- Petőfi Sándor -

Szöveggyűjtemény

AZ ERDÉLYI HADSEREG

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga.

Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békeségnek a jelképe ez.

Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjusága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.

Két nemzet van egyesűlve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?

Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!

Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbül építsünk hidat.

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga!

(Bánfihunyad, 1849. március 26–27.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

328.Bem:Józef Bem (1795-1850) lengyel, majd magyar tábornok. Napóleon tüzérhadnagyaként vett részt az orosz hadjáratban. Az 1831-i lengyel szabadságharc legendás tüzérségi főparancsnoka. A bukás után Párizsba emigrált. 1848 októberében Bécsbe sietett, hogy segítsen a felkelőknek. November 1-én érkezett Magyarországra, s Kossuth Erdélybe, a legreménytelenebbnek tartott hadszíntérre küldte őt. Az erdélyi magyar hadsereg főparancsnokaként március végére kiűzte Erdélyből az osztrák csapatokat és az orosz segédcsapatokat, majd a Bánátot tisztította meg az ellenségtől. Altábornaggyá nevezték ki és a legmagasabb érdemrendet kapta meg. Hősiesen küzdött a cári intervenció ellen, az utolsó pillanatban nevezték ki a magyar hadak főparancsnokának, Temesvárnál döntő csatát vesztett. A bukás után Törökországba menekült.(Vissza)

329.Osztrolenka véres csillaga:az 1831-i lengyel szabadságharc egyik legnevezetesebb ütközete volt Osztrolenkánál: Bem tíz ágyújával feltartóztatta az egész cári hadsereget, amíg a lengyel had újra rendeződött. E tettéért nevezték ki tábornoknak.(Vissza)

330.koronás haramja: a frissen trónra emelt Ferenc Józsefről van szó.(Vissza)