Georges Perec: „53 nap”

Regény (részlet)

A szöveget összeállította Harry Mathews és Jacques Roubaud

P.O.L., 8, villa d’Alésia, Paris, 14e

1989

 

TOMBOCTOU 52 JOURS

 

Néhány történelmi, földrajzi és irodalmi utalás kivételével az itt leírt valamennyi személy, esemény, hely és környezet csupán a fikció része.

 

 

I.

 

53 nap

 

 

 

HARMADIK FEJEZET

 

 

 

A kripta

 

 

„Serval gyorsan megtalálta a Marktendörint. Odavezettette magát az aligazgatóhoz és átadta neki Dr. Gestrigleben levelét. Őrök kísérték keresztül a gazdagságtól és a fémes hidegségtől csillogó folyosólabirintuson, és egy kis szobában hagyták várakozni, amit egy hatalmas átláthatatlan üvegtábla osztott ketté. Néhány perc múlva a szoba másik részének ajtaja kinyílt és Vichard bejött. Amikor meglátta, Serval nem tudta elfojtani a meglepődését. A gallér nélküli szürke zubbonyban, régi kitaposott nemezcipőben, szinte teljesen kopaszra nyírva régi osztálytársa, akinek a vállszélességét és tiszteletet parancsoló magatartását irigyelte hajdanán, most egy beteg öregemberhez hasonlított.”

 

Így kezdődik Serval regénye. A címe A kripta. 130 oldalas, nagyon sűrűn gépelt, törlések és betoldások nélküli kézirat. A borítójára - csillogó fekete műanyag dosszié a cím és a szerző megjelölése nélkül - egy nagyon különös fekete-fehér fénykép van ráragasztva. Úgy vélem, egy naív, de nem minden báj nélküli, festett kép, s ami rajta látható, az valahol Marokkó déli részén van. Majdnem teljesen elsivatagosodott tájat ábrázol a vegetáció némi nyomával, a háttérben kis facsoport, dűnék és lankák a horizonton. Balra az előtérben egy mosolygó bennszülött, a kép széle a hasánál metszi el, kötőféken vezet egy tevét, amelynek csak a feje és a nyaka látható, profilból. Jobbra a háttérben négy arab a hátas jószágaikon. Az égen egy hosszú nyíl megy a kép jobboldali széle felé. Fölötte nagybetűs festett felirat:

 

TOMBOCTOU 52 NAP

 

és efölött egy arab felirat (de ellentétes irányban), ami, úgy gondolom, ugyanezt jelenti.

 

A kripta egy detektívregény, egy két részből álló detektívregény, melynek második része aprólékosan lerombolja mindazt, amit az első megpróbált felépíteni - számos, rejtélyre épülő regény klasszikus eljárása ez, itt egy szinte karikaturisztikus véglet felé tolódva el.

 

A nyomozót Robert Servalnak hívják és önmagáról harmadik személyben beszél. Ma reggel bementem az Alliance Française könyvtárába, ahol a huszonegy Serval-regényből nyolc megtalálható (kihasználva az alkalmat, a következő hármat kikölcsönöztem: A Giletti-ügyet, A hulla egyik szeme nyitva volt és Az ezredes titka címűt) és beigazolódott, hogy nála ez szabály: mint Ellery Queennél és néhány más szerzőnél, az írói álnév és a hős neve egybeesik, ráadásul az Ellery Queen írói álnév két írót rejt (F. Dannay és M. Lee), tehát e nevezett Robert Serval és Stéphane Réal egy.

 

