Szálinger Balázs - Térey János

A zalai menekült

(töredék)

I.

A zalai menekült, töredékünk hőse,

Szeráfarcú ifjú volt, nemhogy férfi, nő se,

Akkurát csontozatú, egészséges, nyurga,

A Rendszerváltás szele épp hogy szájbafútta.

     Ákos névre hallgatott, büszke fehér sólyom,

Lelke mint a tollpihe, szíve mint az ólom,

Imhol megunta a port, száraz lett a szája,

Vágyott csöppnyi urbánus, budapesti nyálra.

     
"Gyesznók elé szórjam itt minden létigémet?"

Így szólt Ákos, amint egy reggelen megébredt.

Jeles érettségijét betette a zsákba,

Ahol régóta lapult dacos magyarsága.

     Hátra se nézett, s legott fölfeküdt az útnak

Keresztjére - mint látjuk korpuszát az Úrnak,

És megáldá azt a port, ami kivetette

Önmagából s emígy lett Zalának szülötte.

     
"Mindegy, Pesten mi leszek: ombudsman vagy költő,

hogyha eliszkolhatok" - így lett menekült ő.

S ment, csak ment, tekintetét fölszegte a Holdra,

Léptében lelt életet az aszfaltút fodra.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.     

Egy BMW kifarol, és kiszól egy szőke,

Köpcös németajkú úr, világít a bőre:

"Háj, Baumann, vóisztdí strásze náh Búdápeszt?"

Ám főhősünk nem érti, mért s kinek mondá ezt,

     És azt ismételgeti: Budavárát kéne

Elérnie estelig, s cigarettát kér-e,

S lám, Héroszunk letorpad, tüdejét mereszti,

"Paraszt ám a jóanyád, az a bélkemenczi,

Labanc fertőn megrohadt, Árgyélus királyfit

Tajtékos ölébe kent, csúz-ütötte bájlik,

     Szittya öklömtől veres lesz hasadnak színe,

Gyújtom rád a szekered, fojtalak az Innbe,

Fordulj vissza sebtiben, magos lesz az ára

Kérdésednek: engemet hizlal Budavára.

     Labanc oda nem hatol: magyar ott a virtus,

Megharapom véknyadat - oroszlánnak tikhús."

S irtózatost bömböle, Ákos szája kútnak

Is jó lett vón, s látta, hogy a labancok futnak,

     
S ment, csak ment, de bizton ím, kerülve a nagy bajt,

Míg hálásan megcsillant a színmagyar aszfalt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


III.     

Imhol Pesten bandukolt, ronggyá rohadt ökle,

S kéjjel nem tekingetett lenge fodru nőkre,

Mert erkölcsre nevelték szalafői lápon: -

Árnyékszékre hálni járt, s ürített az ágyon.

     Hallotta, ki lakik itt: kiskörúti fárosz,

Valahai zalai: elnyelte e város,

S lám, behajt a köröndre nagyszabásu Mazdán,

S Ákos szóla: "Kend légyen kenyéradó gazdám".

     Fároszunk nagy kegyesen Ákost béemelte

Maga mellé, s hajtatott váteszi lakhelyre.

Át az ember-csaliton vezetett az útja,

Majd befordult a széles Tolbuhin körútra.

     Fölsohajtván, hogy itten beh szívesen lakna,

A ház láttán Ákosnak kibuggyant a könnye.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


IV.     

S néhanap ki megjelent: Vág utcai Vátesz...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



V.     

"No, zalai menekült, vége hát a dalnak,

Ilyenekből, mint te vagy, van ezernyi raklap.

Ingyenélő kurafi, bús, bonanzás balfék,

Csócsálod a kocsonyám, megeszed a parfét?

     Dombos Zala szégyene, kebelmászó kígyó,

Csúz ölelje térden azt, aki szerint így jó,

Az bőrinek alatta leljen nyű-telepre,

Aki szerint dombomon rőt kokas lehetsz te.

     Én itt Lírát épitek, s a licenciákat

Jobban megválogatom: alkalmaz a bánat.

Itt nem hallgatsz Bonanzát, hallgassad a sarkon,

Végső eltünésedet ne kelljen akarnom.

     A nyakadat megfogom, megcsavarom aztán,

Nem érdekel, hogy ki vagy, szittya turul-ahszlán.

