Fontosabb adatok| Önéletrajz| Publikációk|


Bárczi Ildikó
szakmai életrajza és publikációs jegyzéke1. Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

 • 1994:
 • Balassi Bálint – Dobokay Sándor: Campianus Edmondnak tíz okai, szerk. és a hasonmás szövegét gond. Hargittay Emil, Campianus latin szövegét gond. Bárczi Ildikó, a kísérő tanulmányokat írta Bárczi Ildikó, Csonka Ferenc, Hargittay Emil, Kruppa Tamás, Universitas Kiadó, Budapest, 1994.

  2. Tanulmány

 • 1994a:
 • A Campianus-fordítás latin eredetijének kérdése, „Balassi Bálint – Dobokay Sándor: Campianus Edmondnak tíz okai”, szerk. és a hasonmás szövegét gond. Hargittay Emil, Campianus latin szövegét gond. Bárczi Ildikó, a kísérő tanulmányokat írta Bárczi Ildikó, Csonka Ferenc, Hargittay Emil, Kruppa Tamás, Universitas Kiadó, Budapest, 1994, 248-256.
 • 1994b:
 • Ars compilandi, Studia Litteraria, A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa, Tomus XXXII. „Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban”, szerk. Bitskey István és Tamás Attila. Debrecen, 1994, 99-116.
 • 1994c:
 • ARS COMPILANDI – A szövegformálás középkori technikája, Berliner Beiträge zur Hungarologie 7, Berlin-Budapest, 1994, 7-49.
 • 1996:
 • Elefánt, „Neolatin irodalom Európában és Magyarországon”, szerk., Jankovits László és Kecskeméti Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996, 201-204.
 • 2000:
 • ARS COMPILANDI – Le principe de l’encyclopedisme dans la composition des sermons au Moyen Age tardif, Philologie à l’ère de l’Internet, Colloque international, Université Eötvös Loránd, Budapest, 7-11. Juin 2000. http://magyar-irodalom.elte.hu/colloquia/000601/arsfra.htm
 • 2001:
 • Les citations de l’antiquité classique dans les sermons d’Osvald Laskai, „L’eredità classica in Italia e Ungheria fra tardo Medioevo e primo Rinascimento”, Atti dell’XI Convegno italo-ungherese, Venezia, Fondatione Giorgio Cini, 9-11 novembre 1998, a cura di Sante Graciotti a Amedeo Di Francesco, Roma, 2001.
 • 2002:
 • Prédikációk motívumai klasszikus irodalmunkban, „Pillanatkép a hazai irodalomtudományról”, szerk. Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor, Bp., 2002, 22-27.

  3. Tankönyv, jegyzet

 • 1993:
 • Latin szöveggyűjtemény - Vergilius: Aeneis V-XII., Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993.
 • 1997:
 • Orbis Latinus I-II., (Latin nyelv és kultúrtörténet kisgimnazisták számára), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. (második kiadás)

  4. Fordítás

 • 1990:
 • Jacobus de Voragine, Legenda aurea, részletek: Szent Anasztázia, Nagy Szent Vazul püspök, Szent Apollónia, Szent Péter székfoglalása, Szent Petronella, Szent Márta, Bilincses Szent Péter, Szent Adorján és társai, Szent Prothus és Jácint, Aranyszájú Szent János, Szent Lanbert, Szent Móric és társai, Szent Kozma és Damján, Szent Forseus püspök, Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz, Szent Euszták, Szent Cecília, Szent Kelemen pápa. Helikon, Bp., 1990.
 • 1992:
 • Laskai Osvát, Az üdvösség kétkerekű szekere, Első nagyböjti beszéd, Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez – Középkor, szerk. Madas Edit, Tankönyvkiadó, Bp., 1992.
 • 1996:
 • Amicitia, (szövegközlés és fordítás), „Tarnai Andor-emlékkönyv”, szerk. Kecskeméti Gábor, Hargittay Emil, Thimár Attila, Universitas, Bp., 1996, 9-18. (Historia Litteraria, 2.)

  5. Szócikk

 • A Világirodalmi Lexikonban:
 • Peri enüpnion, Peri kosmu, Philistion, Philogelos, Philostratos, Phrynikhos Arabios, Praxiphanes.
 • Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban:
 • Alexander de Hungaria, Bagonyai ráolvasások, Bartholomaeus Pannonius, Beriszló Péter éneke, Csáti Demeter, Debrenthei Tamás, Gellértfi János, aranyasi, Gergely deák éneke, Geszti László éneke, Hagymási Bálint, Kont István mondája, Laskai Osvát, Michael de Hungaria, Pécsi Ferenc, Porpáci Lukács, Toldi-monda.


  Utolsó frissítés: 2002.


  web: Ördöglovas