A cselekmény szinte végig egy Gotterdam nevű városban játszódik, egy nordikus, majdhogynem arktikus ország, Fernland fővárosában. Tél van és rettenetesen hideg. Serval három méter magas hótorlaszokról beszél, befagyott folyóról, olyan hóviharokról, melyek néhány perc alatt rátámadnak a városra és megbénítják. A griantai tompa hőségben olvasva a végletesen kemény klíma leírásai már-már obszcének és néha érthetetlenek; nem lehet elgondolni, nem lehet elképzelni őket. Attól a pillanattól fogva, valamivel több, mint másfél éve, hogy lábamat a Saint-Lucie repülőtér csillogó betonjára tettem, a létezés - nem csak báránybőr kabátom, hanem minden, ami közel vagy távol sálra vagy szvetterre hasonlított - átbillent az érthetetlenségbe.Felteszem, hogy ennek a már-már arktikus városnak a kiválasztását valamiféle nyomástól való félelem diktálta Servalnál. Hogy kiszabaduljon az itt mindent benyelő kánikulából, bele kellett menekülnie „poros”, de szélsőségesen felnagyított kanadai és norvégiai hófúvásos emlékeibe (amivel, paradox eredmény, egyetlen élet kétszeresen végletessé vált, lehűtötté itt, túlfűtötté ott). Mindenesetre úgy tűnik, Serval fortélyosan kiélvezte azt az örömöt, hogy a tüzet és a vizet elegyítheti: alakjai között nincs egyetlen egy sem, aki ne viselne nagy asztrakán kucsmát a vastag hókendő fölött, selyemkesztyűt, amire óriási egyujjas kesztyűt húznak, bő nadrágot, fókabőr bundát; ami nem akadályozza meg, hogy a szakáll és a bajusz ne legyen zúzmarás, mihelyt tulajdonosuk kidugja az orrát a házból, és kint, ez a súlyosabb, a mentők reggel néhány megfagyott holttestet szednek össze.

 

A könyvben elbeszélt ügy néhány hónappal ezelőtt kezdődött.

Rémi Rouard korvettkapitány, a Francia Követség tengerészeti attaséja roppant gyanús körülmények között lelte halálát. Ugyanis amikor a nagyiparos Bjölke Pedersen fogadásáról késő éjszaka hazaindult, nyilván elvesztette a konktroll a járműve felett, elvétett egy kanyart, beleütközött az útkorlátba és mintegy hatvan métert zuhant, le a Devil’s Rift nevű szakadákba (valami olyasmi, mint Ördögárok). Harmic méteres körzetből gyűjtötték össze az összepréselődött ócskavasdarabokat, a szétszakadt és összeégett hús- és csontcafatokat.

 

A balesetről szóló hipotézist (amelyben egyetlen olvasó sem hitt komolyan) csak azért adták ki, hogy legyen mit azonnal elvetni. A Devil’s Rift mentén kanyargó út veszélyesen keskeny, de ebben az éjszakai órában „tökéletesen üres” volt és Rouard nagyszerű vezető hírében állt. Kétségtelen, hogy az este folyamán többet ihatott a kelleténél, de úgy tudják, éppen ezért éjszaka példás mértékletességet tartott. Ráadásul több ember előtt állítólag nemrég kapott fenyegetésekre utalt.

 

A kocsi roncsainak műszeres vizsgálata gyorsan meggyőzte a nyomozókat, hogy itt merénylet történt. Egy még alaposabb vizsgálat azt mutatta ki vitathatatlan módon, hogy egyrészt a kormányt és a féket elrontották, másrészt és főleg pedig pokolgépet helyeztek a járműbe. Tehát előre megfontolt, szándékos emberölésről van szó.

 

A nyomozást Frederic Blackstone főfelügyelő vezette. Mivel az áldozat egy Fernlandba hivatalosan kiküldött francia állampolgár, a Quai d’Orsay egy rendőrt delegált tőlünk, Derville felügyelőt.

 

Rouard 21 óra 45-kor érkezett meg Pedersenhez és az utolsók egyikeként 4 órakor távozott. Szükségszerűen ezalatt az idő alatt bütykölték meg a kocsiját. A szakértők úgy gondolják, hogy - ha még azt az időt is beszámoljuk, amíg megtalálták a kocsit a Pedersen tulajdonában lévő alagsori garázsban - annak az egyetlen embernek, aki az eleminél kicsit több műszaki ismerettel volt megáldva és megfelelő szerszámokkal rendelkezett (hasonló esetben a felnyitáshoz elég egy egyszerű játék egy olyan tollkulcs, amilyen minden szerszámosládában megtalálható) nem volt szüksége negyven percnél többre ahhoz, hogy elrontsa a kormánytengely illeszkedését és a fékberendezés működését épp a minimális szintre vigye le. Átugrom néhány mellékes részleten, különösen az este folyamán történt események rekonstruálásán és az egyes emberek időbeli hollétének igazolásán. Mindenesetre a 30. oldal táján világosan kiderül, hogy a fogadáson jelen lévő harmichárom személy közül - húsz meghívott és tizenhárom vendéglátó (a Pedersen család hat tagja és hét állandó vagy külső személyzet) - csak négynek volt lehetősége a bűntett elkövetésére. Mivel egy detektívregényről van szó, semmi csodálkoznivaló nincs azon, amikor megtudjuk, hogye négy személynél egyformán találhatók jó és kevésbé jó okok arra, hogy Rouard halálát akarják. Őket négy rövid fejezet mutatja be:

