GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Pályakép – a megkomponált versgyűjtemény lírai önéletrajza alapján

Balassi Bálint a magyar nyelvű irodalom első nagy klasszikusa. Életében nem jelentek meg saját művei nyomtatásban; versgyűjteménye és Szép magyar komédiája kéziratos másolatban maradt ránk. Ennek oka feltehetően a szerelmi téma, melyet a korabeli Magyarországon erkölcstelennek, „fajtalannak” tartottak.

Az irodalomtörténeti konszenzus szerint Balassi reneszánsz költő, az első magyar petrarkista, költészete platonikus, de vannak középkorias vonásai, és ő képviseli az első átmenetet a manierizmusba.

A megkomponált gyűjtemény

„Gyermekségétől fogva házasságáig” szerzett énekei (33+2)

Az udvari líra előtti szerelmi költészet

Találkozás a humanista versekkel

Szerelmi mitológia

„Istenhez tött keresztény buzgó könyörgéssi”

„Feleségétől való elválása után” kibujdosásáig (25+3+9+3+9+2)

Humanista bókvers, udvari líra (Julia-versek)

Megszabadulni Julia emlékétől

– más szépségek
– vitézek
– humanista ihletésű zsoltárparafrázisok

Visszatérő emlékek

Elbujdosás

Új sorozat: a Celia-ciklus (10+4)

A megkomponált gyűjteménybe be nem került versek

Istenes énekek

A sajátkezű versfüzér

Reneszánsz magyar dráma: Szép magyar komédiaÉletrajz
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Konszenzus: megegyezés, melyet senki nem vitat(Vissza)

Reneszánsz: Művelődéstörténeti korszak, mely a középkor után az ókori műveltséget élesztette újjá. Az olasz rinascimento, ill. a francia renaissance szó jelentése: „újjászületés”.(Vissza)

Manierizmus: A reneszánsz utolsó szakasza, ahol már nem az eszményi szép harmónája uralja a művészetet, hanem a fura, a különleges és a bizarr. A manierizmus szó jelentése: „a modorosság irányzata”.(Vissza)