Képes Gábor (Archív oldal 2001-ből)

 

 

Személyi adatok

 

Születési hely, idő:

Budapest, 1980. június 8.

Lakcím:

E-mail cím:

kepesg@mail.datanet.hu

Munkahelyi e-mail:

kepesg@nadir.hmst.hu

Telefon:

 

 

Tevékenységek, társadalmi szervezetekben betöltött tisztségek

 

1992-től

számítógépgyűjtő

1997-től

verseket ír

2000-től

Dayka Gábor Társaság, alapító főtitkár

2000–2003

a Huszonegy kulturális folyóirat szerkesztője (megszűnéséig)

2001-től

Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság, tag

(2002-től elnökségi tag, 2003-tól 2005-ig szervezőtitkár)

2002-től

Fiatal Írók Szövetsége, tag

2003-tól

Magyar Scifitörténeti Társaság, alapító tag

2003-tól

Neumann János Számítógéptudományi Társaság, tag

2004-től

JAK (József Attila Kör), tag

2005-től

Közgyűjteményi- és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, tag

2005-től

Kultúrvákum Egyesült, tag

 

Munkavégzés

 

2003. július - szeptember

Országos Műszaki Múzeum, mb. munkatárs, szakmai tanácsadó

(részvétel az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban 2003. augusztus 19-én átadott A számítástechnika mindenkié... című informatikatörténeti kiállítás tervezésében)

 

 

 

2004. augusztus - november

Országos Műszaki Múzeum, mb. munkatárs, szakmai tanácsadó

(a TIT Budapesti Planetáriumban 2004. szeptember 17-én átadott Mérföldkövek a számítástechnikában című kiállítás rendezője, majd tárlatvezetője)

 

 

 

2004. december -

 

Országos Műszaki Múzeum, segédmuzeológus (közalkalmazotti státuszban 2005. március elsejétől)

 

 

 

Oktatási tevékenység

 

2001-től

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP), megbízott előadó

önálló számítógép-történeti szemináriumok és kollokviumok (Gépek és stílusok, A mikroszámítógép kora, A személyi számítógép története)

 

 

2004. tavasz

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, gyakorlótanár

vizsgatanítás: jeles eredménnyel

 

 

2004. ősz

Számalk Számítástechnikai Szakközépiskola, informatikatörténeti fakultáció tanára

 

 

 

Publikációk:

 

 

 

 

 

 

önálló verseskötetei:

 

2000 – Igaz történet, Alterra Svájci-Magyar Kiadó

2002 – Az élet egy nagy öröklakás, Fiatal Írók Szövetsége

2002 – Az élet egy nagy öröklakás (online), Gépeskönyv

 

 

 

 

 

antológiában:

 

2001 – Kötél-tánc, fiatal költők antológiája, Nagy Lajos Alapítvány

2004 – Morfondírozások kora, a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája

 

 

 

 

 

emlékkönyvben:

2005 – Neumann János Emlékkönyv, Informatikai és Hírközlési Minisztérium

 

 

 

 

fontosabb publikációk folyóiratokban:

 

 

 

 

 

 

• versek

 

·            A hatodik szín, Ezredvég, 2001/6-7

·            A száműzött, Ezredvég, 2001/3-4

·            akárcsak én, Ezredvég, 2001/12

·            Autodafé, Prae, 2002/1-2

·            Búcsú, Ezredvég, 2000/12

·            Bukolika, Huszonegy, 2001/1

·            Digitális analógia, Magyar Műhely, 2002/2

·            egy telefonbeszélgetésre, Huszonegy, 2001/4

·            egy versmorzsa, Huszonegy, 2001/4

·            Egy vonalban Lillával, 2000, 2002/5

·            Életkép, Kávéházi Tavasz, 2001. július 2.

·            ennem, 2000, 2002/5

·            Érted, POSZT, 2002/5

·            Ezredvégi szerelem, Huszonegy, 2000/1

·            Figyelj rám ötven másodpercre!, Huszonegy, 2001/2

·            G.L. látogatása, Ezredvég, 2001/12

·            Haiku-lánc Lilláról, Kávéházi Tavasz, 2001. július 5.

·            hiba, Huszonegy, 2001/4

·            Hogy meghatódtál, Tekintet, 2002/1

·            Jég-tánc, Ezredvég, 2000/12

·            Jelentés, Huszonegy, 2000/1

·            Kiegyenlítés, Huszonegy, 2001/1

·            Kiütéssel győző, Ezredvég, 2002/2

·            Lángnyelvek szemedből, Vigilia, 2001/8

·            Lósirató, Ezredvég, 2000/6-7

·            Mert szeretlek, Lilla, ezért, Prae, 2001/3-4

·            Mindig egy, Ezredvég, 2002/5

·            Mint üllő a kovácsműhelyben, Ezredvég, 2000/2-3

·            Nem felejtünk, Ezredvég, 2001/1

·            Optikai csalódás, Ezredvég, 2002/5

·            Öregség, Huszonegy, 2001/2

·            Ragyogj és trónolj!, Ezredvég, 2001/12

·            Retrospektív, Huszonegy, 2000/1

·            Szeretet, Ezredvég, 2000/6-7

·            Szeretnék, Prae, 2001/3-4

·            szomjas éhes szerelmes, Parnasszus, 2001/4

·            Talán még holnapig, Ezredvég, 2000/2-3

·            Tánczene régi TESLA lemezjátszón, Magyar Műhely, 2002/2

·            Tapintat, Huszonegy, 2001/1

·            Titkos szolgálat, POSZT, 2002/5

·            Tuskó, Kávéházi Tavasz, 2001. július 2.