 

Keresd a nőt!

Anne pedersenről van szó, a nagyiparos négy lánya közül a harmadikról. Ő körülbelül egy fél órán keresztül távol volt. Aznapi állandó lovagja, egy fiatal, Di Magalco nevű argentin építész hiába kereste a szalonokban és a konyhákban. A hölgy azt állítja, hogy felment a szobájába telefonálni, de ezt senki nem tudta igazolni. Még pontosabban, az a fiatal lány, aki az előcsarnokban a ruhatáros volt és akinek szükségszerűen látnia kellett, ha valaki felment a szobákba, azt állítja, hogy a hölgy semmi ilyet nem tett. Egyébként tudható, hogy Anne Pedersen több mint egy éven án Rouard szeretője volt és néhány héttel korábban szakítottak.

 

A hitvány amerikai

Körülbelül egy évvel korábban Fernland közzétette döntését, mely szerint parti őrségét torpedóvető naszádokkal erősíti meg. Valamivel később, a Rendőrségi Főintézet felavatásakor a belügyminiszter azt sejttette, hogy egy francia modellnek, a „Martine” módosított és négy MCB 1000 lövedékkel és RAPR típusú ballisztikus fejjel felszerelt, Aréthuse 234 F változatának van némi sansza arra, hogy elutasítsák. Nem sokkal ezután óvatos tárgyalások kezdődtek, melyeket francia oldalról Rouard kapitány vezetett. Maguknak a naszádoknak a problémája elég gyorsan megoldható volt, de a felszerelésekről és főleg a tartalék alkatrészekről, valamint a megbeszélt szerződésekről folyó vita jóval több időt igényelt. Mindamellett jogi nézőpontból úgy tűnt, minden arra megy ki, mint hat héttel korábban, amikor Gotterdam váratlanul azt követelte, hogy az opciós haladék lejártát tolják ki három hónappal. A francia kormány képviselőinek ezt a döntést nehéz volt nem burkolt visszautasításként értelmezniük, ami, úgy tűnt, összefüggésben áll a Gotterdamba csak néhány nappal korábban érkezett amerikai kereskedelmi tanácsadóval, Jo Barrett-tel.

Barrett jelen volt Pedersen fogadásán, de nem volt képes elszámolni azzal, hogy mikor hol volt. Azt mondja, ődöngött egyik teremből a másikba, megivott egy üveggel az uszodában, fecsegett a zeneteremben. A háziak és néhány vendég alapján úgy tűnik, hogy Rouard többször is kereste őt, de soha nem volt ott, ahol hitték, hogy lennie kellene.

 

A Kínai

A Kínai nem más, mint maga Bjölke Pedersen. Ez a gúnynév azért ragadt rá, mert számos ügye volt a Távol-Keleten. Úgy jellemezték, mint egy energikus és brutális lényt, aki nábob és zsarnok egyszerre.

