GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szöveggyűjtemény

Psalmi 27.

translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin
Egy olasz ének nótájára.

1 Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségembe,
S ha éltemet őrzi s fejemet menti, hát ki mint ijeszthetne?
Hahogy sok ellenség reám fegyverkezék, tőlök jóvoltából megmente,
Rám dühödt szájokból kivőn ő markokból, rajtam mert ingyen könyörüle.

2 Kiért áldom nevét és nagy kegyelmét, míg ez testben élhetek,
Tőle ezelőtt is ez egyet, s most is kértem, hogy ránézhessek,
Az imádság lelkét adja reménségét, hogy egyedül csak benne higgyek;
Eszemet az Sátán ne hajtsa más után, szent cselekedetin örvendjek!

3 Őt áldja énekszóm, versemre okom legyen csak ő énnekem,
Mert ő árnyékában és sátorában megtart, nem hagy elvesznem,
Mint erős kőszálra, viszen hatalmára, hol nem árthat sok ellenségem,
Sőt noha úgy tetszik, hogy most is aluszik az Úr, de tőlök megment engem.

4 Kiért én megállom nagy fogadásom s őtet holtig dicsérem,
Könyörülj énrajtam azért, jó Uram, s végy ki ez búból engem,
Emelj fel, Istenem, segélj, reménségem, mert csak benned bízik bús lelkem,
Szemem csak reád néz, félvén, hogy majd elvész, ne hagyj, reménlett idvösségem!

5 Ne hagyj ez sötétben, s ne rejts előlem szerelmes orcád fényét,
Vesznem szinte ne hagyj kísértet miatt, s tarts meg adtad éltemet
Sok ellenségimtűl, kik vötték már körül egyedül ártatlan fejemet;
Engem már barátim, szüleim, rokonim elhadtanak, mint veszett embert.

6 De az jó Úristen, ki az híveken esik veszedelmekben,
Engemet nem hagya, bűnből kihoza nagy csudálatosképpen.
Irgalmas szent Atyám, engdjed, hogy tudjam az te útaidat követnem,
Arról se félelem, se más dolog engem, hogy soha el ne téveszthessen!

7 Rágalmazó nyelvtől, ál ellenségtől ments meg, Uram, engemet,
Mert hazug tanúkkal, keserves szókkal káromlják életemet,
Nyelvek ő fegyverek, kivel dühösködnek, keresik csak veszedelmemet;
Ha velem nem volnál, s nem bátorítanál, éltemben értek volna véget.

8 De az te jóvoltod és ígérted jód, kit búm után vígan adsz,
És az boldog élet s kegyelmességed, kit velem hittel váratsz,
Biztat nyavalyámban, vigasztal sok búmban, s tudom is, hogy sok jókkal áldasz,
Senki ne féljen hát, mert az Úr sok jót ád neked, ki csak őbenne bízhatsz.Életrajz
Pályakép
Hatástörténet


Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin: fordítás magyar énekbe Buchanan parafrázisa alapján (latin)(Vissza)

psalmus: zsoltár; a bibliai énekgyűjtemény (Zsoltárok könyve) darabja. A korban műfajnév is. A protestánsok igen kedvelték a zsoltárátköltéseket, zsoltárparafrázisokat.(Vissza)