
az Isten előtt én tudománt tettem,
azért átkot nekik soha nem kértem,
mert tiszta volt, szeplő nélkül életem.

Igen szentnek ő magokat alítják,
csak az én életemet ők rostálák,
ő magokat soha meg nem próbálák,
mit rám szóltak, ő magokba találák.

Isten látá én ártatlanságomat,
meghallgatá az én nagy siralmomat,
nem akará azok előtt holtomat,
hogy ne vigadnák az én halálomat.

Az Heródes nemzetségi elholtak,
kik az gyermeket kergetni akarták,
életétül hogy már őtet elfosszák,
az egy Istent de ezzel bosszontották.

Gonosz szóval, szándékkal érte voltak, 
minden eszeket erősen forgatták,
tiszta életemet hogy megrútítsák,
kivel az Istent igen bosszontották.

Nem jó az Istent gyakran késérgetni,
haragját embernek fejére várni,
embernek nem jó hamis szót mondani,
mert fog az önön fején az megtelni.

Ezen neked hálát adok, Istenem,
hogy megtekintetted nyomorult fejem,
megszabadítottál sok szóból engem,
tisztán megtartottad az én életem.


Szentháromság, hálát adok teneked,
adjad, legyen örök életem veled,
kit kétség nélkül elvárok tetűled,
legyen dicséret örökké teneked.[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]