Bjölke Pedersen az est legnagyobb részében a szokásos partnereivel whistezett: Jakobson bankárral, Van Proettel, az Ö Färtkrift (Haladás) című napilap főszerkesztőjével és Stanley Dahlströmmel, a Híd- és Útépítők igazgatójával. Pedersen a játék egyik szünetében elment, hogy a kocsijában megkeresse Hazlitt Characters of Shakespeare’s Plays című műve első kiadásának egyik példányát, amit aznap szerzett meg a Hudiksvall könyvesházban és meg akarta mutatni a bibliofil Jacobsonnak. Valójában több mint húsz percre eltűnt, és partnerei, amikor tütelmetlenkedni kezdtek, a személyzetből már elküldtek valakit a keresésére, mire visszatért. A kikérdezett könyvkereskedő megerősítette, hogy tényleg eladta a Hazlittet Pedersennek, de több mint egy hónapja. Miért volt a könyv még mindig a kocsi kesztyűtartójában? Isiásza ellenére miért ő maga ment le a garázsba, hogy megkeresse, ahelyett, hogy leküldött volna érte valakit a személyzetből? És miért kellett neki ehhez mintegy huszonöt perc, amikor öt perc bőven elegendő lett volna rá? E három kérdés alapján, amikre makacsul kitérő és elterelő válaszokat ad (előbb azt állította, hogy tíz percen belül visszajött, majd azt magyarázta, hogy nem volt fény a parkolóban vagy hogy két ajtó között szorította be egy elromlott zár) több mint gyanússá vált; de később a személyzet egyik tagjától Blackstone megtudta, hogy a lányával, Anne-nal folytatott heves vita folyamán, néhány perccel a vendégek megérkezése előtt,  hosszan dühöngött amiatt az átkozott Frössfrätzer (békaevő) miatt, aki mindig keresztbe tesz neki.

 

Gondterhes este egy megbízott számára

César Vichard de Moutiers a Francia Követség első titkára. A kinevezett nagykövet, Devaux ideje több mint kétharmadát hivatali helyétől távol tölti. Közgazdászként és földtankutatóként Devaux tényleg komoly tekintélynek számított mindazok szemében, akik márgás vagy szilíciumos földek hasznosítására adják a fejüket, és ez valóban az egyik legkeresettebb szakértelem a mezőgazdasági problémákat tárgyaló nemzeti és nemzetközi konferenciákon. Így többnyire Vichard képviselte őt.

Ezen az estén, miután megnyitotta a francia óraművesség főműveinek kiállítását és jelen volt az Öd Döpfelbästijk (A Kétszeres Állhatatlanság) első felvonásán a gotterdami Királyi Színház előadásában, Vichard este tízkor érkezett Pedersenhez és fél órával később elment, mondván, hogy lepihen. Valóban, háromnegyed egy körül visszajött. Talán az ünnepség tetőpontján ő a mélyponton volt; mindenesetre azon kevesek, akikkel beszélt, meglehetősen levertnek és ünneprontónak találták. Amikor Blackstone megkérdezte, hogy hol volt féltizenegy és háromnegyed egy között, kijelentette, hogy szolgálati okokból jelen volt a kuturális attasé vacsoráján, amit az attasé egy fernlandi előadáskörúton járó író tiszteletére adott. De ennek a vacsorának az összes meghívottja állítja, hogy alig negyed óra hosszat maradt ott.

Vichard nagyon jó viszonyban van, vagy inkább volt, Rouard-ral. Többször dolgoztak együtt ugyanazon a poszton Szmolenszkben, Brunswickban és Bécsben. Egy hatalmas villa a közös tulajdonuk volt Flaksundban, egy kis halászkikötőben, húsz kilométerre Gotterdamtól. Ebből néhányan, kissé elsietve, arra következtettek, hogy Anne Pedersenen is megosztoztak.

 

A következő fejezetekben Blackstone több-kevesebb éleselméjűséggel és szerencsével megvizsgálja a különböző nyomokat. Szerelmi bűntény? Bosszú? Sötét ipari kémkedési ügy? Igazából semmi nem körvonalazódik tisztán, egészen addig, amíg néhány „érdekes felfedezést” nem tesz.

 

Először Blackstone megtudja, hogy Anne Pedersen „virágszál” egy találkákat rendező házban, amit lakói csak úgy emlegetnek, hogy A kripta. Úgy tűnik, a lány többször találkozott itt Barrett-tel. De a legmeglepőbb az, hogy ez a találkahely Bjölke Pedersen keze alá tartozik, és a lányát arra használja fel, hogy felvilágosításokat szerezzen különböző ipari és kereskedelmi műveletekről.

