Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

X. A DOKUMENTUMTÓL A HYPERTEXT FELÉ

 

A dokumentum és Hypertext termékeny megközelítési módjának ígérkezik azokat a Barthes-féle mű-szöveg kategóriákba belehelyezni.

A mű konkrét, egy könyvhelyet tölt be, a Szöveg ellentétben egy módszertani mező.[1] A mű helyébe behelyettesíthetjük a dokumentumot, a Szöveg helyébe pedig a Hypertextet, és így olvassuk újra Barthes szövegét.

Egy dokumentum bizonyos méretű helyet foglal el, melyet le lehet mérni, a Hypertext egy háló[2], mely folyamatosan változik, összefonódik, ennek méretét, helyét aligha tudnánk meghatározni, hisz folyamatosan eltolódik. A dokumentumokat könnyű katalogizálni, míg a hypertexteket, ahogy a Bábeli könyvtár fejezetben már kifejtettem, gyakorlatilag lehetetlen. A dokumentum lemezen, vagy tárterületben létezik (ami lehet a világháló is), ebből a közegből lehetetlen elmozdítani, a Hypertext viszony folyamatosan mozog, változik, hullámzik, ebből következik, hogy a Hypertext nem állhat meg egy tárterület végén; alapvető mozgása a keresztülvágás: keresztülvág egy, akár több szövegen keresztül.

A Hypertextet visszaadhatjuk a hálózatnak, strukturált, de középpont nélküli, lezárhatatlan. A Hypertext plurális.

A Hypertext feltölti a dokumentumot mint játékot, feladatot, létrehozást és cselekvést. Előírja az írás és olvasás távolságának eltörlését.

 

 

 

 [1] Barthes: A műtől a szöveg felé, 68

[2] A szöveg metaforája a Háló: a Szöveg kiterjedését valamilyen kombinatorika, rendszertan (ez a kép közelít a modern biológia nézeteihez az élő szervezetről) szabályozza.