- Petőfi Sándor -

Szöveggyűjtemény

A BOROZÓ
HAZÁMBAN
TÁVOLBÓL
BEFORDÚLTAM A KONYHÁRA...
A SZERELEM, A SZERELEM...
TEMETÉSRE SZÓL AZ ÉNEK...
SZOMJAS EMBER TÜNŐDÉSE
IVÁS KÖZBEN
FÜSTBEMENT TERV
EGY ESTÉM OTTHON
A CSAPLÁRNÉ A BETYÁRT SZERETTE...
MEGY A JUHÁSZ SZAMÁRON...
EZ A VILÁG AMILYEN NAGY...
AZ ALFÖLD
ISTVÁN ÖCSÉMHEZ
SZOBÁMBAN
A HELYSÉG KALAPÁCSA
Első ének / Második ének / Harmadik ének / Negyedik ének / MUTATÓ TÁBLA,
SZINÉSZDAL
A TINTÁSÜVEG
CSOKONAI
JÁNOS VITÉZ
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI / XII / XIII / XIV / XV / XVI / XVII / XVIII / XIX / XX / XXI / XXII / XXIII / XXIV / XXV / XXVI / XXVII
A TERMÉSZET VADVIRÁGA
TÉLI VILÁG
KÉPZETEM
FA LESZEK, HA...
A NÉGYÖKRÖS SZEKÉR
A MAGYAR NEMES
ELVÁNDOROL A MADÁR...
SZERETNÉM ITT HAGYNI...
MÖGÖTTEM A MULT...
SZÁLLNAK REMÉNYINK...
EMLÉKEZET...
A BÁNAT? EGY NAGY OCEÁN
GYERTYÁM HOMÁLYOSAN LOBOG...
FÖNSÉGES ÉJ!
IGAZSÁG! ALSZOL?
AZ ÁLOM...
SORS, NYISS NEKEM TÉRT...
DALAIM
LEVÉL VÁRADY ANTALHOZ
A NÉP
KÖLTŐI ÁBRÁND VOLT, MIT EDDIG ÉRZÉK...
SZÁLL A FELHŐ...
ERESZKEDIK LE A FELHŐ...
RESZKET A BOKOR, MERT...
EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET...
SZABADSÁG, SZERELEM!
HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI...
A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI
ARANY JÁNOSHOZ
MAGYAR VAGYOK
A TISZA
A NÉP NEVÉBEN
VILÁGOSSÁGOT!
AZ ITÉLET
BÍROM VÉGRE JULISKÁMAT...
ARANY LACINAK
A KÖLTÉSZET
FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA...
BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ŐSZI SZÉL...
SZEPTEMBER VÉGÉN
ELÉRTEM, AMIT EMBER ÉRHET EL...
EGYKOR ÉS MOST!
CSENDES ÉLET
EZ MÁR AZTÁN AZ ÉLET!
PATÓ PÁL ÚR
OKATOOTÁIA
CSENDES TENGER RÓNASÁGÁN...
A TÉLI ESTÉK
MINEK NEVEZZELEK?
FÉLÁLOMBAN...
A PUSZTA, TÉLEN
ANYÁM TYÚKJA
DICSŐSÉGES NAGYURAK...
NEMZETI DAL
A SZABADSÁGHOZ
FÖLTÁMADOTT A TENGER...
A KIRÁLYOKHOZ
MIÉRT KISÉRSZ...
SZÜLŐFÖLDEMEN
KIS-KUNSÁG
MIÉRT ZÁRJÁTOK EL AZ ÚTAMAT?
RESPUBLIKA
VÖRÖSMARTYHOZ.
FORRADALOM
AZ APOSTOL
I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV. / XV. / XVI. / XVII. / XVIII. / XIX. / XX.
A VÉN ZÁSZLÓTARTÓ
TISZTELJÉTEK A KÖZKATONÁKAT!
1848
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA
AKASSZÁTOK FÖL A KIRÁLYOKAT!
EURÓPA CSENDES, UJRA CSENDES...
NÉGY NAP DÖRGÖTT AZ ÁGYU...
PACSÍRTASZÓT HALLOK MEGINT
AZ ERDÉLYI HADSEREG
SZÖRNYŰ IDŐ...
ÚTI LEVELEK
ELŐSZÓ
LEVELEI ARANY JÁNOSHOZ
LAPOK 1848-AS NAPLÓJÁBÓL
A SZABADSZÁLLÁSI VÁLASZTÁS DOKUMENTUMAIBÓL

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv