Márssal társolkodó
Murányi Vénus

Avagy annak emlékezete,
miképpen az méltóságos gróf hadadi
WESSELÉNI Ferenc,
Magyarország palatinusa,
akkor füleki főkapitány,
az tekéntetes és nagyságos gróf rimaszécsi
SZÉCSI Mária asszonnyal,
jövendőbeli házasságokrúl való
titkos végezése által, csudálatosképpen
megvette az híres
MURÁNY várát.

Íratott ugyan az őnagyságok komornikja,
Gyöngyösi István által

Az én kegyelmes uramnak,
méltóságos gróf hadadi
WESSELÉNI FERENC úrnak,
Murány várának örökös urának,
Magyarország palatinusának, kunok bírájának,
aranygyapjas vitéznek,
nemes Gömör és Pest, Pilis, Solt vármegyék
főispánjának, az felséges Leopold római császár
és Német-, Magyar- s Cseh-országok királyának
belső titok tanácsának s komornikjának
és Magyarországban helytartójának,
ÉS KEGYELMES ASSZONYOMNAK,
tekéntetes és nagyságos gróf rimaszécsi
SZÉCSI ANNA MÁRIA asszonnak,
az őnagysága szerelmes házastársának.
Őnagyságoknak
egészséges, hosszú életet alázatosan kévánok.

 

 

Első rész
Második rész
Harmadik rész