·            Újpesti történet, Kávéházi Tavasz, 2001.július 5.

·            Végtelen kis kék terecske, Huszonegy, 2000/1

·            Zárógondolat, Ezredvég, 2000/2-3

(további verspublikációk napilapokban, folyóiratokban, egyetemi, ifjúsági- és szakszervezeti lapokban, a www.napsziget.hu és www.dokk.hu oldalakon és két alkalommal, 2003-ban és 2005-ben a Versmetró pályázaton. Orosz nyelven Müller László fordításában.)

 

 

 

 

 

• novellák

·            Budapest, 2040 címmel egy sci-fi a Galaktika 2005. novemberi számában

 

 

 

 

• recenziók, kritikák

 

az Esőben Keresztes Ágnes és Vass Tibor költészetéről, az Ezredvég című folyóiratban Esnagy József, Paládi Zsolt és Payer Imre köteteiről, a Kortársban Tóth László összegyűjtött verseiről, a Szépirodalmi Figyelőben Ágh István, William Aspray, Bánki Éva, Kovács András Ferenc, Kovács Győző, Nádasdy Ádám, Payer Imre, Bernardim Ribeiro, Tornai József, Tóth László, Vaskó Péter műveiről, továbbá a Tavaszidő édessége című trubadúrantológiáról, a Lemezbörze című lapban Korda György Napfény kell a Világnak című lemezéről és a retro-divathullámról.

 

 

 

 

 

• informatikatörténeti írások

 

·       "Minden kezdet", Puskás Hírmondó távközlési szakmai műhely (most és a továbbiakban: www.puskas.matav.hu), 2001. április

·       Búvópatak, www.puskas.matav.hu, 2001. január

·       Egy élő legenda, www.puskas.matav.hu, 2000. december

·       Elfeledett pajtásaink, www.puskas.matav.hu, 2000. november

·       A házi számítógép kora, In: Kovács Győző: 100 éve született Neumann János, Mérföldkövek a számítástechnikában, Technikatörténeti monográfiák 1., Országos Műszaki Múzeum, 2003.

·       A mikroszámítógép kora. In: VÁMOS Éva - VIGYÁZÓ Lilly (szerk.): Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, OMM - MTESZ, 2004, 177-180.o.

·       Az igazi floppy. In: VADAS József - BOJÁR Iván András (szerk.): Magyar Design, OCTOGON könyvek, 2004, 174. o.; angol nyelven ugyanitt: The real floppy, ford.: SARKADY Krisztina, 175. o.

·       Kiemelkedő műtárgycsoportok az Országos Műszaki Múzeum Matematikatörténeti- és Számítástechnika-történeti Gyűjteményében, TÓTH Endrével, Technikatörténeti Szemle, 2003-2004 

·       Kovács Mihály és tanítványai: a kibernetikaoktatás kezdetei a budapesti Piarista Gimnáziumban, In: VÁMOS Éva - VIGYÁZÓ Lilly (szerk.): Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, OMM - MTESZ, 2005

·       „Van, aki tartózkodóan, van, aki kíváncsian közelít a géphez” - generációk ismerkedése a számítógéppel, előadás a József Attila Kör kultúratudományi konferenciáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2005. október elsején (megjelenés alatt)

 

 

 

 

 

 

Egyéb tanulmányok

·       - Fantasztikus tudomány: a tudományos-fantasztikus irodalom helye a tudományos népszerűsítés galaxisában, In: VÁMOS Éva - VIGYÁZÓ Lilly (szerk.): Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, OMM - MTESZ, 2006 (megjelenés alatt)

 

 

 

 

 

Visszhang

 

 

 

 

 

• interjúk

 

·       APONYI Noémi: Versek, lányoknak ajánlva, Népszabadság Magazin, 2001. május 11.

·       KARAFIÁTH Orsolya: A költő reménytelen szerelmei & Loyola Ignác-menü

·       NÁDRA Valéria: Képes Gábor - Írófaggató, Könyv-hét, 2004. május 13.

 

 

 

 

 

• kritikák, recenziók

 

·       BÁNKI Éva: Örök dolgok. Reflexiók Képes Gábor költészetéhez. Prae, 2004/1

·       GYIMESI László: Vassal futtatott arany, Ezredvég, 2003/5

·       KOVÁCS Győző: Képes Gábor - Számítástechnika és költészet, In: K. Gy.: Válogatott kalandozásaim Informatikában, Masszi, 2002, 117-119. o.

·       SZEPES Erika: Aki csak igaz történetet tud írni, előszó az Igaz történet című verseskötethez, Alterra, 2000

·       SZERDAHELYI István: : Istenke játszik, Ezredvég, 2001/2.

·       SZŰCS Zoltán Gábor: Az igazság kényszere, Huszonegy, 2001/4.

·       SZŰCS Zoltán Gábor: Neomodern költészet, Alföld, 2003/12

·       VALACHI Anna: Szellemjárás egy magánszentélyben, Eső, 2003/1

·       VÁRI György: Belakható, Magyar Narancs, 2003. március 13.

továbbá: FITOS Adrián, KRISTÓ NAGY István, LACKFI János, TARJÁN Tamás recenziói

 

 

 

 

 

Lexikonban

·       KI KICSODA 2003

 

 

 

 

Mozgóképes szereplések

·       Az RTL Klub Infománia című műsorában több alkalommal („Retro” rovat), valamint a PC WORLD folyóirat PC STÚDIÓ című DVD-mellékletében két alkalommal.

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2005. december 22.