Georges Perec: „53 nap”

Regény (részlet)

A szöveget összeállította Harry Mathews és Jacques Roubaud

P.O.L., 8, villa d’Alésia, Paris, 14e

1989

 

TOMBOCTOU 52 JOURS

 

Néhány történelmi, földrajzi és irodalmi utalás kivételével az itt leírt valamennyi személy, esemény, hely és környezet csupán a fikció része.

 

 

I.

 

53 nap

 

NEGYEDIK FEJEZET

 

 

 

Kontrollnyomozás

 

 

Semmi nem ébreszthette volna föl jobban Serval szimatát és kiváncsiságát, mint ez a minden valószínűség ellenére hangoztatott ártatlanság. De amikor Serval gyakorlatilag egycsapásra megsejti az igazságot, leleményességének egész tárházát fel kell vonultatnia, mielőtt belekezdene a bizonyításba. Mert minden, ami kapcsolatba kerül az üggyel, úgy tűnik, mintha azért nem lenne a legkevésbé sem egyértelmű, mert azonnal belemosódik a körvonalazatlanságba, az illanékonyságba és a bizonytalanságba, szétporlik, elmerül az üres, értelmet és szubsztanciát nélkülöző akták gyártásába. Kihallgatás kihallgatást követ, tanúvallomás tanúvallomást, és minden alkalommal apró és új ellentmondások kerülnek napvilágra, valamivel tovább bonyolítva azt a kiismerhető és kiismerhetetlen valóságot, amit oly makacsul akarunk rekonstruálni. Például az egyik vendég hirtelen visszaemlékezett arra, hogy egy pirospozsgás pincér „kitűnő pezsgőt” szolgált fel neki (amikor erre rákérdeztek, Pedersen kissé kelletlenül azt felelte, hogy ő egyszer s mindenkorra megtiltotta, hogy ebből a pancsból bejusson a házába, utálja és méregnek tartja, meg hogy a pincér egy kifejezetten sápadt arcszínű  tee-tötaller, és hogy ez a kib... piás vendég az estét biztosan összekeveri az angol követségen másnap adott fogadással). Vagy pedig egy másik vendég azt állította, látni vélte, hogy féltizenkettőkor Barrett És Rouard együtt távoztak. Naponta gyűltek a jelentések, a szakvélemények, a tanúsítványok Derville irodájában, végül olyan mennyiségben gyűltek föl, hogy lehetetlenné vált eligazodni közöttük.

 

Ugyanakkor, elvontnak minősíthető elméleti és logikai nézőpontból, a probléma kulcsa egyszerű: ha Vichard igazat mond, akkor legalább egy biztos dolog van, az, hogy leveleiben Rouard hazudik. Csakugyan, Serval tudja, hogy Vichard elmondta neki az igazságot. Tehát Rouard hazudik. Miért hazudik? Miből gondolta bizonyosnak, hogy Vichard áruló? Barrett ültette a fejébe ezt a gondolatot? Vagy Anne? Vagy kicsoda? Kedvtelve képzelhetnők el, hogy a másik három gyanúsított egyike rendezte úgy a dolgot, hogy Rouard meggyilkolásával Vichard-t vádolják, de hogyan csapta be Rouard-t? Vagy azt kell feltételeznünk, hogy Rouard öngyilkos lett, de öngyilkosságát egy Vichard által megbízott gyilkoson keresztül hajtotta bégre (de hogyan? de miért?), vagy pedig azt, hogy Rouard nem halott!

 

Serval berendezkedett Vichard-nál. Mindent átkutat. Bemegy Rouard lakrészébe is. Átvizsgálja a gyógyszeres szekrények tartalmát, a ruhásszekrényeket, a pincét. Nem tudja, hogy mit keres. A szoba ablakából rálát a havas, fehér kis kikötőre. A lenti házakat nem látja, csak néhány palatetőt, füstölgő kéményeket. Szürke prémekbe burkolózó kis embercsoport a partról vontat egy aranyszínű, hosszú bárkát. Egy papírlapra, talán századszor, leírta:

 

KI

     HOGYAN

       MIÉRT

        KIVEL

VÉGEZTETI EL, HOGY A GYANÚ

...RA TERELŐDJÖN

 

Az egészet egy dühös tollmozdulattal áthúzza, gombóccá gyűri a lapot, bedobja egy szemétkosárba.

 

Három nap és három éjszaka esik a hó. Egyáltalán nincs közlekedés a városban. A boltok, mint az iskolák és a hivatalok, zárva tartanak. A rádió felhívja a lakosok figyelmét, hogy maradjanak otthon. Az este három órakor leszáll. Napközben áramkimaradások vannak. Olykor a telefon sem működik.

Mindez zárójelbe van téve. A nyomozás egy helyben áll.

 

– Első fejezet

– Második fejezet

– Harmadik fejezet