A nyomozásnak ebben a szakaszában Blackstone azt a kérdést tette fel magának, hogy vajon Bjölke Pedersen és Barrett egész egyszerűen nem szövetkeztek-e össze, hogy eltávolítsák Rouard-t és a francia naszádokat, ők pedig osztozzanak a vásáron (ami a legszerényebb becslések szerint megközelíti a tízmillió frankot).

De egy új elem hamarosan Vichard-ra terelte a gyanút.

Blackstone egyik munkatársa rutinnyomozást folytatott le a követség első titkára által elmondottak igazolására; megvizsgálta a kocsi menetfüzetében, hogy a jármű több mint ötven kilométerrel többet tett meg, mint amennyi Vichard vallomásai alapján feltételezhető volt. Amikor rákérdezett, a sofőr elárulta, hogy miután megérkeztek a kulturális attaséhoz, Vichard hazaküldte őt, de a kocsit magánál tartotta.

Blackstone átvizslatta Vichard és Rouard villájának a környékét, és egy szomszéd hölgytől megtudta, hogy Vichard otthon járt azon az éjjelen, alig éjfél előtt; még a kocsi motorját sem állította le; bement a garázsába és szinte mindjárt vissza is jött, egy fa ládával a kezében, amit betett a csomagtartóba.

Amikor újból beidézték, Vichard azt állította, hogy azon az éjszakán azért ment vissza Flaksundba, hogy elvigyen onnan egy láda peszgőt, még a márkát is megmondta, Périer-Lagrange.

Ez a pezsgős láda rengeteg éskimagyarázhatatlan gondot okozott Vichard-nak. Talán Vichard tényleg elvitte Pedersenhez, de úgy tűnik, itt nem itták meg, senki emlékezetében nem hagyott nyomot. Vichard zavarosan magyarázta, hogy a pezsgőt a legfiatalabb Pedersen-lány, Ynge számára szerezte be. A lány hevesen kérte tőle az estély kezdetén, és ő, ahogy ígérte, hazament és egy ládányival tért vissza. Aztán megkereste Rouard-t a vendégek között, hogy megkérje, segítsen felcipelni a pezsgőt, de Rouard a teraszon benne volt egy nagy beszélgetésben egy másik vendéggel, és Vichard megértette, hogy csak zavarna. Valamivel később megint odament, de Rouard akkorra már nem volt ott. Végül úgy döntött, egyedül hozza fel a dobozt a teherfelvonón, de ezúttal a doboz volt az, ami eltűnt! Későre járt, Vichard álmos volt és az estély is szürkének tűnt, úgy döntött, hazamegy. Három órával később Rouard meghalt...

 

Érthető módon semmi nem bizonyítja, hogy ez a pezsgősláda tartalmazta a Rouard kocsijában elhelyezett robbanószerkezetet. De időközben a szakértők elegendő apró darabot találtak belőle ahhoz, hogy a pokolgépet biztonsággal beazonosítsák. És noha szerény hatású robbanószer volt, ahhoz túl nagy, hogy ne lehessen szállítani anélkül, hogy ne vonja magára a figyelmet. De könnyen elfér egy tizenkét palackos dobozban.

Ütődésre robbanó francia gyártmányról van szó, már elég régi modell, CDP 411.38-as. Az indokínai háború alatt fejlesztették ki és speciálisan arra használták, hogy a vizes bányákban és a Viet-minh dzsunkákban működjenek, ahol a mágneses szerkezetek hatástalanok voltak. Azóta már alig vetették be, csak néhány alkalommal, Algériában és Csádban, azt a néhányat, ami még megmaradt a francia haditengerészeti arzenálokban.

Csakhogy éppen nemrégiben szállítottak több ilyen robbanószerkezetet az északi országokba a narviki csata negyvenedik évfordulójának emlékezetére szervezett és A tengeri háború Döntő Óráinak szentelt kiállítás keretében. A pokolgépek egyike (ütőszeg nélkül, de ez, úgy tűnik, egy szakembernek nem jelenthet gondot) „megfordult” Gotterdam és Löden között. Bőséges levelezés maradt fönn erről az eltűnésről. A Katonai Biztonsági Főnökség zárójelentése arra következtet, hogy „egy mániákus gyűjtő által elkövetett lopásról van szó”, de nyilvánvaló, hogy Rouard halálának körülményei szükségessé teszik, hogy újra megnyissák ezt a dossziét, melyben Devaux, Vichard és Rouard neve többször előkerül.

A nyomozásnak ebben a szakaszában a rendőrség mindenesetre már tudta, hogy az ügy kizárólag francia állampolgárokra vonatkozik, és a felelősség Blackstone-ra hárult, valamint Derville-re (akit nemsokára két speciális nyomozó segített, Boutin és Vergnaud; őket a Külügyminisztérium küldte).

És a dolgok villámsebesen egyre rosszabbra fordultak Vichard számára. Mertéppen ekkor esett be Rouard nővére Gotterdamba és adott át két levelet Derville-nek, amit Rouard neki írt nem sokkal a halála előtt, de a címzett csak egy hónappal később, túl egy hónapon bontotta fel őket, miután a nyaralásból visszatért.

Az első levélben Rouard különösen sötét képet fest a helyzetéről Gotterdamban, és közli nővérével a benne támadt gyanúkat. Többek között ezt írja:

 

„Összes posztom közül, amit betöltöttem, klímája dacára bizonyosan Gotterdam az, ahol a legkönnyebben és a legboldogabban akklimatizálódtam. De a CV-vel való kapcsolataim néhány hónapja folyamatosan rosszabbodnak. Állandóan érezteti velem, hogy támogatása nélkül semmit nem érek; beteges féltékenysége és önfejűsége egyre tűrhetetlenebbé válik.  Beleavatkozik szakmai és érzelmi életembe, ellenőrzi legkisebb mozdulatomat is, arra kényszerít, hogy mindenről beszámoljak neki. Tegnapelőtt megtiltotta, hogy továbbra is foglalkozzam az Aréthuse-ök eladásával. Igényt tart arra, hogy egyedül csak ő tárgyalhasson. De jó okom van azt hinni - jóllehet most még nincs rá bizonyítékom -, hogy közbeavatkozása katasztrofális hatású. Még nem tudom, milyen taktikát kellene alkalmaznom, gyorsan előzzem-e meg SM-et vagy kivárjak-e. Itt ő úgy ügyködik, hogy mindenkit manipulál. Senki nem hinne nekem. Csak Devaux-val beszélhetnék bizalmasan, de Devaux nem jön vissza október közepe előtt, és félek, hogy akkor már túl késő lesz. Stb.”

A második levél nagyon rövid, a baleset előtti napon adták fel:

„Vasárnap Párizsban leszek. Foglalj szobát a nevemre az Hotel de Nantes-ban! Hívd fel Boulot-t és kérd meg, hogy várjon rám Roissy-ban. VOL SAS 223, 19 óra.”

Boulot a Katonai Biztonságiak embere, aki a CDP 411.38 eltűnése után nyomozott.

 

Ám az ellene összegyűlt terhelő adatokkal szemben Vichard egy abszurd védekezési szisztémába menekült. Általában folyamatosan tagadott és azt ismételgette, hogy semmit nem tud mindarról, amit róla mondanak: soha nem volt összetűzése Rouard-ral, sem Anne Pedersen, sem bármi más miatt, soha nem tulajdonított el sem robbanószerkezetet, sem bármilyen más fegyvert, soha nem tervezte, hogy bárki helyett ő vezesse a torpedóromboló naszádok eladásáról folytatott tárgyalásokat, soha nem próbálta zátonyra futtatni a tárgyalásokat, stb.

 

De az ilyesféle vélelmek alapján Vichard-t végül hivatalosan vád alá helyezték. Miután Marktendörin börtönébe zárták, engedélyt kapott a Quai d’Orsay-től, hogy átszállítsák Gotterdamba, és a pótnyomozást gyerekkori barátja, a detektív Robert Serval vezette.

A regény teljes első fele tehát voltaképpen egy flash-back, amely során Vichard, Blackstone, Derville és a többi szereplő rekonstruálja Serval számára a dráma és az ezt követő nyomozás legfontosabb momentumait.

Egy utolsó fejezetben Vichard még az ártatlanságát hangoztatja, és könyörög Servalnak, hogy tárja fel azt az aljas machinációt, amelynek ő az áldozata.

 

– Első fejezet

– Második fejezet

– Negyedik fejezet