Hasztalan a nyűgölés: kösselek a fához?

Elűzlek most téged én, a kiskörúti fárosz."

     
"Könyörülj meg rajtam, nagy buzogányfej-ember,

s barátod, a fakopáncs, harkály-arcú repper."

Könyörgött a menekült, ám hiába minden,

S kutyákkal találkozott lent az utca-szinten.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.     

Váteszünk megcélozá az új normatívát:

Egész díványt betöltő, förgeteges Dívát

Cipelt haza gyakorta, és keményen gyakta -

a Menekült asztalán bételt pohár akta.

     Kilesé az alkalmat: távol jár a Fárosz,

Darvadozó Dívánkat leköté az ágyhoz.

"Na, kisanyám, nyögd, mi ez: szadó-mazó szerkó!

Ákos prezentálja most, hogy' csinálja Ferkó!"

     
Ám a dívány-méretű Díva eképp ágál:

"Bár beférnél, kistökös, maradj kaptafánál!"

Megragadja rongyait, kiiszkol az ajtón,

S a Menekült nem lázad - hiszen nem egy Ajtony.

     Sandán bosszúért liheg. Matat a lakásban.

"Mit lehetne kapásból lefoglalni, lássam!

Kezdjem tán a könyvtárral? Haszontalan holmi.

Tán inkább a fridzsidert kéne kipakolni.

     
Ám ha van itt térerő: minek cipekedjem?

Bútorszállító kocsi hord el mindent menten."

És - búcsúaktus gyanánt - kredencekbe kotor:

"Lám, akad-e hímparfőm, váteszi dezodor!

     Béfúvom véle magam, s megnő tekintélyem,

Hatalmas kan leendek, s magyar leszek mélyen."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     
Megérkezvén Zalába hörgő kamionnal,

"Kész a leltár - így beszél - dúskálok bizonnyal:

Van szőnyeg és függöny itt: föl- és letekertem,

S levélszekrény, melyben a mai postát leltem.

     Sámli, váza, művirág, minden, ami érték,

S mobilkártya, bár ahogy látom, már leélték."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII.     

Süt a Nap, s a körúton lépeget a vátesz,

Istenfélő galambok ülnek vérebëkhez.

Száz lüktető pórusán duhaj ritmus árad:

Lírát lépdel, s fogalmaz új poéziákat.

     Ráköszöngetnek, ám őt rég nem fúrja: "Ez ki?"

Hazaér s a kulcslyukba kulcsát beilleszti.

"Lássam hamar postámat: jött-e pénz vagy messzi

Vármegyéből rajongás: írt-e Julcsa, Eszti?"

     
Ám a postaláda hűlt helyét konstatálja

Jövőlátó két szeme stukkós lépcsőházba'.

"Mi a ménkű?" - így zubog a szitok a szájból:

"Ki az, aki manapság levélszekrényt spájzol?"

     Így, dohogván s hörögvén nyit be a lakásba,

Hol jókedvének sírját találja megásva.

Elszáll a körúti vers, s vele a rímkényszer,

A Teremtőt említi nem egyszer, nem kétszer.

     
Mert a lak, hol esténként időztek több írók,

Adomáztak s kortyoltak kanizsai pívót,

Most pormacskák tág tere, se ágy, se konvektor,

Harminc négyzetméterén nincs lakájos szektor.

     Tisztasági papírból estelig való van,

És nincs, csak egy zsebtelep a távkapcsolóban,

Ám a tévé hiányzik (oly szívesen nézte!),

És e jelből ráismer a zalai kézre!

     
"No, zalai menekült
(és itt cifra szólam)

Azt hitted, hogy büntetlen prémet nyúzhatsz rólam?

Hogy jól állhat az neked lenn a répaföldön?

Korhadt fájú saslidérc, asszon rád a ködmön!

     Esmént megátkozlak én, sosem lehet túl sok,

Viszkess alapcsontodig, vakard szét a húsod,

A füledre visszeret lehel sűrü gőzöm,

Sav marjon reád sipolyt, gyomrod levegőzzön!"

     
Ím, nehezen nyugodott meg a szörnyű fárosz,

Hiszen olyan fajta, ki bét mond minden ához,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úgy érte az Estcsillag, hogy javában mondja...

Majd a földig törülte az éjféli spongya.